Werkstromen in batch vullen configuratie-elementen in of voeren werkstromen uit op een geselecteerd vCenter Server-object.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tags vcenter en batch in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Configuratie-elementen in batch invullen Vult de configuratie-elementen in die de werkstroom Een werkstroom op een selectie van objecten uitvoeren gebruikt. Voert de volgende taken uit:
  • Stelt de configuratie-elementen BatchObject en BatchAction opnieuw in.
  • Vult het configuratie-element BatchObject met alle werkstromen die slechts één invoerparameter hebben.
  • Vult het configuratie-element BatchAction met alle acties die geen invoerparameters of één invoerparameter hebben en die een array als returnType hebben.
Een werkstroom uitvoeren op een selectie van objecten Voert een werkstroom uit op een selectie van vCenter Server-objecten, waarbij één actie als invoer wordt gebruikt. Dit is de actie die de lijst met objecten ophaalt waarop de werkstroom wordt uitgevoerd. Om de objecten te retourneren zonder de geselecteerde werkstroom uit te voeren, voert u de werkstroom uit in de simulatiemodus.