Configureer de invoegtoepassing voor vCOIN.

Voorwaarden

Controleer of uw vRealize Orchestrator met vSphere wordt geverifieerd. De Orchestrator-verificatieprovider moet de vCenter FQDN gebruiken als de FQDN van de vCenter-doelinstantie. Zie Een standalone vRealize Orchestrator-server configureren met vSphere-verificatie.

Procedure

 1. Activeer de vCOIN-invoegtoepassing.
  1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator Appliance via SSH.
  2. Voer de volgende opdracht uit.
   vracli capabilities vcoin --enable
   U kunt ook de volgende optionele parameters toevoegen na het commando capabilities.
   Parameter Beschrijving
   -h, --help Haal informatie op over optionele commando's die u kunt gebruiken.
   --enable Activeer deze mogelijkheid.
   --disable Deactiveer deze mogelijkheid.
   --replay Negeer de huidige status en herhaal statusvalidaties.
   -f, --force Dwing de instelling van een waarde voor deze mogelijkheid af.
  3. Implementeer de vRealize Orchestrator-appliance opnieuw door het commando /opt/scripts/deploy.sh uit te voeren.
   Als u dit commando uitvoert, wordt vRealize Orchestrator opnieuw gestart.
 2. Registreer de vCOIN-extensie in de vSphere Web Client.
  vracli vro vcoin register --insecure -u username -vcu https://vSphere FQDN/sdk

  Geef uw wachtwoord op wanneer het systeem u hierom vraagt.

  U kunt ook de volgende parameters toevoegen na het commando vro vcoin register.
  Parameter Beschrijving
  --insecure Optioneel. Als u de parameter --insecure niet gebruikt, moet u de vingerafdruk van het vCenter-certificaat doorgeven met de parameter -vct.
  -u, --username=gebruikersnaam De gebruikersnaam van een gebruiker met rechten om extensies te registreren op de vCenter Server. Bijvoorbeeld: beheerdergebruikers hebben doorgaans het vereiste recht Extension.Register.
  -vcu, --vCenterUrl=https://vSphere FQDN/sdk De URL van de SDK-resource van de vCenter Server.
  -st, --serverThumbprint=Vingerafdruk van het vRO-servercertificaat Optioneel. De vingerafdruk van het certificaat van de server met de vRealize Orchestrator-invoegtoepassing. De SHA-1-vingerafdruk moet de volgende indeling hebben: 30:da:0s:da:is:d9:sa:91:29:da:9s:ds:a9:d9:sa. Zorg ervoor dat elk cijfer- en/of letterpaar wordt gescheiden door dubbele punten (:).
  -vct, --vCenterServerThumbprint= vCenter Server-vingerafdruk De vingerafdruk van het certificaat van de vCenter Server.
  -pu, --pluginUrl=https://vRO of LB FQDN/vcoin/plugin.json De URL van het manifest van de vCOIN-invoegtoepassing.

  Als u een omgeving met hoge beschikbaarheid heeft met een proxy of een load balancer, moet u de FQDN voor een HA-proxy of de LB FQDN gebruiken in plaats van de vRealize Orchestrator FQDN. Anders kan de invoegtoepassing niet worden geregistreerd.

  Nadat de extensie van de vCOIN-invoegtoepassing is geregistreerd, controleert u of de invoegtoepassing zichtbaar is in de vSphere Client. Mogelijk moet u de browser vernieuwen. Raadpleeg de VMware vSphere-documentatie voor informatie over het oplossen van problemen.
 3. Als u automatisch invullen wilt activeren voor contextactie-invoer, voegt u de vCenter Server toe als eindpunt in vRealize Orchestrator door de werkstroom Een vCenter Server-instantie toevoegen uit te voeren.
  Zie De verbinding met een vCenter Server-instantie configureren voor instructies over het uitvoeren van de werkstroom.

Registratie van de vCOIN-invoegtoepassing ongedaan maken

Als u de registratie van de vCOIN-extensie bij de vSphere Web Client ongedaan wilt maken, voert u het volgende commando uit.

vracli vro vcoin unregister --insecure -u username -vcu https://vSphere FQDN/sdk

Als de vCenter Server niet beschikbaar is, kunt u --force toevoegen na het hoofdcommando.

Als u de registratie van de invoegtoepassing niet correct ongedaan maakt bij het opnieuw configureren van uw omgeving, kan zich onverwacht gedrag voordoen als uw vRealize Orchestrator-instantie is geregistreerd bij een andere vCenter Server.