Met de werkstromen voor opslag-DRS voert u opslaggerelateerde bewerkingen uit, zoals het maken en configureren van een datastorecluster, het verwijderen van een datastore uit een cluster, het toevoegen aan een cluster, enzovoort.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tags vcenter en storage_drs in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Datastore aan cluster toevoegen Voegt datastores toe aan een datastorecluster. Datastores moeten verbinding kunnen maken met alle hosts die in het datastorecluster moeten worden opgenomen. Datastores moeten hetzelfde verbindingstype hebben om binnen een datastorecluster te bestaan.
Opslag-DRS per virtual-machineconfiguratie wijzigen Stelt opslag-DRS-instellingen voor elke virtual machine in.
Datastorecluster configureren Configureert instellingswaarden voor datastoreclusters voor automatisering en runtimeregels.
Eenvoudig datastorecluster maken Maakt een eenvoudig datastorecluster met een standaardconfiguratie. Het nieuwe datastorecluster bevat geen datastores.
Geplande taak voor opslag-DRS maken Maakt een geplande taak voor het opnieuw configureren van een datastorecluster. Alleen automatiserings- en runtimeregels kunnen worden ingesteld.
Anti-affiniteitsregel voor virtual machine maken Maakt een anti-affiniteitsregel om aan te geven dat alle virtuele schijven van bepaalde virtual machines in verschillende datastores moeten worden bewaard.
VMDK-anti-affiniteitsregel maken Maakt een VMDK-anti-affiniteitsregel voor een virtual machine die aangeeft welke van de virtuele schijven in verschillende datastores moet worden bewaard. De regel is van toepassing op de virtuele schijven van de geselecteerde virtual machine.
Datastorecluster verwijderen Verwijdert een datastorecluster. Als u een datastorecluster verwijdert, worden ook alle instellingen en de alarmen voor het cluster uit het vCenter Server-systeem verwijderd.
Datastore uit cluster verwijderen Verwijdert een datastore uit een datastorecluster en plaatst de datastore in een datastoremap.
Geplande taak voor opslag-DRS verwijderen Verwijdert een geplande taak voor opslag-DRS.
Anti-affiniteitsregel van virtual machine verwijderen Verwijdert een anti-affiniteitsregel van een virtual machine voor een opgegeven datastorecluster.
VMDK-anti-affiniteitsregel verwijderen Verwijdert een VMDK-anti-affiniteitsregel voor een opgegeven datastorecluster.