De werkstroom BIG-IP koppelen configureert een F5 BIG-IP-eindpunt om de benodigde F5-objecten op te halen.

Voorwaarden

Download en installeer de vRealize Orchestrator Plug-in for F5 BIG-IP. Zie De vRealize Orchestrator Plug-In for F5 BIG-IP gebruiken

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator Client.
 2. Navigeer naar Bibliotheek > Werkstromen en voer Attach BIG-IP in het zoekveld voor werkstromen in.
 3. Zoek de werkstroom Attach BIG-IP en klik op Uitvoeren.
 4. Voer op het tabblad Algemeen de volgende informatie in.
  • De naam van uw F5 BIG-IP-instantie.
  • De hostnaam of het IP-adres van uw F5 BIG-IP-instantie.
  • De gebruikersnaam van uw F5 BIG-IP-instantie.
  • Het wachtwoord dat is gekoppeld aan de gebruikersnaam van uw F5 BIG-IP-instantie.
 5. Configureer op het tabblad Geavanceerde parameters de volgende instellingen.
  • Voer de intervallengte in minuten voor gegevensverzameling in.
  • Voer het maximum aantal threads in dat u wilt gebruiken tijdens de gegevensverzameling.
  • (Optioneel) Bepaal hoe SSL wordt gebruikt tijdens de verzameling. Selecteer een van de volgende opties.
    • No Verify. Alle servercertificaten vertrouwen.
    • Verify. Het certificaat opnieuw valideren met het Java-vertrouwensarchief.
    • No SSL. SSL niet gebruiken.
  • Voer de time-outwaarde in seconden in voor API-aanvragen.
 6. Stel op het tabblad Collection Parameters de modules waarvoor u configuratiegegevens wilt verzamelen, in op true.
 7. Klik op Uitvoeren.
  Nadat de werkstroom is voltooid, wordt een groen vinkje weergegeven naast de werkstroom die aangeeft dat deze is geslaagd.
  Opmerking: Als de werkstroom mislukt, wordt een rode X naast de werkstroom weergegeven en worden fouten onderaan het scherm geregistreerd.

Volgende stappen

 • Controleer de inventarisstructuur van F5 Networks. Nadat uw F5 BIG-IP-instantie is geconfigureerd, klikt u op het tabblad Inventory om ervoor te zorgen dat de F5-objecten worden weergegeven in de inventarisstructuur van F5 Networks.
 • Voer een van de andere werkstromen uit die bij de invoegtoepassing zijn geleverd. Zie F5 Werkstroombibliotheek van de -invoegtoepassing voor de volledige lijst met beschikbare werkstromen.