U kunt een werkstroom vanuit de vRealize Orchestrator-client uitvoeren om een adresboek voor testdoeleinden te maken.

Voorwaarden

 • Controleer of de gebruikersaccount waarmee u bent aangemeld, over de nodige rechten beschikt om XML-werkstromen uit te voeren.
 • Controleer of u de map c:/orchestrator hebt gemaakt op het hoofdniveau van het Orchestrator-serversysteem of stel toegangsrechten voor een andere map in.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
 2. Navigeer naar Bibliotheek > Werkstromen en voer de tags xml en samples_xml_(address_book) in het zoekveld voor werkstromen in.
 3. Zoek de testwerkstroom Volledig adresboek en klik op Uitvoeren.
 4. Typ het pad naar de map met het adresboek.
  Bijvoorbeeld: c:/orchestrator/mapnaam.
  De werkstroom maakt automatisch de map als deze niet bestaat.
 5. Klik op Uitvoeren.

resultaten

De werkstroom maakt een DTD-, XML-en CSS-bestand, voegt het opmaakmodel toe en slaat de bestanden op in de opgegeven map.