Voor probleemoplossingsdoeleinden kunt u logboekregistratie voor Kerberos-gebeurtenissen op de KDC-machine (Key Distribution Center) activeren.

Voorwaarden

Maak een back-up van het Windows-register.

Procedure

  1. Meld u aan bij de domeincontroller die als sleuteldistributiecentrum (KDC) fungeert.
  2. Voer de registereditor uit als beheerder.
  3. Vouw HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters uit in het registervenster.
  4. Als de registersleutelwaarde LogLevel niet bestaat, klikt u met de rechtermuisknop om deze te maken.
    1. Klik met de rechtermuisknop op Parameter en selecteer achtereenvolgens Nieuw > DWORD-waarde (32-bits) en voer LogLevel in.
    2. Selecteer Parameter en dubbelklik in het rechterdeelvenster op LogLevel en voer 1 in het tekstvak Waardegegevens: in.
    De nieuwe instelling wordt op Windows Server 2003 en hoger van kracht zonder dat u opnieuw hoeft op te starten.

resultaten

De vermeldingen voor Kerberos-foutgebeurtenissen worden in het Windows-gebeurtenislogboek voor het systeem geregistreerd.

Volgende stappen

Om logboekregistratie van Kerberos-gebeurtenissen te deactiveren, verwijdert u de registersleutelwaarde LogLevel of wijzigt u de waardegegevens in 0.