U kunt een werkstroom vanuit de vRealize Orchestrator-client uitvoeren om een element te vinden in het XML-document dat is gemaakt met de werkstroom Een eenvoudig XML-document maken.

Voorwaarden

 • Controleer of de gebruikersaccount waarmee u bent aangemeld, over de nodige rechten beschikt om XML-werkstromen uit te voeren.
 • Controleer of u de map c:/orchestrator hebt gemaakt op het hoofdniveau van het Orchestrator-serversysteem of stel toegangsrechten voor een andere map in.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
 2. Navigeer naar Bibliotheek > Werkstromen en voer de tags xml en samples_xml_(simple) in het zoekveld voor werkstromen in.
 3. Zoek de werkstroom Element in document vinden en klik op Uitvoeren.
 4. Typ het bestandspad naar het XML-document.
  Bijvoorbeeld: c:/orchestrator/bestandsnaam.xml.
 5. Klik op Uitvoeren.
  De werkstroom zoekt naar een element en het resultaat wordt in het logboek weergegeven.

Volgende stappen

Selecteer de voltooide uitvoering van de werkstroom in de vRealize Orchestrator-client en klik op Logboeken op het tabblad Schema om het resultaat te bekijken.