In dit voorbeeld ziet u hoe u een MySQL-connector kunt toevoegen voor de SQL-invoegtoepassing voor vRealize Orchestrator.

Procedure

 1. Voeg het bestand MySQL connector.jar toe aan de vRealize Orchestrator Appliance.
  1. Meld u via SSH als rootgebruiker aan bij de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel.
  2. Ga naar de directory /data/vco/var/run/vco.
   cd /data/vco/var/run/vco
  3. Maak een directory plugins/SQL/lib/.
   mkdir -p plugins/SQL/lib/
  4. Kopieer het bestand MySQL connector.jar van uw lokale machine naar de directory /data/vco/var/run/vco/plugins/SQL/lib/ door een SCP-opdracht (Secure Copy) uit te voeren.
   scp ~/local_machine_dir/your_mysql_connector.jar root@orchestrator_FQDN_or_IP:/data/vco/var/run/vco/plugins/SQL/lib/
   
   Opmerking: U kunt ook alternatieve methoden gebruiken om het bestand connector.jar te kopiëren naar de vRealize Orchestrator Appliance, zoals PSCP.
 2. Voeg de nieuwe MySQL-eigenschap toe aan het Control Center.
  1. Meld u aan bij het Control Center als root.
  2. Selecteer Systeemeigenschappen.
  3. Klik op Nieuw.
  4. Voer in Sleutel o11n.plugin.SQL.classpath in.
  5. Voer bij Waarde /var/run/vco/plugins/SQL/lib/your_mysql_connector.jar in.
   Opmerking: Het tekstvak Waarde kan meerdere JDBC-connectoren bevatten. Elke JDBC-connector wordt gescheiden door een puntkomma (";"). Bijvoorbeeld:
   /var/run/vco/plugins/SQL/lib/your_mysql_connector.jar;/var/run/vco/plugins/SQL/lib/your_mssql_connector.jar;/var/run/vco/plugins/SQL/lib/your_other_connector.jar
  6. (Optioneel) Voer een beschrijving in voor de MySQL-systeemeigenschap.
  7. Klik op Toevoegen en wacht totdat de vRealize Orchestrator-server opnieuw wordt opgestart.
   Opmerking: Sla uw bestand JDBC connector.jar niet op in een andere directory en stel geen andere waarde in voor de eigenschap o11n.plugin.SQL.classpath. Anders wordt de JDBC-connector onbeschikbaar voor uw vRealize Orchestrator-implementatie.