U kunt een werkstroom uitvoeren om een database aan de vRealize Orchestrator-server toe te voegen en de verbindingsparameters van de host te configureren.

Wanneer u een database toevoegt waarvoor een beveiligde verbinding is vereist, moet u het SSL-certificaat van de database importeren. U kunt het SSL-certificaat op het tabblad Vertrouwde certificaten in het Control Center importeren.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
 2. Navigeer naar Bibliotheek > Werkstromen en voer de tags sql en configuration in het zoekveld voor werkstromen in.
 3. Zoek de werkstroom Een database toevoegen en klik op Uitvoeren.
 4. Voer in het tekstvak Naam de naam van de database in.
 5. Selecteer het type van de database.
 6. Voer in het tekstvak Verbindings-URL het adres van de database in.
  Databasetype Syntaxis
  Oracle jdbc:oracle:thin:@database_url:poort_nummer:SID
  Microsoft SQL (met SQL-verificatie) jdbc:jtds:sqlserver://database_url:poort_nummer/database_naam
  Microsoft SQL (met Windows-accountverificatie) jdbc:jtds:sqlserver://database_url:poort_nummer/database_naam;useNTLMv2=true;domain=domein_naam
  PostgreSQL jdbc:postgresql://database_url:poort_nummer/database_naam
  MySQL jdbc:mysql://database_url:poort_nummer/database_naam
 7. Selecteer op het tabblad Gebruikersreferenties de sessiemodus die de invoegtoepassing gebruikt om verbinding te maken met de database.
  Optie Beschrijving
  Gedeelde sessie De invoegtoepassing gebruikt gedeelde verificatiegegevens om verbinding te maken met de database. U moet de verificatiegegevens voor de database opgeven voor de gedeelde sessie.
  Sessie per gebruiker De vRealize Orchestrator-client haalt de verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld.
  Opmerking: Als u de modus Sessie per gebruiker wilt gebruiken, hoeft u zich alleen te verifiëren met een gebruikersnaam. Gebruik domein\gebruiker of gebruiker@domein niet voor verificatie.
 8. Klik op Uitvoeren.

resultaten

Nadat de werkstroom is voltooid, worden de database en alle bijbehorende tabellen weergegeven in de weergave Inventaris.