U kunt de infrastructuurbeheerwerkstromen gebruiken om cloudaccounts, cloudzones en projecten te beheren.

Werkstromen voor cloudaccounts

De categorie Cloudaccounts bevat werkstromen die u kunt gebruiken om vSphere-cloudaccounts te beheren.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen in de vRealize Orchestrator-client, navigeer naar Bibliotheek > Werkstromen en voer de tag vsphere_cloud_accounts in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
vSphere-cloudaccount maken Voegt een vCenter-cloudaccount toe in vRealize Automation of vRealize Automation Cloud en aan de inventaris van de invoegtoepassing in vRealize Orchestrator. Zie Een vSphere-cloudaccount toevoegen.
vSphere-cloudaccount asynchroon maken Maakt een cloudaccount asynchroon met de geselecteerde configuratie.

Bij indiening van de aanvraag retourneert de werkstroom het object RequestTracker. U kunt de status van het aangevraagde cloudaccount verkrijgen door de objecten RequestService en RequestTracker en de actie getRequestTrackerById te gebruiken.

vSphere-cloudaccount verwijderen Verwijdert een vCenter-cloudaccount in vRealize Automation of vRealize Automation Cloud en uit de inventaris van de invoegtoepassing in vRealize Orchestrator.
vSphere-cloudaccount bijwerken Werkt een vCenter-cloudaccount bij in vRealize Automation of vRealize Automation Cloud en in de inventaris van de invoegtoepassing in vRealize Orchestrator.
vSphere-cloudaccount asynchroon bijwerken Vraagt om een cloudaccount asynchroon bij te werken met de geselecteerde configuratie.

Bij indiening van de aanvraag retourneert de werkstroom het object RequestTracker. U kunt de status van het aangevraagde cloudaccount verkrijgen door de objecten RequestService en RequestTracker en de actie getRequestTrackerById te gebruiken.

Werkstromen voor cloudzones

Om toegang te krijgen tot de werkstromen voor cloudzones in de vRealize Orchestrator-client, navigeer naar Bibliotheek > Werkstromen en voer de tag cloudzones in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Cloudzone maken Voegt een cloudzone toe in vRealize Automation of vRealize Automation Cloud en aan de inventaris van de invoegtoepassing in vRealize Orchestrator. Zie Een cloudzone toevoegen.
Cloudzone verwijderen Verwijdert een cloudzone in vRealize Automation of vRealize Automation Cloud en uit de inventaris van de invoegtoepassing in vRealize Orchestrator.
Cloudzone bijwerken Werkt een cloudzone bij in vRealize Automation of vRealize Automation Cloud en in de inventaris van de invoegtoepassing in vRealize Orchestrator.

Werkstromen voor schijven

Om toegang te krijgen tot de werkstromen voor schijven in de vRealize Orchestrator-client, gaat u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert de tag disks in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Schijf maken Maakt een schijf (blokapparaat) synchroon en voegt deze toe aan de inventaris van de invoegtoepassing in vRealize Orchestrator. Zie Een schijf toevoegen.
Schijf verwijderen Vraagt om een schijf (blokapparaat) met de geselecteerde configuratie asynchroon te verwijderen.

Bij indiening van de aanvraag retourneert de werkstroom het object RequestTracker. U kunt de status van de aangevraagde machineschijf verkrijgen door de objecten RequestService en RequestTracker te gebruiken.

Naast de standaardwerkstromen ondersteunt de vRealize Automation plug-in de bewerkingen Schijf promoveren en Grootte van blokapparaat wijzigen.

Werkstromen voor machines

Om toegang te krijgen tot de werkstromen voor machines in de vRealize Orchestrator-client, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert de tag machines in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Machine maken Maakt een virtuele machine in vRealize Automation of vRealize Automation Cloud en voegt deze toe aan de inventaris van de invoegtoepassing in vRealize Orchestrator. Zie Een machine toevoegen.
Machine asynchroon maken Maakt op asynchrone wijze een virtuele machine met de geselecteerde configuratie.

Bij indiening van de aanvraag retourneert de werkstroom het object RequestTracker. U kunt de status van de aangevraagde machine verkrijgen door de objecten RequestService en RequestTracker en de actie getRequestTrackerById te gebruiken.

Machine verwijderen Verwijdert een virtuele machine uit vRealize Automation of vRealize Automation Cloud en uit de inventaris van de invoegtoepassing in vRealize Orchestrator.

Bij indiening van de aanvraag retourneert de werkstroom het object RequestTracker. U kunt de status van de aangevraagde machine verkrijgen door de objecten RequestService en RequestTracker en de actie getRequestTrackerById te gebruiken.

Grootte van machine wijzigen Wijzigt de grootte van een vRealize Automation-machine asynchroon.

Bij indiening van de aanvraag retourneert de werkstroom het object RequestTracker. U kunt de status van de aangevraagde machine verkrijgen door de objecten RequestService en RequestTracker te gebruiken.

Houd er rekening mee dat de werkstroom Grootte van machine wijzigen de maximumwaarde voor de invoer voor aantal CPU's, aantal kernen en geheugen niet valideert. De vRealize Orchestrator API biedt geen ondersteuning voor het ophalen van de maximaal geconfigureerde waarden voor deze machinekenmerken.

Aangepaste eigenschappen voor machines bijwerken Werkt aangepaste eigenschappen voor virtuele machines bij.
Machinetags bijwerken Werkt tags voor virtuele machines bij.

Naast de standaardwerkstromen ondersteunt de vRealize Automation plug-in diverse energiebewerkingen voor machines, zoals in-/uitschakelen, opnieuw instellen, opnieuw opstarten, grootte wijzen en afsluiten.

Om toegang te krijgen tot deze acties, navigeert u naar Bibliotheek > Acties en zoekt u naar de tag com.vmware.library.vra.infrastructure.machine.power in het zoekveld voor acties.

De actie voor de energiebewerking mislukt als u een niet-ondersteunde bewerking uitvoert of als er niet aan de doelcriteria wordt voldaan.

Werkstromen voor machineschijven

Om toegang te krijgen tot de werkstromen voor machineschijven in de vRealize Orchestrator-client, gaat u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tags machines en disks in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Machineschijf koppelen Koppelt een vRealize Automation-machineschijf (blokapparaat) asynchroon.
Machineschijf loskoppelen Koppelt een vRealize Automation-machineschijf (blokapparaat) asynchroon los.

Bij indiening van de aanvraag retourneren de werkstromen voor machineschijven het object RequestTracker. U kunt de status van de aangevraagde machineschijven verkrijgen door de objecten RequestService en RequestTracker te gebruiken.

Werkstromen voor machinemomentopnamen

Om toegang te krijgen tot de werkstromen voor momentopnamen van machines in de vRealize Orchestrator-client, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tags machines en snapshots in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Momentopname van machine maken Vraagt om asynchroon een momentopname van de machine te maken met de geselecteerde configuratie.
Momentopname van machine verwijderen Vraagt om een momentopname van een machine met de geselecteerde configuratie asynchroon te verwijderen.
Momentopname van machine terugzetten Zet een momentopname van een vRealize Automation-machine asynchroon terug.

Bij indiening van de aanvraag retourneren de werkstromen voor momentopnamen van machines het object RequestTracker. U kunt de status van de aangevraagde momentopnamen van machines verkrijgen door de objecten RequestService en RequestTracker te gebruiken.

Werkstromen voor netwerken

Om toegang te krijgen tot de werkstromen voor netwerken in de vRealize Orchestrator-client, gaat u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert de tag networks in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Netwerk maken Maakt een netwerk asynchroon. Zie Een netwerk toevoegen.
Netwerk verwijderen Vraagt om een netwerk met de geselecteerde configuratie asynchroon te verwijderen.

Bij indiening van de aanvraag retourneert de werkstroom het object RequestTracker. U kunt de status van de aangevraagde netwerkbewerking verkrijgen door de objecten RequestService en RequestTracker te gebruiken.

Werkstromen voor projecten

Om toegang te krijgen tot de werkstromen voor projecten in de vRealize Orchestrator-client, navigeer naar Bibliotheek > Werkstromen en voer de tag projecten in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Project maken Voegt een project toe in vRealize Automation of vRealize Automation Cloud en aan de inventaris van de invoegtoepassing in vRealize Orchestrator. Zie Een project toevoegen.
Project verwijderen Verwijdert een project in vRealize Automation of vRealize Automation Cloud en uit de inventaris van de invoegtoepassing in vRealize Orchestrator.
Project bijwerken Werkt een project bij in vRealize Automation of vRealize Automation Cloud en in de inventaris van de invoegtoepassing in vRealize Orchestrator.
Metagegevens van projectresource bijwerken Werkt de metagegevens van resources bij, zoals tags, bij die aan een project zijn gekoppeld.