Om REST-aanvragen te doen, kunt u een geconfigureerde REST-bewerking aanroepen of een REST-bewerking dynamisch aanroepen door een geconfigureerde REST-bewerking als sjabloon te gebruiken en parameters tijdens de runtime te vervangen.

Er zijn meerdere manieren om een REST-bewerking aan te roepen.

  • Configureer REST-hosts en koppel er REST-bewerkingen aan door de werkstromen Een REST-host toevoegen en Een REST-bewerking toevoegen uit te voeren. De geregistreerde REST-hosts en REST-bewerkingen zijn persistent en kunnen worden gevonden in de weergaven Inventaris en Bronnen.
  • Roep een REST-bewerking aan zonder eerst REST-hosts te configureren en REST-bewerkingen toe te voegen, door de werkstroom Een dynamische REST-bewerking aanroepen uit te voeren via Bibliotheek > Werkstromen. Met deze werkstroom kunt u een basis-URL en bewerkingsparameters voor de REST-host opgeven. De gegevens zijn niet persistent en zijn niet beschikbaar in de weergaven Inventaris en Bronnen.
  • Configureer REST-hosts, koppel er REST-bewerkingen aan en gebruik de geconfigureerde REST-hosts en REST-bewerkingen als sjablonen voor verder gebruik, door de werkstromen Een REST-host met dynamische parameters aanroepen en Een REST-bewerking met dynamische parameters aanroepen uit te voeren via Bibliotheek > Werkstromen. U kunt sommige van de parameters van reeds geconfigureerde REST-hosts en REST-bewerkingen vervangen wanneer u de werkstromen uitvoert. De oorspronkelijke REST-hosts en REST-bewerkingen worden niet beïnvloed.