U kunt de vRealize Orchestrator Plug-in voor vSphere Web Client (ook wel de vCOIN-invoegtoepassing genoemd) gebruiken om bewerkingen uit te voeren op bepaalde vRealize Orchestrator-inhoud van uw vSphere Client.

De inhoud die de invoegtoepassing beschikbaar stelt in de vSphere Client bevat werkstromen, werkstroomuitvoeringen, geplande werkstromen en werkstromen die wachten op invoer. In de vSphere Client kunnen gebruikers werkstroomdetails zien, werkstromen uitvoeren of plannen en werkstroomuitvoeringen beheren.

Contextacties

U kunt vRealize Orchestrator-werkstromen toevoegen als contextacties in de vSphere Web Client. Met contextacties kunt u een bepaalde werkstroom toewijzen aan een specifiek vSphere-item en de werkstroom direct vanuit de vSphere-inventaris uitvoeren of plannen.

Wanneer u de vCOIN-invoegtoepassing voor de eerste keer gebruikt, wordt een configuratie-element in vRealize Orchestrator gemaakt. U mag de locatie en configuratie-items op die locatie niet wijzigen of bewerken, omdat ze worden beheerd door de vCOIN-service.

Groepstoewijzingen

Beheerders kunnen groepstoewijzingen gebruiken om contextacties toe te wijzen aan specifieke vRealize Orchestrator-groepen. Gebruikers in deze groepen kunnen vervolgens contextacties gebruiken in vSphere. Gebruikers kunnen alleen de werkstromen uitvoeren die aan hun groep zijn toegewezen.

Wanneer een gebruiker zich bij de vSphere Client aanmeldt, heeft deze dezelfde weergaven en/of rechten in de vCOIN-invoegtoepassing als in vRealize Orchestrator. Als een gebruiker bijvoorbeeld de lezersrol in vRealize Orchestrator heeft, kan deze geen werkstromen uitvoeren in de vSphere Client.

Als u groepstoewijzingen wilt gebruiken, moet er minstens één groep in vRealize Orchestrator zijn gedefinieerd. Als u gebruik wilt maken van specifieke gebruikersrollen, zoals Ontwerper of Beheerder, moet uw vRealize Orchestrator-omgeving een vRealize Automation-licentie gebruiken.

Wanneer u contextacties aan een groep toewijst, worden alle toegewezen werkstromen als groepsitems in de toegewezen groep samen met het configuratie-item toegevoegd.

Functionele vereisten voor de vCOIN-invoegtoepassing

De vRealize Orchestrator-invoegtoepassing voor vSphere Web Client ondersteunt het volgende:
  • Alleen standalone vRealize Orchestrator 8.9.x-omgevingen. De invoegtoepassing wordt niet ondersteund voor instanties van vRealize Orchestrator die zijn ingesloten in vRealize Automation.
  • De vCOIN-invoegtoepassing is alleen beschikbaar met vRealize Orchestrator. Als u de invoegtoepassing wilt upgraden, moet u vRealize Orchestrator upgraden.
  • vSphere 7.0 U1 en hoger. Versies 7.0 en lager worden niet ondersteund.
  • Er kan maximaal één vCOIN per vCenter Server worden geregistreerd.
  • In vSphere-implementaties met meerdere vCenters (in de uitgebreide gelinkte modus) kunt u één vCOIN-invoegtoepassing registreren met meerdere vCenters (maximaal één installatie van invoegtoepassing per vCenter) of kunt u meerdere vCOIN's met meerdere vCenter Servers registreren.
  • Voordat u de invoegtoepassing kunt gebruiken, moet u de invoegtoepassing configureren door de service in te schakelen op de vRealize Orchestrator-appliance. Zie De vCOIN-invoegtoepassing configureren.