U voegt een PowerShell-host toe en configureert de verbindingsparameters van de host door een werkstroom uit te voeren. U kunt een verbinding met een externe of lokale PowerShell-host instellen.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client als beheerder.
 2. Navigeer naar Bibliotheek > Werkstromen en voer de tags powershell en configuration in het zoekveld voor werkstromen in.
 3. Zoek de werkstroom Een PowerShell-host toevoegen en klik op Uitvoeren.
 4. Voer in het tekstvak Naam de naam van de host in.
 5. Voer in het tekstvak Host / IP het adres van de host in.
  Opmerking: Voor Kerberos-verificatie is een FQDN-hostadres vereist (volledig gekwalificeerde domeinnaam).
 6. (Optioneel) Typ in het tekstvak Poort de poort van de host.
  U gebruikt poort 5985 voor het HTTP-protocol of 5986 voor het HTTPS-protocol.
 7. Geef op het tabblad Hosttype het PowerShell-hosttype op waarmee de invoegtoepassing verbinding maakt.
  1. Selecteer een transportprotocol.
   Opmerking: Als u het HTTPS-transportprotocol gebruikt, wordt het certificaat van de externe PowerShell-host geïmporteerd in de Orchestrator-keystore.
  2. Selecteer het verificatietype.
   Belangrijk: Als u Kerberos-verificatie wilt gebruiken, moet u deze inschakelen in de WinRM-service.
 8. Selecteer op het tabblad Verificatiegegevens het type sessiemodus waarmee de invoegtoepassing verbinding maakt met de PowerShell-host.
  Optie Beschrijving
  Gedeelde sessie De invoegtoepassing gebruikt gedeelde verificatiegegevens om verbinding te maken met de externe host. U moet de verificatiegegevens van de PowerShell-host opgeven voor de gedeelde sessie.
  Sessie per gebruiker De Orchestrator-client haalt de verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld. U moet zich met de indeling gebruiker@domein bij Orchestrator aanmelden om de modus Sessie per gebruiker te gebruiken.
 9. Selecteer op het tabblad Geavanceerde opties in het vervolgkeuzemenu Shell-codepagina het type codering dat de PowerShell gebruikt.
 10. Klik op Uitvoeren.

resultaten

Nadat de werkstroom is voltooid, wordt de PowerShell-host weergegeven in de weergave Inventaris.