Met de werkstromen in het configuratiepakket van de Dynamic Types-invoegtoepassing kunt u dynamische typen maken, typedefinities exporteren en importeren uit een XSD-bestand en relaties definiëren tussen de dynamische typen die u hebt gemaakt.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen in de vRealize Orchestrator-client, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tag dynamic_types in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Naamruimte definiëren Definieert een nieuwe naamruimte.
Relatie definiëren Definieert een nieuwe relatie tussen typen.
Type definiëren Definieert een nieuw type binnen een bepaalde naamruimte.
Configuratie als pakket exporteren Exporteert een configuratie voor de definitie van dynamische typen als een configuratie op basis van bestanden. Het geëxporteerde pakket kan worden gebruikt om te importeren op andere servers.
Configuratie van pakket importeren Importeert een configuratie op basis van bestanden in de invoegtoepassingsconfiguratie.
Typedefinities uit XSD importeren Importeert typedefinities uit een XSD-bestand.
Naamruimte verwijderen Verwijdert een naamruimte.
Relatie verwijderen Verwijdert een relatie.
Type verwijderen Verwijdert een type.
Naamruimte bijwerken Werkt een naamruimte bij.
Type bijwerken Werkt een type bij.