U kunt een trapbeleid bewerken om het aan te passen aan specifieke gebruikssituaties. Wanneer u een trapbeleid bewerkt, kunt u de prioriteit en opstartinstellingen wijzigen en de scripts en rechten aanpassen die bij het beleid horen.

Voorwaarden

 • Controleer of u bent aangemeld bij de vRealize Orchestrator-client als een beheerder.
 • Controleer dat u verbinding hebt met een SNMP-apparaat vanuit de weergave Inventaris.

Procedure

 1. Navigeer in de vRealize Orchestrator-client naar Bibliotheek > Beleid.
 2. Als het beleid dat u wilt bewerken, wordt uitgevoerd, klikt u met de rechtermuisknop op het beleid en selecteert u Beleid stoppen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het beleid en selecteer Bewerken.
 4. Bewerk de opstartinstellingen, prioriteit en beschrijving van het beleid op het tabblad Algemeen.
 5. (Optioneel) U kunt op het tabblad Scriptverwerking een bepaalde werkstroom of scriptverwerkingscode aan het beleid koppelen voor integratie in een complexer scenario.
  U kunt het beleid instellen om een aangepaste werkstroom te activeren wanneer een trap wordt ontvangen.
 6. (Optioneel) U kunt de toegangsrechten aanpassen op het tabblad Rechten.
  U kunt rechten aan een gebruiker of groep geven om het beleid te starten, zonder rechten te geven om het beleid te bewerken.
 7. Klik op Opslaan en sluiten om de bewerkte instellingen toe te passen.
 8. Klik met de rechtermuisknop in de weergave Beleid op het beleid dat u wilt bewerken en selecteer Beleid starten.