U kunt de verbindingen met vCenter Server-instanties configureren door vCenter Server-configuratiewerkstromen in de vRealize Orchestrator-client uit te voeren.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client als beheerder.
 2. Navigeer naar Bibliotheek > Werkstromen en voer de tags vcenter en configuration in het zoekveld voor werkstromen in.
 3. Zoek de werkstroom Een vCenter Server-instantie toevoegen en klik op Uitvoeren.
 4. Voer op het tabblad Eigenschappen voor de vCenter Server instantie-eigenschappen het IP-adres of de hostnaam van de machine in waarop de vCenter Server-instantie die u wilt toevoegen, is geïnstalleerd.
  Opmerking: De hostnaam die u invoert, is hoofdlettergevoelig.
 5. Behoud de standaardwaarde voor de poort: 443.
 6. Behoud de standaardlocatie van de SDK die u wilt gebruiken om verbinding met uw vCenter Server-instantie te maken.
 7. Kies of u certificaatwaarschuwingen wilt negeren voor de vCenter Server-instanties die u wilt toevoegen.
  Als u beslist om certificaatwaarschuwingen te negeren, wordt het certificaat van de vCenter Server-instantie zonder bericht geaccepteerd en wordt het certificaat toegevoegd aan de vertrouwde store.
 8. Selecteer op het tabblad Verbindingseigenschappen instellen of u een sessie per gebruikersmethode wilt gebruiken om gebruikerstoegang op het vCenter Server-systeem te beheren.
  Optie Beschrijving
  Een unieke sessie delen

  Selecteer dit als vRealize Orchestrator geen gebruikmaakt van dezelfde PSC als een verificatieprovider als de vCenter Server-instantie die u wilt organiseren.

  Staat vRealize Orchestrator toe om slechts één verbinding met vCenter Server te maken.

  Voer in de tekstvakken Gebruikersnaam en Wachtwoord de verificatiegegevens voor vRealize Orchestrator in die u wilt gebruiken om de verbinding met de vCenter Server-host te maken.

  De gebruiker die u selecteert, moet een geldige gebruiker zijn met privileges voor het beheren van vCenter Server-extensies en een set aangepaste privileges. vRealize Orchestrator gebruikt deze verificatiegegevens om de VirtualCenter Web-service te controleren, doorgaans om vRealize Orchestrator-systeemwerkstromen uit te voeren.

  Sessie per gebruiker

  Selecteer dit als vRealize Orchestrator en uw vCenter Server dezelfde PSC als een verificatieprovider gebruiken.

  Maakt een sessie naar vCenter Server.
  Opmerking: Deze actie kan snel CPU, geheugen en bandbreedte gebruiken.
  Het gebruikersaccount dat u selecteert, wordt ook gebruikt door de beleidsengine om statistische en andere gegevens te verzamelen. Als de gebruiker die u selecteert, niet over voldoende rechten beschikt, krijgt de beleidsengine geen toegang tot de benodigde onderdelen van de vCenter Server-inventaris en kan deze niet de benodigde gegevens verzamelen.
 9. (Optioneel) Voer het gebruikersdomein in.
  U hoeft de gebruikersdomeinnaam alleen op te geven wanneer u ervoor kiest een gedeelde sessie te gebruiken.
  Opmerking: Vul dit tekstvak in als Sessie per gebruiker is geselecteerd.
 10. (Optioneel) Voer op het tabblad Extra endpoints de URL's in van de endpoints voor vSphere-opslagbeheer.
  U kunt het PBM-endpoint (Policy-Based Management), het SMS-endpoint (Storage Monitoring Service) of beide configureren.
  1. Voer de URL van het PBM-endpoint in. De standaard PBM-endpoint-URL voor vSphere 6.5 is https://vSphereHostName:443/pbm.
  2. Voer de URL van het SMS-endpoint in. De standaard SMS-endpoint-URL voor vSphere 6.5 is https://vSphereHostName:443/sms/sdk.
 11. Klik op Uitvoeren.

resultaten

Nadat de werkstroom is voltooid, worden de vCenter Server-instantie en alle bijbehorende vSphere-objecten weergegeven in de weergave Inventaris.