U kunt voorbeeldwerkstromen voor de XML-invoegtoepassing vanuit de vRealize Orchestrator-client uitvoeren om XML-documenten voor testdoeleinden te maken en aan te passen.

Omdat de werkstromen bestanden kunnen maken, lezen of aanpassen, moet u voldoende toegangsrechten voor de werkdirectory hebben.

Orchestrator heeft het recht Lezen, Schrijven en Uitvoeren voor de map met de naam orchestrator. Deze bevindt zich op het hoofdniveau van het serversysteem. Hoewel werkstromen gemachtigd zijn om te lezen, schrijven en uit te voeren in deze map, moet u de map op het serversysteem maken. Als u de Orchestrator Appliance gebruikt, heeft de map de naam vco en bevindt deze zich in /var/run/vco.

U kunt toegang tot andere mappen toestaan door de instellingen voor toegang tot het bestandssysteem van de server vanuit werkstromen en JavaScript te wijzigen. Zie VMware vRealize Orchestrator installeren en configureren: Toegang tot bestandssysteem van server vanuit werkstromen en acties instellen.