De vRealize Orchestrator-invoegtoepassing voor VMware vSphere® Update Manager™ staat interactie tussen vRealize Orchestrator en VMware vSphere Update Manager/vSphere Lifecycle Manager toe. U kunt de invoegtoepassing gebruiken om vRealize Orchestrator-werkstromen uit te voeren die vSphere Update Manager-processen automatiseren. De invoegtoepassing bevat een set standaardwerkstromen. U kunt ook aangepaste werkstromen maken die de invoegtoepassings-API implementeren om taken in uw vSphere-omgeving te automatiseren.

De rol van vRealize Orchestrator met de vSphere Update Manager-invoegtoepassing

vRealize Orchestrator verschaft de basis voor de vSphere Update Manager-invoegtoepassing.

U kunt de invoegtoepassing gebruiken om vRealize Orchestrator-werkstromen uit te voeren die interactief werken met vSphere Update Manager om geautomatiseerde taken in de vSphere-infrastructuur uit te voeren. vSphere Update Manager maakt gecentraliseerd, geautomatiseerd patch- en versiebeheer voor VMware vSphere mogelijk en biedt ondersteuning voor VMware ESX-/ESXi-hosts en virtuele machines.

Met de vSphere Update Manager-invoegtoepassing kunt u de volgende taken uitvoeren:
  • ESX/ESXi-hosts upgraden en patchen.
  • Software van derden op hosts installeren en bijwerken.
  • De hardware en VMware Tools van de virtuele machine upgraden.

Zie de vSphere Update Managerinstallatie- en beheerhandleiding voor vSphere Update Manager voor meer informatie over .

Functionele vereisten voor de vSphere Update Manager-invoegtoepassing

vSphere Update Manager vereist een netwerkverbinding met VMware vCenter Server ™. Elke installatie van vSphere Update Manager moet aan één vCenter Server-instantie worden gekoppeld. Zie De vSphere Update Manager-invoegtoepassing koppelen aan vCenter Server voor instructies over het configureren van een vCenter Server-verbinding.

Script-API van vSphere Update Manager-invoegtoepassing

De vSphere Update Manager-invoegtoepassing ondersteunt het volgende:
  • vSphere API versies 6.7, 7.0, 7.0 U1 en 7.0 U2.
  • vSphere Update Manager API versie 6.0 tot 8.0.
  • Als u de VUM-invoegtoepassing wilt gebruiken in vRealize Orchestrator 7.6, moet u de vCenter-invoegtoepassing bijwerken naar versie 7.x.

De script-API van de vSphere Update Manager-invoegtoepassing bevat klassen, met hun respectieve kenmerken en methoden, waarmee interactie tussen vRealize Orchestrator en vSphere Update Manager mogelijk is. U kunt de API gebruiken om aangepaste werkstromen te ontwikkelen die interactief werken met vSphere Update Manager.

Klik in de vRealize Orchestrator API Explorer op de VUM-module in het linkerdeelvenster om de hiërarchische lijst met API-scriptobjecten van de vSphere Update Manager-invoegtoepassing uit te vouwen. U kunt zoeken naar de invoegtoepassings-API en de documentatie voor JavaScript-objecten bekijken die u kunt gebruiken in elementen met scripts. U kunt code kopiëren uit de API-elementen en deze in de scriptvakken plakken.

De vSphere Update Manager-invoegtoepassing-inventaris gebruiken

De vSphere Update Manager-invoegtoepassing stelt alle objecten van de gekoppelde vSphere Update Manager-instantie in de inventarisweergave in de vRealize Orchestrator Client beschikbaar. Met de inventarisweergave kunt u autorisatie-elementen toevoegen of werkstromen uitvoeren op vSphere-objecten.

Als u alle beschikbare inventarisobjecten wilt weergeven, gaat u naar Beheer > Inventaris > VMware Update Manager in de vRealize Orchestrator Client.

Toegang tot de werkstroombibliotheek van de vSphere Update Manager-invoegtoepassing

De werkstroombibliotheek van de vSphere Update Manager-invoegtoepassing bevat werkstromen waarmee u geautomatiseerde processen kunt uitvoeren voor het beheer van vSphere-objecten in de inventaris van de vCenter Server waarmee vSphere Update Manager is geregistreerd.

U kunt standaardwerkstromen uit de werkstroombibliotheek integreren om aangepaste werkstromen te maken.

Ga voor een volledige lijst met beschikbare werkstromen naar Bibliotheek > Werkstromen > vCenter Update Manager in de vRealize Orchestrator Client. Zie Werkstroombibliotheek van de vSphere Update Manager-invoegtoepassing.