Wanneer u Kerberos-verificatie met gedeelde sessie of sessie per gebruiker gebruikt, kan het toevoegen van de PowerShell-host mislukken.

Probleem

Wanneer u een PowerShell-host aan de inventaris van de invoegtoepassing probeert toe te voegen met behulp van de gedeelde sessie of sessie per gebruiker, mislukt de werkstroom met de volgende fout.

Realmnaam is null (601) - standaardrealm is niet opgegeven (dynamische scriptmodulenaam: addPowerShellHost #16)

Oorzaak

De standaardrealm is niet opgegeven in het Kerberos-configuratiebestand krb5.conf, en is ook niet opgegeven als onderdeel van de gebruikersnaam.

Oplossing

Geef een standaardrealm in uw Kerberos-configuratiebestand op of voeg de realm toe aan uw gebruikersnaam Kerberos-verificatie.