De werkstroomcategorie voor vCenter Update Manager bevat een set standaardwerkstromen voor de meest voorkomende taken die u met vSphere Update Manager kunt uitvoeren. U kunt de werkstromen gebruiken als bouwstenen om complexe aangepaste werkstromen te maken. Door standaardwerkstromen te combineren, kunt u processen met meerdere stappen in uw vSphere-omgeving automatiseren.

U kunt de uitgangswaarden, patches en inventarisobjecten beheren door de standaardwerkstromen uit te voeren die bij de invoegtoepassing zijn meegeleverd.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen in de vRealize Orchestrator Client, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tag vsphere_cloud_accounts in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstromen voor uitgangswaarden

Werkstroom Beschrijving
Een uitgangswaarde koppelen

Koppelt uitgangswaarden aan een geselecteerd vSphere-object. Het object kan een sjabloon, virtuele machine, vApp, ESX/ESXi-host, map, cluster of datacenter zijn.

Door een uitgangswaarde aan een containerobject zoals een map of datacenter te koppelen, wordt de uitgangswaarde transitief gekoppeld aan alle objecten in de container.

Een uitgangswaarde voor een patch maken

Maakt een nieuwe uitgangswaarde voor een patch. U kunt uitgangswaarden voor een patch toepassen op hosts of virtuele machines.

Afhankelijk van de patchcriteria die u selecteert, kunnen uitgangswaarden voor een patch dynamisch of statisch (vast) zijn. U kunt de patches expliciet selecteren om in de uitgangswaarde op te nemen met behulp van de parameter includePatch. U kunt ook het kenmerk searchSpec gebruiken om de patches te filteren die u wilt opnemen. U kunt filteren op product, leverancier, ernst en releasedatum. Patches die zijn uitgesloten door het gebruik van de parameter excludePatch, worden niet opgenomen in de uitgangswaarde, zelfs niet als ze overeenkomen met de filtercriteria die zijn gedefinieerd door het kenmerk searchSpec.

Een uitgangswaarde ontkoppelen Ontkoppelt uitgangswaarden van de geselecteerde vSphere-inventarisobjecten. Als u overgenomen uitgangswaarden wilt ontkoppelen, moet u ze ontkoppelen van het bovenliggende object.
Uitgangswaarden exporteren Ontkoppelt uitgangswaarden van de geselecteerde vSphere-inventarisobjecten. Als u overgenomen uitgangswaarden wilt ontkoppelen, moet u ze loskoppelen van het bovenliggende object.

Uitgangswaarden filteren

Uitgangswaarden filteren zonder gebruikersinteractie

Filtert uitgangswaarden afhankelijk van de opgegeven filterparameters. U kunt handmatig een uitgangswaarde in de gefilterde lijst selecteren om deze als werkstroomresultaat op te nemen.
Gekoppelde entiteiten ophalen Selecteert entiteiten die zijn gekoppeld aan uitgangswaarden of uitgangswaardegroepen.
Uitgangswaarden importeren Importeert uitgangswaarden uit het .xml-bestand dat de werkstroom Uitgangswaarden exporteren genereert.
Een uitgangswaarde voor een patch bijwerken Past de eigenschappen van een bestaande uitgangswaarde voor een patch aan.
Uitgangswaarden verwijderen Verwijdert de uitgangswaarden die u selecteert. Voordat uitgangswaarden worden verwijderd, worden de uitgangswaarden ontkoppeld van alle vSphere-objecten waaraan deze zijn gekoppeld.

Patchwerkstromen

Werkstroom Beschrijving

Alle patches downloaden

Alle patches asynchroon downloaden

Controleer op nieuwe patches en updates. Download de nieuwe patches, afhankelijk van de beschikbaarheid, naar de opslagplaats van de invoegtoepassing.

Patches filteren

Patches filteren zonder tussenkomst van de gebruiker

Filtert patches en stelt u in staat om een subset van de gefilterde patch voor verdere verwerking te selecteren.

Inrichting voorbereiden

Inrichting asynchroon voorbereiden

Inrichting van patches op hosts voorbereiden. Met voorbereide inrichting kunt u patches en extensies van de opslagplaats van vSphere Update Manager/vSphere Lifecycle Manager downloaden op ESX/ESXi-hosts, zonder de patches en extensies direct toe te passen. U kunt de inrichting van patches op hosts of containerobjecten zoals clusters of datacenters voorbereiden. Op deze manier gaat het correctieproces sneller, omdat de patches en extensies al lokaal op de hosts beschikbaar zijn.

De werkstroom Inrichting asynchroon voorbereiden retourneert een array met taaksleutels voor alle gestarte vCenter Server-taken.

Conformiteits- en inventariswerkstromen

Werkstroom Beschrijving
Conformiteitsrapport exporteren

Exporteert het conformiteitsrapport naar een externe bestandsindeling (CSV, PDF of HTML).

Voer deze werkstroom uit met een geselecteerde entiteit, uitgangswaarde en conformiteitsstatus om te controleren of de geüpgradede host voldoet aan de uitgangswaarde.

U kunt deze werkstroom ook uitvoeren voordat u een nieuwe uitgangswaarde voor een patch maakt om te ontdekken welke hosts niet conform zijn en een upgrade nodig hebben.

Om de werkstroom uit te voeren, selecteert u relevante vSphere-objecten, een set uitgangswaarden waarmee u de conformiteit kunt controleren, een bestandslocatie en een bestandsindeling. Nadat u de werkstroom heeft uitgevoerd, kunt u het rapport vinden in /data/vco/var/run/vco/.
Conformiteit ophalen Haalt conformiteitsgegevens voor het opgegeven object op. Het object kan een sjabloon, virtuele machine, vApp, host, cluster, map of datacenter zijn. De werkstroom retourneert informatie over de conformiteitsstatus van het vSphere-object op basis van de uitgangswaarden die eraan zijn gekoppeld. Als het vSphere-object een container is, ontvangt u conformiteitsgegevens voor alle objecten in de container.

Corrigeren

Asynchroon corrigeren

Corrigeert een inventarisobject op basis van de opgegeven uitgangswaarden. U kunt vSphere-objecten zoals sjablonen, virtual machines, vApps, hosts, mappen, clusters en datacenters corrigeren.

De werkstroom Asynchroon corrigeren retourneert een array met vCenter Server-taaksleutels.

Inventaris asynchroon scannen Scant vSphere-objecten voor toepasselijke patches en updates die deel uitmaken van de gekoppelde uitgangswaarden. U kunt vSphere-objecten zoals sjablonen, virtuele machines, vApps, hosts, mappen, clusters en datacenters scannen. Als de objecten verschillende typen zijn, start de werkstroom een afzonderlijke vCenter Server-taak voor elk objecttype.
Een standaard vCenter instellen met Update Manager Stelt een standaard vCenter in voor gebruik met vSphere Update Manager. De standaard vCenter-instantie is vooraf geselecteerd voor alle werkstromen voor de vSphere Update Manager-invoegtoepassing die u uitvoert. Als u één vCenter-instantie heeft, wordt deze automatisch als standaard ingesteld.