U kunt de WinRM-host configureren om communicatie met de PowerShell-invoegtoepassing via het HTTP-protocol in te schakelen.

U past de WinRM-configuratie aan door opdrachten op de WinRM-hostmachine uit te voeren. U kunt dezelfde machine gebruiken als de WinRM-service en de WinRM-client.

Belangrijk: Als u een van de stappen overslaat tijdens het configureren van WinRM om HTTP te gebruiken, kan de host niet worden toegevoegd en kunt u een foutbericht ophalen in de logboeken zoals
Caused by: org.dom4j.DocumentException: Error on line -1 of document : Premature end of file. 
Nested exception: Premature end of file.
at org.dom4j.io.SAXReader.read(SAXReader.java:482)
at org.dom4j.DocumentHelper.parseText(DocumentHelper.java:278)
at com.xebialabs.overthere.cifs.winrm.connector.JdkHttpConnector.sendMessage(JdkHttpConnector.java:117)

Procedure

 1. Voer de volgende opdracht uit om de standaard WinRM-configuratiewaarden in te stellen.
  c:\> winrm quickconfig
 2. (Optioneel) Voer de volgende opdracht uit om te controleren of een listener wordt uitgevoerd en controleer de standaardpoorten.
  c:\> winrm e winrm/config/listener

  De standaardpoorten zijn 5985 voor HTTP en 5986 voor HTTPS.

 3. Schakel basisverificatie in op de WinRM-service.
  1. Voer de volgende opdracht uit om te controleren of de basisverificatie is toegestaan.
   c:\> winrm get winrm/config/service
  2. Voer de volgende opdracht uit om basisverificatie in te schakelen.
   c:\> winrm set winrm/config/service/auth @{Basic="true"}
 4. Voer de volgende opdracht uit om overdracht van niet-versleutelde gegevens voor de WinRM-service toe te staan.
  c:\> winrm set winrm/config/service @{AllowUnencrypted="true"}
 5. Als het hardingsniveau voor token voor kanaalbinding van de WinRM-service is ingesteld op Strikt, wijzigt u de waarde in Minder precies.
  c:\> winrm set winrm/config/service/auth @{CbtHardeningLevel="relaxed"}
 6. Schakel basisverificatie in op de WinRM-client.
  1. Voer de volgende opdracht uit om te controleren of de basisverificatie is toegestaan.
   c:\> winrm get winrm/config/client
  2. Voer de volgende opdracht uit om basisverificatie in te schakelen.
   c:\> winrm set winrm/config/client/auth @{Basic="true"}
 7. Voer de volgende opdracht uit om overdracht van niet-versleutelde gegevens voor de WinRM-client toe te staan.
  c:\> winrm set winrm/config/client @{AllowUnencrypted="true"}
 8. Als de WinRM-hostmachine zich in een extern domein bevindt, voert u de volgende opdracht uit om de vertrouwde hosts op te geven.
  c:\> winrm set winrm/config/client @{TrustedHosts="host1, host2, host3"}
 9. Voer de volgende opdracht uit om de verbinding met de WinRM-service te testen.
  c:\> winrm identify -r:http://winrm_server:5985 -auth:basic -u:gebruikersnaam -p:wachtwoord -encoding:utf-8