Met de werkstromen uit de categorie Andere kunt u fouttolerantie (FT) activeren en deactiveren, informatie over virtuele machines extraheren en zwevende virtuele machines vinden.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tags vcenter, virtual_machine_management en others in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
FT uitschakelen Deactiveert fouttolerantie voor een opgegeven virtuele machine.
FT inschakelen Activeert fouttolerantie voor een opgegeven virtuele machine.
Informatie over virtual machines extraheren Retourneert de map van de virtual machine, de bronpool, de computerbron, de datastore, de grootte van harde schijven, de CPU en het geheugen, het netwerk en het IP-adres voor een opgegeven virtual machine. Vereist mogelijk VMware Tools.
Zwevende virtual machines vinden Geeft een lijst met alle virtual machines met een zwevende status in de Orchestrator-inventaris weer. Geeft een lijst met de VMDK- en VMTX-bestanden weer voor alle datastores in de Orchestrator-inventaris die niet aan virtual machines in de Orchestrator-inventaris zijn gekoppeld. Verzendt de lijsten per e-mail (optioneel).
VM ophalen op naam en BIOS-UUID Zoekt virtual machines op naam en filtert vervolgens het resultaat met een bepaalde algemene unieke id (UUID) om een unieke virtual machine te identificeren.
Opmerking: Deze werkstroom is vereist wanneer DynamicOps vRealize Orchestrator-werkstromen aanroept die invoerparameters van het type VC:VirtualMachine hebben om de communicatie tussen een bepaalde virtual DynamicOps-machine en virtual vRealize Orchestrator-machine tot stand te brengen.
VM ophalen op naam en UUID Zoekt virtual machines op naam en filtert vervolgens het resultaat met een bepaalde algemene unieke id (UUID) om een unieke virtual machine te identificeren.
Opmerking: Deze werkstroom is vereist wanneer DynamicOps vRealize Orchestrator-werkstromen aanroept die invoerparameters van het type VC:VirtualMachine hebben om de communicatie tussen een bepaalde virtual DynamicOps-machine en virtual vRealize Orchestrator-machine tot stand te brengen.
VM UUID ophalen Zoekt virtual machines op naam en filtert vervolgens het resultaat met een bepaalde algemene unieke id (UUID) om een unieke virtual machine te identificeren.
Opmerking: Deze werkstroom is vereist wanneer DynamicOps vRealize Orchestrator-werkstromen aanroept die invoerparameters van het type VC:VirtualMachine hebben om de communicatie tussen een bepaalde virtual DynamicOps-machine en virtual vRealize Orchestrator-machine tot stand te brengen.