Als de externe en proxywerkstromen veranderen, wilt u mogelijk de proxy's bijwerken of verwijderen wanneer u ze niet langer nodig hebt. Voor onderhoudsdoeleinden biedt de Multi-Node-invoegtoepassing werkstromen waarmee u proxy- en externe werkstroominformatie kunt bijwerken of verwijderen.

Om toegang te krijgen tot de werkstromen voor het beheren van de proxywerkstromen in de vRealize Orchestrator-client, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tags Orchestrator, remote_execution en servers_proxies in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Proxywerkstromen voor een Orchestrator-server vernieuwen Genereert opnieuw alle proxywerkstromen voor de lokale vRealize Orchestrator-server van de externe server.
Proxywerkstromen voor een Orchestrator-server verwijderen Verwijdert de proxywerkstromen voor de lokale vRealize Orchestrator-server en verwijdert alle gegenereerde werkstromen.

Om toegang te krijgen tot de werkstromen voor verdere onderhoudswerkzaamheden van de proxywerkstromen in de vRealize Orchestrator-client, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tags Orchestrator, remote_management en workflows in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Alle voltooide uitvoeringen van de werkstroom verwijderen Verwijdert alle voltooide uitvoeringen van de werkstroom uit een externe werkstroom.
Een externe werkstroom verwijderen Verwijdert een werkstroom van een externe vRealize Orchestrator-server.
Een werkstroom van een lokale server implementeren Implementeert een werkstroom van een lokale vRealize Orchestrator-server in een lijst met externe vRealize Orchestrator-servers.