Met de werkstromen voor het klonen van tools kunt u aanpassingsinformatie over het besturingssysteem van de virtual machine, informatie die is vereist voor het bijwerken van een virtueel apparaat, enzovoort verkrijgen.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tags vcenter, virtual_machine_management, clone en tools in het zoekvak voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Een VirtualEthernetCard ophalen om het netwerk te wijzigen Retourneert een nieuwe ethernetkaart om een virtueel apparaat bij te werken. Bevat alleen de apparaatsleutel van het opgegeven virtuele apparaat en het nieuwe netwerk.
Linux-aanpassing ophalen Retourneert de voorbereiding van de Linux-aanpassing.
Meerdere wijzigingen in het VirtualEthernetVard-apparaat ophalen Retourneert een array van VirtualDeviceConfigSpec-objecten voor toevoeg- en verwijderbewerkingen op VirtualEthernetCard-objecten.
Overzicht met NIC-instellingen ophalen Retourneert het overzicht met instellingen voor een virtuele netwerkkaart met behulp van VimAdapterMapping. Wijzigt de NIC-informatie voor werkstromen die virtuele machines klonen en opnieuw configureren. Andere kloonwerkstromen roepen deze werkstroom aan.
Windows-aanpassingen voor Sysprep met verificatiegegevens ophalen Retourneert aanpassingsinformatie over het Microsoft Sysprep-proces, met verificatiegegevens. Werkstromen voor het klonen van virtual Windows-machines gebruiken deze werkstroom.
Windows-aanpassingen voor Sysprep met Unattended.txt ophalen Retourneert aanpassingsinformatie over het Microsoft Sysprep-proces met behulp van het bestand Unattended.txt. Werkstromen voor het klonen van virtual Windows-machines gebruiken deze werkstroom.
Windows-aanpassingen voor Sysprep ophalen Retourneert aanpassingsinformatie over het Microsoft Sysprep-proces. Werkstromen voor het klonen van virtual Windows-machines gebruiken deze werkstroom.