Met de vCenter Server-invoegtoepassing voor vRealize Orchestrator kunt u query's op de vCenter Server-inventaris voor specifieke objecten uitvoeren.

Querymethoden

Voor het uitvoeren van query's kunt u de door vCSearchIndex beheerde objecten gebruiken, of de zoekfunctiemethoden voor objecten die deel uitmaken van de inventaris van de invoegtoepassing, zoals getAllDatastores(), getAllVirtualMachines(), findAllForType(), enzovoort.

Prestaties

Beide methoden retourneren standaard de gezochte objecten zonder eigenschappen, tenzij u een set eigenschappen als argument voor de methodeparameters in de zoekquery opgeeft.
Opmerking: U moet altijd queryexpressies gebruiken met de getAll...()- en findAll...()-zoekfunctieobjecten om te voorkomen dat de Orchestrator-client grote sets geretourneerde objecten filtert, wat de algemene prestaties van de Orchestrator-server kan beïnvloeden.
U kunt twee typen expressies gebruiken voor het uitvoeren van query's op de vCenter Server-inventaris.
Type expressie Beschrijving
Naamexpressies U kunt een naam als argument voor een queryparameter opgeven.
Opmerking: De objecten worden gefilterd op het argument van de opgegeven naam op basis van de naam van het invoegtoepassingsobject zoals deze wordt weergegeven in de inventaris van de vCenter Server-invoegtoepassing.
XPath-expressies U kunt expressies op basis van de XPath-querytaal gebruiken. Zie XPath-expressies met de vCenter Server-invoegtoepassing gebruiken voor meer informatie.

Wanneer u een vCenter Server-inventarisobject met aangepaste eigenschappen aanroept, verzendt elke verwijzing naar dit object, in een werkstroom of een actie, een query naar de vCenter Server, waardoor een merkbaar effect op de prestatieoverhead wordt gegenereerd. Om de prestaties te optimaliseren en het meermaals serialiseren en deserialiseren van het object tijdens de uitvoering van een werkstroom te vermijden, is het beter om een gedeelde bron te gebruiken voor het opslaan van het object, in plaats van deze als een werkstroomkenmerk, een invoer of een uitvoerparameter op te slaan. Dergelijke gedeelde bron kan een configuratie- of bronelement zijn.