U kunt een werkstroom uitvoeren om een exchange toe te voegen aan een opgegeven broker.

Voorwaarden

 • Controleer of u bent aangemeld bij de vRealize Orchestrator-client als een beheerder.
 • Controleer dat u verbinding hebt met een AMQP-broker vanuit de weergave Inventaris.

Procedure

 1. Navigeer naar Bibliotheek > Werkstromen en voer de tag amqp in het zoekveld voor werkstromen in.
 2. Zoek de werkstroom Een exchange declareren en klik op Uitvoeren.
 3. Selecteer op het tabblad AMQP-broker een broker waaraan u de exchange wilt toevoegen.
 4. Definieer op het tabblad Exchange-eigenschappen de exchange-eigenschappen.
  1. Voer in het tekstvak Naam de naam in van de wachtrij die u wilt weergeven.
  2. Selecteer het type exchange.
   Optie Beschrijving
   direct Maakt een directe overeenkomst tussen de routingsleutel die is opgegeven in het bericht en de routeringcriteria die worden gebruikt wanneer een wachtrij is gebonden aan deze exchange.
   fanout Stuurt een bericht dat naar deze exchange is verzonden, door naar alle wachtrijen die aan deze exchange zijn gebonden. Wachtrijen die aan deze exchange zijn gebonden, bevatten geen argumenten.
   headers Wachtrijen zijn gebonden aan deze exchange met een tabel met argumenten die headers en waarden kunnen bevatten. Een speciaal argument met de naam x-match bepaalt het overeenkomende algoritme.
   topic Bepaalt met jokertekens een overeenkomst tussen de routingsleutel en het routingpatroon dat is opgegeven in de binding.
  3. Kies of de exchange blijvend is.
   Optie Beschrijving
   Ja De exchange blijft nadat een broker opnieuw is gestart.
   Nee De exchange wordt verwijderd nadat een broker opnieuw is gestart.
  4. Kies of de exchange automatisch met het geactiveerde abonnement wordt verwijderd.
   Optie Beschrijving
   Ja Verwijdert automatisch de exchange wanneer er geen wachtrijen meer aan zijn gebonden. De exchange blijft zolang er ten minste één wachtrij aan is gebonden.
   Nee Verwijdert de exchange niet.
 5. Klik op Uitvoeren.