Met werkstromen voor netwerken kunt u een poortgroep aan een gedistribueerde virtuele switch toevoegen, een gedistribueerde virtuele switch met een poortgroep maken, enzovoort.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tags vcenter en networking in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Poortgroep aan gedistribueerde virtuele switch toevoegen Voegt een nieuwe gedistribueerde virtuele poortgroep toe aan een opgegeven gedistribueerde virtuele switch.
Hostsysteem aan een gedistribueerde virtuele switch koppelen Voegt een host toe aan een gedistribueerde virtuele switch.
Gedistribueerde virtuele switch met poortgroep maken Maakt een nieuwe gedistribueerde virtuele switch met een gedistribueerde virtuele poortgroep.