U kunt uw werkstroomuitvoeringen profileren om problemen met uw vRealize Orchestrator-omgeving op te lossen en deze te optimaliseren.

U kunt de profilingfunctie van de vRealize Orchestrator Client gebruiken om nuttige metriekgegevens over uw werkstroomuitvoeringen te verzamelen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de prestaties van uw werkstromen te optimaliseren. Werkstroomuitvoeringen worden standaard automatisch geprofileerd. U kunt automatische profilering deactiveren op de pagina Extensie-eigenschappen van het vRealize Orchestrator Control Center en de profiler handmatig uitvoeren. Om een handmatige profiling uit te voeren, zoekt u uw werkstroom in de bibliotheek en selecteert u Acties > Profiel.

Voorwaarden

Voer een werkstroom uit.

Procedure

  1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
  2. Navigeer naar Activiteit > Werkstroomuitvoeringen.
  3. Selecteer een werkstroomuitvoering.
    Op het schema voor de werkstroomuitvoering kunt u gegevens over de afzonderlijke werkstroomitems zien. De gegevens omvatten de totale uitvoeringsduur, de maximale duur en het aantal itemuitvoeringen. U kunt deze informatie in de vervolgkeuzelijst rechtsboven op de pagina filteren.
  4. Selecteer het tabblad Prestaties.
    Op dit tabblad vindt u metriekgegevens over CPU-tijden van werkstroomuitvoeringen, uitvoeringsduur, de tokengrootte en de gegevens van het werkstroomitem.
    Opmerking: Als de werkstroomuitvoering is opgeheven, bijvoorbeeld wanneer de werkstroom wacht op verdere invoer, legt de metriek voor CPU-tijden alleen de runtimethread vast die heeft plaatsgevonden vóór de voltooiing.

Volgende stappen

Gebruik de gegevens die zijn verzameld bij de profiling om uw werkstroom te optimaliseren.