U moet een werkstroom valideren voordat u deze kunt uitvoeren. U kunt alleen validatiefouten corrigeren als u de werkstroom hebt geopend voor bewerken.

Voorwaarden

Controleer of u een volledige werkstroom hebt om te valideren, met schema-elementen die zijn gekoppeld en bindingen die zijn gedefinieerd.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client als beheerder.
 2. Navigeer naar Bibliotheek > Werkstromen en selecteer de werkstroom die u wilt valideren.
 3. Klik op Bewerken.
 4. Klik op Valideren in het bovenste menu.
  Als de werkstroom geldig is, wordt er een bevestigingsbericht weergegeven. Als de werkstroom ongeldig is, wordt een lijst met fouten weergegeven.
 5. Voor een ongeldige werkstroom klikt u op een foutmelding en neemt u de nodige stappen om het probleem op te lossen.
  De validatietool markeert het schema-element waarin de fout optreedt door er een rood pictogram aan toe te voegen. Waar mogelijk wordt in de validatietool een actie voor snel corrigeren weergegeven.
  • Als u akkoord gaat met de voorgestelde snelle correctie, klikt u erop om die actie uit te voeren.
  • Als u het niet eens bent met de voorgestelde actie voor snel correctie, sluit u het dialoogvenster Werkstroomvalidatie en corrigeert u het schema-element handmatig.
  Belangrijk: Controleer altijd of de correctie die vRealize Orchestrator voorstelt, geschikt is.
  Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de voorgestelde actie een ongebruikt kenmerk verwijdert, wanneer dat kenmerk mogelijk niet correct is gebonden.
 6. Herhaal de voorgaande stappen totdat u alle validatiefouten hebt verholpen.

resultaten

U hebt een werkstroom gevalideerd en de validatiefouten gecorrigeerd.

Volgende stappen

U kunt de werkstroom uitvoeren.