U kunt fouten in werkstroomuitvoeringen opsporen door onderbrekingspunten in het script van werkstroomitems in te voegen.

Wanneer een onderbrekingspunt is bereikt, hebt u verschillende opties om het foutopsporingsproces voort te zetten. Wanneer u een fout opspoort in een element van het werkstroomschema, kunt u de algemene informatie over de uitvoering van de werkstroom bekijken, de werkstroomvariabelen aanpassen, expressies toevoegen om te bekijken en logboekberichten bekijken.
Opmerking: Voer alle foutopsporing voor scripts uit in een niet-productieomgeving.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client als beheerder.
 2. Selecteer een werkstroom in de bibliotheek.
 3. Open het werkstroomschema, selecteer een werkstroomelement en klik op het tabblad Scriptverwerking.
 4. Als u een onderbrekingspunt wilt invoegen, klikt u op de rode cirkel links van het regelnummer.
  Opmerking: U kunt alleen onderbrekingspunten in werkstroomelementen met scriptverwerking invoegen.
 5. Als u de werkstroom in de foutopsporingsmodus wilt uitvoeren, klikt u op Fouten opsporen.
  Als de werkstroom invoerparameters vereist, moet u deze opgeven.
 6. Wanneer de uitvoering van de werkstroom wordt onderbroken na het bereiken van een onderbrekingspunt, selecteert u een van de beschikbare opties.
  Optie Beschrijving
  Doorgaan Hervat de uitvoering van de werkstroom totdat een andere onderbrekingspunt is bereikt of de uitvoering van de werkstroom is voltooid.
  Stap naar U kunt deze optie gebruiken om toegang te krijgen tot een werkstroomelement. U kunt geen toegang krijgen tot een genest werkstroomelement wanneer u fouten opspoort in een werkstroom in de werkstroomeditor.
  Stap over Slaat het huidige element in het schema over en onderbreekt de uitvoering van de werkstroom voor het volgende element.
  Opmerking: U kunt het foutopsporingsprogramma opdracht geven om het huidige onderbrekingspunt te negeren door op het onderbrekingspunt te klikken. Hierdoor wordt het onderbekingspuntsymbool gewijzigd in een groen driehoekje.
 7. (Optioneel) Voeg op het tabblad Foutopsporingsprogramma expressies in om te bekijken.
  U kunt expressies gebruiken om de voltooiing van specifieke variabelen te volgen.
 8. (Optioneel) Wijzig de waarden van variabelen op het tabblad Foutopsporingsprogramma.