U kunt parametereigenschappen instellen om de invoerparameters te beperken die gebruikers opgeven wanneer ze vRealize Orchestrator-werkstromen uitvoeren.

Met vRealize Orchestrator kunt u de parametereigenschappen definiëren die worden gebruikt om de waarden van invoerparameters te kwantificeren die in werkstromen worden gebruikt. De parametereigenschappen die u definieert, stellen limieten in voor de typen en waarden van de invoerparameters die gebruikers kunnen opgeven in vRealize Orchestrator-werkstromen.

Parametereigenschappen valideren de invoerparameters en wijzigen de presentatie van de tekstvakken die worden weergegeven in het dialoogvenster met invoerparameters. Sommige parametereigenschappen kunnen afhankelijkheden tussen de parameters maken.
Parametereigenschap Beschrijving
Label Stel het label van de invoerparameter in.
Weergavetype Stel het weergavetype van het invoertekstvak in.
Zichtbaarheid Stel de zichtbaarheid van de invoerparameter in.
Alleen-lezen Stel het invoertekstvak in als alleen-lezen.
Aangepaste help Stel de wegwijzerbeschrijving van de invoerparameter in.
Standaardwaarde Stel de standaardwaarde van de invoerparameter in.
Stap Wordt gebruikt voor numerieke invoertypen. Stel in met hoeveel de waarde van de invoerparameter per klik moet worden verhoogd.
Vereist Bepaalt of de waarde van de invoerparameter verplicht is of niet.
Reguliere expressie Valideert de invoer met behulp van een reguliere expressie.
Minimumwaarde Stel de minimumwaarde of lengte van de parameter in.
Maximumwaarde Stel de maximumwaarde of -lengte van de parameter in.
Overeenkomst met tekstvak Stel de waarde van de invoerparameter zo in dat deze overeenkomt met de waarde van een andere invoerparameter.
Waardebron Stel de waardebron van de parametereigenschappen op de tabbladen Vormgeving, Waarde en Beperkingen in.
Opmerking: U kunt de waarde van externe acties importeren met behulp van Externe bron. Het filteren van beschikbare acties wordt uitgevoerd op basis van het parametertype.