U kunt nu modules en bibliotheken toevoegen voor gebruik in uw vRealize Orchestrator-scripts als afhankelijkheden, rechtstreeks vanuit de vRealize Orchestrator Client.

In vorige releases van vRealize Orchestrator kunt u alleen afhankelijkheden aan uw scripts toevoegen door ze aan een ZIP-pakket toe te voegen. U kunt nu modules en bibliotheken toevoegen die u als afhankelijkheden wilt gebruiken in uw scripts door een omgeving direct vanuit de vRealize Orchestrator Client te maken. Uw omgeving kan meerdere modules en bibliotheken bevatten voor gebruik in uw scripts.

In dit scenario maakt u een Iodash-omgeving die u kunt gebruiken voor uw Node.js-scripts in vRealize Orchestrator.

Opmerking: Omgevingen kunnen, net als andere vRealize Orchestrator-objecten zoals werkstromen en acties, als onderdeel van een pakket worden geëxporteerd naar andere vRealize Orchestrator-implementaties.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
 2. Ga naar Assets > Omgevingen en klik op Nieuwe omgeving.
 3. Voer op het tabblad Algemeen een naam in voor uw omgeving.
 4. (Optioneel) Voer een beschrijving, versienummer, tags en groepsrechten voor de actie in.
  Opmerking: De id wordt automatisch gegenereerd nadat de omgeving is gemaakt.
 5. Stel de runtimeomgeving in en voeg afhankelijkheden en afhankelijkheidsvariabelen toe.
  1. Selecteer het tabblad Definities.
  2. Controleer of Node.js is geselecteerd onder Runtimeomgeving.
  3. (Optioneel) Bewerk de geheugenlimiet en time-outeigenschappen.
  4. Klik onder Afhankelijkheden op Toevoegen en voer de volgende waarden in:
   Optie Beschrijving
   Naam lodash
   Versie 4.17.21
 6. Klik op Toevoegen.
 7. (Optioneel) Voeg omgevingsvariabelen toe.
 8. Als u het maken van uw nieuwe scriptomgeving wilt voltooien, klikt u op Maken.
 9. Nadat de omgeving is gemaakt, selecteert u het tabblad Logboeken downloaden op de pagina met de omgevingseditor en controleert u of de domeinbibliotheek is gedownload.

resultaten

Volgende stappen

U kunt nu Iodash gebruiken in werkstroomscripttaken of -acties door de omgeving te selecteren in het vervolgkeuzemenu Runtimeomgeving van het schema-element voor werkstroomscripts of de vRealize Orchestrator-actie te selecteren.