Vergelijk wijzigingen tussen werkstroomversies met het hulpprogramma voor grafische verschillen.

De versiegeschiedenis van de vRealize Orchestrator geeft standaard verschillen weer tussen werkstroomversies in een YAML-formulier. U kunt ook een visuele vergelijking tussen verschillende werkstroomversies uitvoeren. U kunt wijzigingen bekijken in:

 • De algemene werkstroominformatie, zoals het versienummer en de werkstroombeschrijving.
 • De variabelen die in de werkstroom worden gebruikt.
 • De in- en uitvoerparameters van de werkstroom.
 • Het werkstroomschema.

Voorwaarden

Maak een werkstroom.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator Client.
 2. Navigeer naar Bibliotheek > Werkstromen en selecteer een van uw werkstromen.
 3. Bewerk de inhoud van de werkstroom.
  U kunt bijvoorbeeld een extra element Scriptbare taak toevoegen op het tabblad Schema.
 4. Klik op Opslaan.
 5. Selecteer het tabblad Versiegeschiedenis.
 6. Selecteer in de rechterbovenhoek Visueel verschil.
  U kunt nu een visuele vergelijking uitvoeren tussen twee geselecteerde werkstroomversies. U kunt selecteren welke versies moeten worden vergeleken in het vervolgkeuzemenu Versie. De vRealize Orchestrator-clientinterface vergelijkt twee versies van een werkstroom naast elkaar.
 7. (Optioneel) U kunt een werkstroom naar een andere versie herstellen door Versie gebruiken te selecteren.