Met configuratie-elementen kunt u algemene variabelen instellen op een vRealize Orchestrator-server. Alle elementen die op de server worden uitgevoerd, kunnen de variabelen gebruiken die u in een configuratie-element heeft ingesteld.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
 2. Ga naar Assets > Configuraties.
 3. Selecteer Nieuwe configuratie.
 4. Voer de naam van het configuratie-element in.
 5. Selecteer het tabblad Variabelen.
 6. Als u een lokale variabele wilt maken, klikt u op Nieuw.
  1. Voer de naam van de variabele in.
  2. Selecteer het type variabele.
   Opmerking: Als u een array met configuratievariabelen wilt maken, schakelt u het selectievakje Array in.
  3. (Optioneel) Voer een waarde in voor de configuratievariabele.
  4. Klik op Opslaan.
 7. Klik op Opslaan om het maken van een configuratie-element te voltooien.

Volgende stappen

U kunt het configuratie-element gebruiken om variabelen aan werkstromen, acties of beleid toe te voegen.