Werkstromen kunnen objecten gebruiken die u onafhankelijk van vRealize Orchestrator maakt als kenmerken. Als u externe objecten als kenmerken in werkstromen wilt gebruiken, importeert u deze als resource-elementen in de server.

Objecten die vRealize Orchestrator-werkstromen als resource-elementen kunnen gebruiken, zijn afbeeldingsbestanden, scripts, XML-sjablonen, HTML-bestanden, enzovoort. Alle werkstromen die op de vRealize Orchestrator-server worden uitgevoerd, kunnen alle resource-elementen gebruiken die u in vRealize Orchestrator importeert.

Nadat u een object als resource-element in vRealize Orchestrator hebt geïmporteerd, kunt u op één locatie wijzigingen in het object aanbrengen en deze wijzigingen automatisch doorvoeren in alle werkstromen die dit resource-element gebruiken.

De maximale grootte van een resource-element is 16 MB.

U kunt een resource-element importeren, exporteren, herstellen, bijwerken en verwijderen.