Als beheerder kunt u een verbinding tussen uw vRealize Orchestrator-implementatie en een Git-opslagplaats of -project configureren.

Als u Git wilt gebruiken voor het beheer van uw vRealize Orchestrator-objectinventaris, moet u een verbinding met uw Git-opslagplaats configureren met behulp van de vRealize Orchestrator Client.

Opmerking: U kunt niet meerdere Git-opslagplaatsen van verschillende accounts via SSH toevoegen omdat vRealize Orchestrator één SSH-sleutel maakt voor elke instantie. Als u meerdere Git-opslagplaatsen wilt toevoegen, kunt u deze via HTTP toevoegen, zoals is beschreven in deze documentatie.

Voorwaarden

 • Controleer of uw vRealize Orchestrator-omgeving een vRealize Automation-licentie gebruikt.
 • Genereer een toegangstoken voor uw GitLab-project en kopieer het naar uw klembord voor gebruik tijdens het configuratieproces. Zie Een persoonlijk toegangstoken maken.
  Opmerking: Voor dit gebruiksscenario gebruikt u een GitLab-project. Als u bekend bent met GitHub, kunt u ook een GitHub-opslagplaats gebruiken. Zie Een persoonlijk toegangstoken maken voor de opdrachtregel voor informatie over het genereren van een GitHub-token.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator Client als een beheerder.
 2. Ga naar Beheer > Git-opslagplaatsen.
 3. Klik op Opslagplaats toevoegen.
 4. Voer het URL-adres van uw Git-opslagplaats in.
  Bijvoorbeeld https://gitlab.com/ myusername/ my-vro-repo.
  Opmerking: U kunt ook een verbinding maken met het SSH-protocol.
 5. Voer de gebruikersnaam in voor uw Git-profiel.
 6. Voer het toegangstoken van uw Git-opslagplaats in.
 7. Als u de verbinding met de Git-opslagplaats wilt valideren, klikt u op Valideren.
 8. (Optioneel) Wijzig de naam die wordt gebruikt om de opslagplaats te identificeren in de vRealize Orchestrator Client.
 9. (Optioneel) Voeg een korte beschrijving toe voor de gekoppelde Git-opslagplaats.
 10. Als u de gekoppelde Git-opslagplaats wilt activeren, klikt u op Actieve opslagplaats maken.
  Opmerking: Er kan slechts één Git-opslagplaats actief zijn. U kunt de actieve Git-opslagplaats wijzigen op de pagina Git-opslagplaatsen.
 11. Selecteer de tak waarnaar u uw wijzigingen wilt pushen. Voor dit gebruiksscenario gebruikt u Python-tak. Zie Uw GitLab-omgeving voorbereiden.
  Opmerking: U kunt de geselecteerde Git-tak op elk gewenst moment wijzigen nadat u de eerste Git-configuratie heeft voltooid.
 12. Klik op Opslaan om het configuratieproces te voltooien.

Volgende stappen

Ga terug naar het menu Git-opslagplaatsen en controleer of de status van de opslagplaats Actief is.