U kunt de vRealize Orchestrator Client gebruiken om de beleidsprioriteit en het opstartgedrag voor servers van beleidsregels te beheren voor wanneer de vRealize Orchestrator-server opnieuw wordt opgestart.

Voorwaarden

Een beleid maken en uitvoeren. Zie Beleidsregels maken en toepassen op de vRealize Orchestrator-client voor meer informatie.

Procedure

  1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client als beheerder.
  2. Navigeer naar Activiteit > Beleidsuitvoeringen.
  3. Klik op de beleidsuitvoering die u wilt beheren.
  4. Klik op Stoppen.
    De beleidsstatus verandert in Gestopt.
  5. Stel op het tabblad Algemeen de beleidsprioriteit en het opstartgedrag van de server in.
  6. Klik op Uitvoeren om het beleid opnieuw te starten.
    De beleidsstatus wordt gewijzigd in In uitvoering.