Een configuratie-element is een lijst met variabelen die u kunt gebruiken om constanten te configureren in een volledige vRealize Orchestrator-serverimplementatie.

U kunt configuratie-elementen gebruiken om variabelen beschikbaar te maken voor alle werkstromen, acties en beleidsregels die op de vRealize Orchestrator-server worden uitgevoerd.

Als u een pakket maakt met een werkstroom, actie of beleid dat een variabele gebruikt van een configuratie-element, wordt in vRealize Orchestrator automatisch het configuratie-element in het pakket opgenomen. Als u een pakket met een configuratie-element in een andere vRealize Orchestrator-server importeert, kunt u ook de waarden voor configuratie-elementvariabelen importeren. Als u bijvoorbeeld een werkstroom maakt waarvoor waarden voor variabelen zijn vereist die afhankelijk zijn van de vRealize Orchestrator-server waarop deze wordt uitgevoerd, kunt u die variabelen in een configuratie-element instellen zodat u die werkstroom kunt exporteren, zodat een andere vRealize Orchestrator-server deze kan gebruiken. Configuratie-elementen stellen u daarom in staat om werkstromen, acties en beleidsregels tussen servers gemakkelijker uit te wisselen.

Opmerking: U kunt geen waarden voor een configuratie-elementvariabele importeren uit een configuratie-element dat vanaf vRealize Orchestrator 5.1 of lager is geëxporteerd.