U kunt uw vRealize Orchestrator-werkstromen aanpassen door actiescripts toe te voegen.

De vRealize Orchestrator Client biedt bibliotheken met vooraf gedefinieerde acties en een actie-editor voor aangepaste actiescripts. Acties vertegenwoordigen individuele functies die u als bouwstenen in werkstromen gebruikt.

Acties zijn JavaScript-functies. Acties kunnen meerdere invoerparameters hebben en één retourwaarde krijgen. Acties kunnen elk object in de vRealize Orchestrator API aanroepen of objecten in elke API die u in vRealize Orchestrator importeert met behulp van een invoegtoepassing.

Wanneer een werkstroom wordt uitgevoerd, krijgt een actie invoerparameters uit de variabelen van de werkstroom. Deze variabelen kunnen de initiële invoerparameters van de werkstroom zijn of variabelen die door andere elementen in de werkstroom worden ingesteld wanneer deze worden uitgevoerd.

De actie-editor bevat een functie voor automatisch aanvullen voor scripts en een API Explorer met de beschikbare scripttypen en hun documentatie.