Beleidsregels zijn gebeurtenistriggers waarmee de activiteit van het systeem wordt gecontroleerd. Beleidsregels reageren op vooraf gedefinieerde gebeurtenissen die worden uitgegeven door wijzigingen in de status of prestaties van specifieke vRealize Orchestrator-objecten.

Beleidsregels zijn een reeks regels, meters, drempelwaarden en gebeurtenisfilters die bepaalde werkstromen of scripts uitvoeren wanneer specifieke vooraf gedefinieerde gebeurtenissen plaatsvinden in vRealize Orchestrator of in de technologieën waartoe vRealize Orchestrator via invoegtoepassingen toegang krijgt. vRealize Orchestrator evalueert voortdurend de beleidsregels wanneer het beleid wordt uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld beleidsmaten en drempelwaarden implementeren die het gedrag van vCenter Server-objecten van de typen VC:HostSystem en VC:VirtualMachine bewaken.