U kunt licenties voor de producten in vRealize Suite afzonderlijk verkrijgen of als onderdeel van vRealize Suite 2017.

U verkrijgt en gebruikt een licentietype voor het licentiëren van vRealize Suite-producten.

Tabel 1. Licentietypen die compatibel zijn met vRealize Suite-producten.
Licentietype Licentiemogelijkheden
Afzonderlijke productlicentie Sommige producten zijn verkrijgbaar als standalone producten die u kunt licentiëren op basis van het aantal virtual machines door gebruik te maken van de productlicentie. Afzonderlijke productlicenties zijn bedoeld voor workloads in de openbare cloud of workloads op fysieke hardware.
Overdraagbare licentie-eenheid (Portable License Unit, PLU) voor vRealize Suite Met een overdraagbare licentie-eenheid (Portable License Unit, PLU) kunt u workloads binnen vSphere en hybride omgevingen inrichten en beheren, inclusief openbare en particuliere cloudproviders. Een PLU is een enkele SKU die workloads meet in vSphere en hybride omgevingen, en die metingen ondersteunt voor CPU's en virtual machines. Elke PLU licentieert één CPU voor een onbeperkt aantal virtual machines of 15 besturingssysteeminstanties.

Zie Licentieverlening, prijzen en verpakking van VMware vRealize Suite en vCloud Suite voor meer informatie over PLU's.