Als een ESXi-host wordt benaderd via vCenter Server, dan wordt vCenter Server over het algemeen beschermd door middel van een firewall. Deze firewall biedt fundamentele bescherming aan het netwerk.

Normaliter wordt een firewall ingericht op locaties die als toegangspunten van het systeem worden beschouwd. Een firewall kan zich tussen de clients en vCenter Server bevinden. vCenter Server en de clients kunnen zich ook achter de firewall bevinden voor implementatie.

Netwerken die zijn geconfigureerd met vCenter Server kunnen communicatie ontvangen via de vSphere Client of netwerkbeheerclients van derden. vCenter Server zoekt naar gegevens van de beheerde hosts en clients op aangewezen poorten. vCenter Server gaat er tevens vanuit dat de beheerde hosts zoeken naar gegevens van vCenter Server op aangewezen poorten. Firewalls tussen ESXi, vCenter Server en andere vSphere-onderdelen moeten open poorten hebben voor de ondersteuning van gegevensoverdracht.

Firewalls kunnen ook op verschillende andere toegangspunten in het netwerk worden toegevoegd, afhankelijk van hoe het netwerkgebruik is gepland en het beveiligingsniveau dat verschillende apparaten vereisen. Selecteer de locaties voor firewalls afhankelijk van de beveiligingsrisico's die zijn geïdentificeerd voor de netwerkconfiguratie.