VMware NSX biedt Software-Defined Networking, beveiligingsservices met logisch firewallgebruik in virtuele netwerken, logisch schakelen en logische routering. Ontwerpers van virtuele netwerken stellen deze services programmatisch samen in de gewenste combinatie om unieke geïsoleerde virtuele netwerken tot stand te brengen. Deze technologie biedt een meer verfijnde beveiliging dan de traditionele hardwareapplicaties. In virtuele omgevingen kunt u deze services toepassen op vNIC-niveau. Traditionele services worden geconfigureerd op het fysieke netwerk.

Geselecteerde VMware NSX-mogelijkheden worden gedetailleerd beschreven in VMware NSX for vSphere (NSX) ontwerphandleiding voor netwerkvirtualisatie. U kunt procedures vinden om deze mogelijkheden te implenteren in de documentatie van VMware NSX for vSphere

NSX is het VMware-beveiligingsplatform voor netwerkvirtualisatie dat u kunt gebruiken om een veilige virtuele netwerkomgeving te bouwen voor uw Software-Defined Data Center. Gebruik NSX om een veilig gevirtualiseerd netwerk te maken door Software-Defined Firewalls, routers, gateways en hun beleidsregels te implementeren en te beheren. Terwijl VM's onafhankelijk zijn van het onderliggende platform en IT toestaan om fysieke hosts als een pool van rekencapaciteit te behandelen, zijn virtuele netwerken onafhankelijk van de onderliggende IP-netwerkhardware. IT kan het fysieke netwerk behandelen als een pool van transportcapaciteit die kan worden verbruikt of op aanvraag voor een nieuw doel kan worden ingesteld. Met NSX kunt u het noord-zuidrandverkeer en het oost-westverkeer tussen netwerk en stacks beschermen die de gegevensintegriteit moeten handhaven. Zo kunnen workloads van verschillende tenants bijvoorbeeld veilig worden uitgevoerd op individuele geïsoleerde virtuele netwerken, ook als ze hetzelfde onderliggende fysieke netwerk delen.