De mogelijkheid om Infrastructure as a Service (IaaS) te leveren staat voor de technologische en organisatorische transformatie van traditionele datacenters naar de cloud. U kunt virtual machines en services modelleren en inrichten in een particuliere, openbare of hybride cloudinfrastructuur.

In het SDDC kunnen providergroepen of -organisaties bronnen isoleren en afscheiden in de vorm van infrastructuur- en toepassingsservices en ze beschikbaar maken voor tenantgroepen of -organisaties.

De cloudbeheerlaag levert een selfservicegebruikersportal dat de administratieve overhead verlaagt door het gebruik van beleidsregels om infrastructuurservices in te richten Beheerders gebruiken beleidsregels om het verbruik van services op gedetailleerde en flexibele wijze te regelen. Aan elke service kunnen goedkeuringsvereisten worden toegevoegd.

U kunt de infrastructuurservice bouwen met diverse onderdelen.

Tabel 1. Onderdelen van een infrastructuurservice
Sectie van een infrastructuurservice Ontwerponderdelen
vRealize Automation virtuele applicatie
  • vRealize Automation-portalwebserver of -appserver
  • vRealize Automation vPostgreSQL-database
vRealize Automation IaaS
  • vRealize Automation IaaS-webserver
  • vRealize Automation IaaS Manager-services
Distributed Execution Manager

vRealize Automation Distributed Execution Managers bestaan uit DEMOrchestrator-instanties en DEM-werkerinstanties.

Integratie vRealize Automation-agentmachines
Kostenbewaking vRealize Business for Cloud
Inrichtingsinfrastructuur
  • vSphere-omgeving
  • vRealize Orchestrator-omgeving
  • Andere ondersteunde fysieke, virtuele of cloudomgeving
Ondersteunende infrastructuur
  • Microsoft SQL-databaseomgeving
  • LDAP- of Active Directory-omgeving
  • SMTP- en e-mailomgeving

Een infrastructuurservice wordt in meerdere fasen geïmplementeerd.

Figuur 1. Fasen van een IaaS-implementatie

IaaS-implementatie in een vRealize Suite-omgeving

Raadpleeg de vRealize Automation-informatie over Infrastructure as a Service voor een gedetailleerde beschrijving van de voornaamste IaaS-concepten.

Selfserviceportal
vRealize Automation biedt een veilig portal waar bevoegde beheerders, ontwikkelaars en zakelijke gebruikers nieuwe IT-services kunnen aanvragen.
Infrastructuuronderdelen
Als u vRealize Automation wilt implementeren, configureert u bepaalde VMware-producten zoals vSphere en vCloud Air en configureert u vRealize Automation-onderdelen zoals fysieke eindpunten, materiaalgroepen en blueprints.
Services en tenants
De servicecatalogus biedt een geïntegreerd selfserviceportal voor het gebruik van IT-services. Gebruikers kunnen door de catalogus bladeren om items aan te vragen, hun aanvragen volgen en de voor hen ingerichte items beheren.
Kostenbewaking
Oplossingen die integreren met vRealize Automation, zoals vRealize Business for Cloud, ondersteunen kostenverkenning en -bewaking.