Ontwerpbesluiten voor virtualisatie van het SDDC moeten beantwoorden aan de specifieke implementatie- en ondersteuningskenmerken van ESXi en vCenter Server.

Overweeg de volgende ontwerpbesluiten wanneer u de implementatie van ESXi-hosts plant.

ESXi

  • Gebruik een tool zoals VMware Capacity Planner om de prestaties en het gebruik van bestaande servers te analyseren.
  • Gebruik ondersteunde serverplatformen die in de lijst staan in de Compatibiliteitshandleiding voor VMware.
  • Verifieer of uw hardware voldoet aan de minimale systeemvereisten om ESXi uit te voeren.
  • Als u variabiliteit wilt elimineren en een beheerbare en ondersteunde infrastructuur tot stand wilt brengen, standaardiseert u de fysieke configuratie van de ESXi-hosts.
  • U kunt ESXi-hosts handmatig implementeren, of hiervoor een geautomatiseerde installatiemethode zoals vSphere Auto Deploy gebruiken. Een geldige benadering is het handmatig implementeren van het beheercluster en vervolgens vSphere Auto Deploy te gebruiken naarmate uw omgeving groeit.

vCenter Server

  • U kunt vCenter Server implementeren als een op Linux gebaseerde virtuele applicatie of op een 64-bits fysieke of virtual machine met Windows.
    Opmerking: vCenter Server op Windows kan worden opgeschaald om tot 10.000 ingeschakelde virtual machines te ondersteunen. De vCenter Server-applicatie is een alternatieve keuze die vooraf is geconfigureerd, en implementatie versnelt en licentiekosten voor het besturingssysteem reduceert. Wanneer u een externe Oracle-database gebruikt, kan de vCenter Server-applicatie tot 10.000 virtual machines ondersteunen.
  • Zorg voor voldoende virtuele systeembronnen voor vCenter Server.
  • Implementeer de vSphere Web Client en de vSphere Client voor gebruikersinterfaces in de omgeving. Implementeer de vSphere Command Line Interface (vCLI) of vSphere PowerCLI voor opdrachtregel- en scriptverwerkingsbeheer. vCLI en vSphere SDK for Perl zijn opgenomen in de vSphere Management Assistant.