Workspace ONE UEM | 26 marca 2019 r.

Te uwagi dot. wersji zawierają informacje o dodatkach i aktualizacjach.

Zawartość uwag dot. wersji

Uwagi dot. wersji obejmują następujące tematy:

Nowe funkcje w tej wersji

Workspace ONE UEM Console

 • Przełączanie pomiędzy wszystkimi skonfigurowanymi usługami Workspace ONE.
  Można teraz przełączać się pomiędzy wszystkimi usługami Workspace ONE, korzystając z nowej ikony bento w menu nagłówka. Wybierz nową ikonę znajdującą się po prawej stronie nazwy konta. Ta funkcja jest domyślnie włączona.
 • Kryteria filtrowania grupy Smart stają się coraz bardziej inteligentne.
  Przy tworzeniu grupy Smart dostępne są dwie nowe, przydatne kategorie: Typ zarządzania i kategoria rejestracji. 
  Typ zarządzania umożliwia namierzanie urządzeń na podstawie różnych platform, zarządzanych przez MDM lub aplikacje takie jak Boxer czy Content. 
  Kategoria rejestracji umożliwia szczegółowe zapoznanie się wyłącznie z pulą urządzeń Apple lub Android, izolując urządzenia według określonej ścieżki rejestracji. Można na przykład wyświetlić tylko urządzenia firmy Apple, które zostały zarejestrowane w DEP lub urządzenia z systemem Android Enterprise. Aby zapoznać się z pełnym zakresem typów zarządzania i kategorii rejestracji, należy przejść do opcji Grupy i ustawienia > Grupy > Grupy przypisania i wybrać przycisk Dodaj grupę Smart.
 • Uzyskaj dostęp do szablonów wiadomości, które są charakterystyczne dla Twojego procesu rejestracji.
  Po dodaniu brakujących użytkowników usługi Active Directory do grup użytkowników uzyskasz dostęp do szablonów wiadomości charakterystycznych dla Twojej rejestracji. Oznacza to, że użytkownicy mogą otrzymać wiadomość dotyczącą rejestracji, która uwzględnia Twoją konfigurację. Na przykład, jeśli rejestracja ograniczona jest tylko do zarejestrowanych urządzeń z tokenem, można wysłać tym użytkownikom wiadomość e-mail dotyczącą rejestracji, która odzwierciedla tę konfigurację i zawiera token. Skorzystaj z tej funkcji, przechodząc do menu Konta > Grupy użytkowników > Widok listy, wybierz opcję Dodaj, a następnie Dodaj grupę użytkowników. Następnie włącz opcję Wyślij wiadomość e-mail do użytkownika podczas dodawania brakujących użytkowników i wybierz Szablon wiadomości, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
 • Teraz możesz mieć jedną grupę administratorów tworzącą znaczniki dla Twoich urządzeń i pozostawić przypisywanie znaczników innej grupie.
  Przypisywanie znaczników urządzeń zostało udoskonalone. Możesz posiadać jedną grupę administratorów, której zadaniem jest tworzenie wszystkich znaczników dla Twoich urządzeń i pozostawić masowe przypisywanie tych znaczników innej grupie administratorów.
  Skorzystaj z tej funkcji, przechodząc do menu Konta > Administratorzy > Role i dodaj do swoich ról administratora nowy zasób „Zarządzanie masowe urządzeniami — przypisywanie znaczników”.
 • Zapewniamy większą elastyczność zarządzania urządzeniami, ponieważ aplikacja AirWatch Express obsługuje teraz trzy nowe działania urządzenia.
  Aplikacja AirWatch Express obsługuje teraz funkcję Wyczyść hasło, Wyczyść pamięć urządzenia i Aktualizuj system operacyjny (dla systemów iOS i MacOS). 
  Przejdź do opcji Urządzenia > Widok listy, otwórz widok szczegółów urządzenia, wybierając przyjazną nazwę w widoku listy, a następnie wybierz przycisk Więcej działań.
 • Konfiguracja łączy przepływów mobilnych opartych na kontach usług z konsoli Workspace ONE UEM Console.
  Administratorzy mogą teraz wprowadzać poświadczenia konta usługi na konsoli podczas konfigurowania złączy OOTB.
 • Rozszerzenie narzędzia Identity Manager jako źródła uwierzytelniania dla rozwiązania Workspace ONE Intelligent Hub.
  Poprzednio program Identity Manager i jego funkcja uwierzytelniania wieloskładnikowego umożliwiały uwierzytelnianie tylko użytkownikom usługi UEM Active Directory. Teraz użytkownicy podstawowi/lokalni UEM mogą być uwierzytelnieni przez program Identity Manager w Intelligent Hub. 
  Ponadto program Identity Manager może być teraz używany do wstępnej rejestracji systemu Android i rejestrowania urządzeń udostępnionych w programie Intelligent Hub. Obecnie ta funkcja jest dostępna tylko w systemie Android i będzie dostępna dla systemu iOS w przyszłej wersji.
 • Oferujemy jednokrotne logowanie bez potrzeby ponownego uwierzytelniania do aplikacji Intelligent Hub oraz zasobów.
  Można teraz włączyć podstawową synchronizację użytkownika, aby dodawać użytkowników lokalnych do lokalnego katalogu UEM programu VMware Identity Manager. Po zsynchronizowaniu podstawowych kont można wykorzystać Workspace ONE Intelligent Hub do uzyskiwania dostępu do zasobów za pomocą jednokrotnego logowania.
 • Wprowadziliśmy wyszukiwanie za pomocą szybkich filtrów dla ładunków.
  Wprowadziliśmy pasek wyszukiwania, który ułatwia znajdowanie pożądanego ładunku w modalnym oknie profilów. Ładunki można wyszukiwać, wprowadzając tekst w filtrze wyszukiwania Szukaj ładunku.
 • Rozszerzyliśmy zabezpieczenia ograniczające tworzenie nowego użytkownika rejestracji przez proces rejestracji w przepływie Zaawansowanej wstępnej rejestracji pojedynczego użytkownika.
  Użytkownicy nie mogą już tworzyć innych użytkowników rejestracji w ramach przepływu Zaawansowanej wstępnej rejestracji pojedynczego użytkownika. W imieniu innego użytkownika mogą jedynie rejestrować urządzenie.
 • Usuń wszystkie powiadomienia z konsoli za pomocą jednego przycisku.
  Można odrzucić wszystkie aktywne powiadomienia i wysłać je na listę Odrzucone alerty. Wypróbuj tę funkcję, wybierając ikonę dzwonka w prawym górnym rogu ekranu Workspace ONE UEM Console, a następnie opcję Odrzuć wszystko. Nie istnieje ustawienie włączające tę funkcję. Jest ona domyślnie włączona.

Android 

 • Dostosowywanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzeń mobilnych dla przedsiębiorstw.
  Strona aktualizacji systemu Android w konsoli Workspace ONE UEM Console zawiera dodatkowe opcje umożliwiające dostosowanie aktualizacji usługi Samsung Enterprise Firmware Over the Air (EFOTA).
  Aby skonfigurować następujące aktualizacje Samsung EFOTA dla systemu Android, przejdź do opcji Urządzenia > Cykl eksploatacji > Aktualizacje i wybierz kartę Android:
  • Metoda instalacji
  • Czas rozpoczęcia i zakończenia wdrożenia
  • Strefa czasowa serwera
  • Sieć
 • Osiągnęliśmy koniec pomocy technicznej dla usługi integracji ze sklepem Play Store.
  Firma VMware zakończyła świadczenie ogólnej pomocy technicznej dla usługi integracji ze sklepem Play Store 15 grudnia 2018 r., zgodnie z ogłoszeniem w grudniu 2017 r. dla klientów korzystających z metody wdrażania systemu Android (w starszej wersji). Zachęca się dotychczasowych klientów korzystających z usługi integracji ze sklepem Play Store do wyszukiwania i dodawania publicznych aplikacji na system Android do konsoli Workspace ONE UEM Console, aby skonfigurowali system Android Enterprise do korzystania z oficjalnej funkcji wyszukiwania w sklepie Play Store. 
  Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy „Koniec ogólnej pomocy technicznej dla usługi integracji ze sklepem Play Store” na portalu My Workspace ONE.

iOS

 • Teraz pomagamy użytkownikom w łatwej instalacji profilu MDM podczas rejestracji urządzeń BYO z systemem iOS 12.2 lub nowszym
  Użytkownicy będą teraz widzieć ekrany instruktażowe w przeglądarce Safari podczas rejestrowania urządzeń z najnowszą wersją systemu iOS lub przyszłymi wersjami. Ta wersja wymaga od użytkowników ręcznego przejścia do aplikacji Ustawienia systemu iOS w celu zainstalowania profilu MDM zamiast automatycznego przeniesienia w to miejsce użytkownika.
 • Uzyskaj dokładne informacje o bieżącym stanie wymazania danych firmowych lub wymazaniu danych urządzeń z systemem iOS z włączoną blokadą aktywacji.
  Administratorzy uzyskali lepszy wgląd podczas wymazywania urządzeń z systemem iOS z włączoną funkcją blokady aktywacji i większą wydajność podczas ich usuwania.
 • Uzyskaj dokładną liczbę licencji i ich status realizacji dla aplikacji Apple Business Manager.
  Administratorzy mogą teraz uzyskać skonsolidowaną, dokładniejszą liczbę licencji oraz status ich realizacji dla aplikacji Apple Business Manager i Apple School Manager.

Zarządzanie aplikacjami mobilnymi

 • Zarządzaj zasobami aplikacji Horizon, Citrix lub Thin App z poziomu Workspace ONE UEM za pomocą nowych kolekcji aplikacji wirtualnych.
  Oprócz aplikacji sieciowych można integrować komputery stacjonarne i aplikacje Horizon, Horizon Cloud, opublikowane zasoby Citrix oraz aplikacje ThinApp w Workspace ONE UEM z integracją kolekcji aplikacji wirtualnych.
 • Oferujemy teraz natywny system dystrybucji równorzędnej do wdrażania aplikacji Win32 w sieciach korporacyjnych.
  Można teraz skonfigurować natywną dystrybucję równorzędną Workspace ONE UEM, która korzysta z funkcji BranchCache systemu Windows. Jednak w pierwszych kilku wersjach natywny system dystrybucji równorzędnej będzie ukryty za flagą funkcji. Jeśli chcesz wypróbować funkcję podglądu technicznego, skontaktuj się z przedstawicielem Workspace ONE UEM i poproś go o włączenie opcji "WorkspaceOneP2PBranchCacheFeatureFlag". 

Ragedyzowane

 • Przyspieszyliśmy transfer usługi dostarczania zawartości.
  Poprawiono prędkość transferu CDS. Dzięki wdrożeniu nowej metodologii transferu plików nasi projektanci umożliwili równoległe, jednoczesne przesyłanie danych do serwerów przekaźnikowych zamiast w seriach, jak dotychczas. Brak ustawień systemowych tej funkcji. Ustawienie to jest domyślnie włączone.
 • Przed zastosowaniem czynności sprawdź, czy dany plik istnieje w urządzeniu z systemem Android. 
  Można ustawić warunek pliku jako dodatkowe kryteria pobierania i/lub instalacji produktu w oparciu o istnienie lub nieistnienie pliku. Kryterium można utworzyć, wybierając kolejno opcje Urządzenia > Zastrzeganie > Komponenty > Warunki i wybierając opcję Dodaj warunek, a następnie pozycję Android jako platformę, oraz wybierając z menu rozwijanego Warunek pozycję Plik. Nowy warunek pliku działa tylko na urządzeniach z systemem Android, które posiadają wersję 19.03 programu Intelligent Hub. 
 • Zwiększamy wydajność zastrzegania produktów.
  Wprowadziliśmy znaczące ulepszenie w zakresie zastrzegania produktów. Obecnie, jeśli przetworzenie przydzielonego produktu nie powiedzie się, wymaga to ręcznej interwencji w postaci wymuszenia ponownego przetwarzania. Poprawka powoduje automatyczne ponowienie próby wypchnięcia produktu, gdy wykryje współczynnik niepowodzenia wypchnięć wynoszący do 5%. Wykonuje maksymalnie trzy ponowne próby na urządzenie, co powinno zminimalizować liczbę wykonywanych ręcznie ponownych przetworzeń. Włącz tę funkcję podczas tworzenia produktu, wybierając kolejno Urządzenia > Zastrzeganie > Widok listy produktów, a następnie Dodaj produkt i platformę. Na karcie Wdrożenie pojawi się pole wyboru Automatyczna ponowna próba.

Tunnel

 • Szybka konfiguracja elementu Per App Tunnel w celu uzyskania dostępu firmowego.
  Stworzyliśmy nową obsługę administracyjną, aby uprościć wdrażanie i zarządzanie ustawieniami elementu Tunnel. Aby rozpocząć, przejdź do opcji Grupy i ustawienia > Konfiguracje > Tunnel.

Linux

 • Zarejestruj urządzenia z dowolną wersją systemu Linux do wdrożenia Workspace ONE UEM.
  Za pomocą Workspace ONE UEM można teraz rejestrować urządzenia Linux. Zarejestruj we wdrożeniu Workspace ONE UEM urządzenia z dowolną wersją systemu Linux x86_64 lub ARM7, instalując na urządzeniu Workspace ONE Intelligent Hub. Urządzenie można potem wyświetlić w Workspace ONE UEM Console.
  Aby pobrać Workspace ONE Intelligent Hub dla systemu Linux, organizacja musi znajdować się na białej liście Workspace ONE UEM. Skontaktuj się z przedstawicielem konta, aby uzyskać dostęp do pliku do pobrania.

Rozwiązane problemy

Rozwiązane problemy są pogrupowane w następujący sposób:

1903 — rozwiązane problemy

 •  AAPP-2436: Wyrejestrowanie nadzorowanego urządzenia DEP przy użyciu agenta wypycha urządzenie do „Trybu utraconego”.

 • AAPP-4596: Portal samoobsługowy nie wyświetla programu Personal Recovery dla urządzeń z systemem MacOS.

 • AAPP-5208: Polecenie wyczyszczenia urządzenia nie może zarejestrować informacji o wymazaniu urządzenia, jeśli nadzorowane urządzenie z systemem iOS jest wyłączone.

 • AAPP-5759: Administratorzy konsoli Workspace ONE UEM Console nie mają uprawnień dostępu do strony ustawień Profili w menu Wszystkie ustawienia > Urządzenie i użytkownicy > Apple > Profile.

 • AAPP-6259: Urządzenia utknęły w stanie „Usuwanie w toku” podczas usuwania wielu urządzeń. 

 • AAPP-6370: Profil EAS i ładunek certyfikatu są przekazywane do urządzeń, nawet jeśli urządzenia z systemem iOS nie są zgodne.

 • AAPP-6377: Nie można usunąć strony 1 dla profilu „Układ ekranu głównego” systemu iOS podczas edycji profilu

 • AAPP-6490: Certyfikaty urządzenia są odwoływane, jeśli z urządzeń z systemem MacOS zostanie odebrana lista certyfikatów użytkownika.

 • AAPP-6545: Kopiowanie profilu VMware Tunnel VPN systemu iOS nie działa zgodnie z oczekiwaniami i powoduje wyświetlenie komunikatu „Niepowodzenie zapisywania. Wystąpił błąd. Ten błąd został automatycznie zapisany do dalszej analizy. Skontaktuj się z pomocą techniczną”.

 • AAPP-6550: Zaplanowane uruchomienie w profilu oszczędzania energii nie działa zgodnie z oczekiwaniami, a profil jest instalowany z typem zdarzenia „nieznane”.

 • AAPP-6557: Urządzenia zarejestrowane w programie DEP niepoprawnie aktualizują własność urządzenia jako Urządzenie Firmowe - Współdzielone, nawet jeśli domyślna rejestracja jest ustawiona na Firmowe - Przydzielone.

 • AAPP-6567: Polecenie kodu obejścia blokady aktywacji nie działa zgodnie z oczekiwaniami podczas czyszczenia urządzenia na urządzeniach nadzorowanych z systemem iOS.

 • AAPP-6576: Raporty inwentaryzacyjne urządzeń wskazują nieprawidłową pamięć fizyczną dla urządzeń z systemem MacOS, nawet jeśli na stronie Szczegóły urządzenia wyświetlana jest prawidłowa pamięć.

 • AAPP-6581: Plik mobileconfig automatycznej rejestracji nie zostaje wyeksportowany, jeśli nazwa grupy organizacyjnej zawiera przecinek.

 • AAPP-6610: Synchronizacja funkcji DEP nie działa zgodnie z oczekiwaniami, jeśli model urządzenia w interfejsie API synchronizacji został zwrócony jako „Usługa inna”.

 • AAPP-6614: Opublikowanie profilu tunelu VPN dla systemu iOS nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Polecenia profilu nie tworzą kolejki i nie są odzwierciedlane w liczbie „odinstalowanych” dla profilu.

 • AAPP-6623: Profil MacOS Dock nie obsługuje pól wyszukiwania.

 • AAPP-6624: Wyświetlanie szczegółów zakupionych aplikacji powoduje błędy, jeśli istnieje kod realizacji.

 • AAPP-6681: Ustawienie Zainstaluj czcionki w menu Wszystkie ustawienia > Urządzenia i użytkownicy > Apple nie jest widoczne po aktualizacji oprogramowania Workspace ONE UEM do wersji 1902.

 • AGGL-4939: Profil Hasło dla systemu Android Enterprise nieprawidłowo wyświetla minimalną liczbę symboli jako 1, nawet jeśli zostanie ustawiony jako „--”.

 • AGGL-5009: Edycja wewnętrznych wersji aplikacji dla urządzeń z systemem Android nie działa zgodnie z oczekiwaniami, jeśli wersja aplikacji zawiera ciąg alfanumeryczny.

 • AGGL-5017: Plik apk SecureBrowser-production-release wyświetla stary plik ikony po przesłaniu do konsoli jako aplikacja wewnętrzna.

 • AGGL-5023: Żądanie Handlers/VIdmConfigDetailsEndpoint zawodzi i zwraca wewnętrzny błąd serwera 500 dla urządzeń z systemem iOS i MacOS.

 • AGGL-5019: Administrator korzystający z urządzenia z systemem Android nie może wyjść z trybu pojedynczej aplikacji podczas korzystania z programu uruchamiającego.

 • AGGL-5052: Strona Dodaj aplikację dla grupy organizacyjnej Android Enterprise jest pusta w przypadku korzystania z przeglądarki Chrome.

 • AGGL-5102: Aplikacje dostarczane za pośrednictwem sekcji Aplikacje i książki > Przepływ wewnętrzny konsoli Workspace ONE UEM Console nie pojawiają się w sekcji Zarządzane aplikacje VPN, jeśli profil jest wysyłany do użytkownika rejestracji, ale aplikacje są wysyłane do użytkownika wstępnej rejestracji. 

 • AGGL-5089: Podczas tworzenia kopii profilu Android Enterprise Launcher konsola Workspace ONE UEM Console nie wyświetla monitu o utworzenie hasła administratora.

 • AGGL-5093: Po wybraniu łącza konfiguracji ekran konfiguracji aplikacji nie wyświetla prawidłowo zagnieżdżonej konfiguracji

 • AMST-9939: Konsola Workspace ONE UEM Console wyświetla nieprawidłowy status aplikacji wewnętrznej podczas procesu odinstalowania aplikacji.

 • AMST-12580: Kontekst instalacji nieprawidłowo zmienia się po kliknięciu opcji Zapisz.

 • AMST-13253: Aktualizacje systemu Windows w konsoli Workspace ONE UEM Console są wyświetlane jako identyfikatory GUID zamiast metadanych.

 • AMST-13732: Podczas rejestracji w gotowym środowisku pracy (OOBE, Out-Of-Box-Experience) certyfikat SCEP nie jest przesyłany do urządzenia.

 • AMST-13756: Na stronie Urządzenia > Cykl życia > Aktualizacje wyświetla się komunikat „Wystąpił nieoczekiwany błąd. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z administratorem IT”.

 • AMST-13946: Dodanie wersji do aplikacji wewnętrznej powoduje błąd przekroczenia limitu czasu sproc.

 • AMST-13998: Próbka potwierdzenia kondycji dla urządzeń z systemem Windows nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • ARES-6867: Ustawienia kolorów czcionki nawigacji wyświetlane w katalogu aplikacji nie uwzględniają wyglądu interfejsu użytkownika.

 • ARES-7382: Aplikacja iOS Boxer nie może udostępnić wartości hasła w konfiguracji aplikacji.

 •  ARES-7426: Rejestracja katalogu samodzielnego dla urządzeń z systemem Android nie powiodła się.

 • ARES-7545: Modyfikacja istniejącego profilu Per-App VPN systemu iOS w celu dodania nowych domen Safari powoduje nieprawidłowe pominięcie reguł Per-App VPN, które wcześniej umożliwiały połączenie typu CiscoAnyConnect lub Niestandardowe.

 • ARES-7578: Nieprawidłowe syslog eventdata powodują zwrócenie profileID zamiast profilename.

 • ARES-7764: Instalacja nowej wersji aplikacji dla systemu iOS ze strony Szczegóły urządzenia powoduje błąd „Odmowa dostępu”.

 • ARES-7904: Urządzenia, które nie mają najnowszej wersji aplikacji, nie są wyświetlane w części Hub > Urządzenia .

 • CMCM-188079: Dodanie repozytorium w usłudze SSP zawodzi z powodu błędu „Nieprawidłowa zawartość HTML”, jeśli którekolwiek z pól zawierają „<” + ciąg.

 • CMEM-185072: Ustawienia MEM w konsoli UEM nie działają zgodnie z oczekiwaniami. 

 • CMEM-185091: Żądanie POST dla klienta poczty systemu Windows 10 zostaje zmodyfikowane przez oprogramowanie V2 SEG, a narzędzie NetScalar traktuje je jako nieprawidłowe żądanie.

 • CMSVC-8279: zasady zgodności listy aplikacji iOS nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

 • CMSVC-8432: Dodawanie znaczników do urządzenia z konsoli Workspace ONE UEM Console nie działa zgodnie z oczekiwaniami i powoduje błąd API. 

 • CMSVC-9073: Domyślne ustawienia niestandardowej roli użytkownika nie uwzględniają dziedziczenia. Dziedziczenie działa zgodnie z oczekiwaniami tylko w przypadku zastępowania ustawień.

 • CMSVC-9195: Mapa urządzeń grupy Smart nie jest aktualizowana po wyrejestrowaniu urządzenia, a siatka grupy Smart pokazuje liczbę wyrejestrowanych urządzeń w grupie Smart.

 • CMSVC-9325: Przypisanie urządzenia do grupy Smart nie aktualizuje zmiany nazwy grupy organizacyjnej.

 • CMSVC-9358: Zgłaszanie subskrypcji kończy się niepowodzeniem z powodu błędu przetwarzania.

 • CMSVC-9335: Powiadomienie użytkownika o naruszeniu zgodności zwraca wartość 0 dla nazwy urządzenia lub identyfikatora.

 • CMSVC-9464: Przypisanie grupy użytkowników grupy Smart wskazuje niespójność przy aktualizacji przypisania grupy użytkowników. 

 • CMSVC-9469: Grupy Smart nie mogą zostać automatycznie przypisane podczas rejestracji.

 • CRSVC-4334: Interfejs API Cisco nie działa z funkcją Directory Auth i nie działa zgodnie z oczekiwaniami, co powoduje błąd «Nie można wstawić wartości NULL do kolumny „SourceIP” w tabeli „AirWatch_DB135.dbo.LoginAudit”».

 • CRSVC-4681: Certyfikaty, które zostały przesłane z nieprawidłowym zestawem znaków w haśle, mają zarejestrowane hasło jako zwykły tekst.

 • CRSVC-4725: Usługa AirWatch Agent Builder Service uległa awarii z powodu nieobsługiwanego wyjątku.

 • CRSVC-4745: Nie można załadować widoku dziennika dla aplikacji wewnętrznych.

 • CRSVC-4816: Edycja niestandardowego profilu SDK nie działa zgodnie z oczekiwaniami po zaktualizowaniu UEM Console do wersji 1902.

 • CRSVC-5099: Konfiguracja ustawień rejestrowania certyfikatów SCEP w urządzeniach z systemem iOS nie działa zgodnie z oczekiwaniami, a konfiguracja SCEP nie może zostać zapisana.

 • ENRL-411: Tokeny rejestracji dla użytkowników AD nie działają zgodnie z oczekiwaniami, jeśli szablon wiadomości zawiera znacznik daty.

 • ENRL-805: Funkcja „Wyślij wiadomość e-mail do użytkownika podczas dodawania brakujących użytkowników” nie wysyła użytkownikowi powiadomienia e-mail.

 • ENRL-806: Czas na zaakceptowanie umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania na podstawie Warunków użytkowania wyświetla nieprawidłowy czas.

 • ENRL-812: Godzina źródła rejestracji urządzenia nie uwzględnia strefy czasowej administratora.

 • ENRL-815: Usuwanie urządzeń za pomocą interfejsu API nie uwzględnia limitu wymazywania danych z urządzenia ustawionego w konsoli Workspace ONE UEM Console.

 • ENRL-913: Rejestracja w systemie iOS za pośrednictwem usługi Hub i Autowykrywanie zawodzi, jeśli jako źródło uwierzytelniania wybrano program Identity Manager.

 • ENRL-989: Edycja mapowania UG/OG nie pozwala na przeniesienie urządzeń do OG zgodnie z nowym mapowaniem.

 • FCA-188615: Komunikat działania ograniczonego wyświetla informacje o kodzie PIN, nawet jeśli monit kodu PIN jest wyłączony.

 • FCA-188721: Na stronie „Szczegóły urządzenia” wystąpił błąd globalizacji.

 • FCA-188735: Parametr GroupID jest ustawiony na NULL, gdy administrator bez uprawnień do edycji GroupID zapisuje szczegóły grupy organizacyjnej. 

 • FCA-188865: Nie można załadować strony ze szczegółami grupy organizacyjnej przy aktualizacji konsoli Workspace ONE UEM Console do wersji 1811.

 • FCA-188926: Portal samoobsługowy wybiera adres e-mail z niestandardowego atrybutu podczas dodawania urządzenia.

 • FCA-188969: Urządzenia powodują problemy z zasadami zgodności roamingu, nawet jeśli partnerzy roamingu planu są ustawiani jako „Wszyscy operatorzy”.

 • FCA-188987: Interfejs API REST telekomunikacji nie działa zgodnie z oczekiwaniami i prowadzi do błędu „204 brak zawartości”.

 •  FCA-189009: Niektóre działania w zdarzeniach Syslog niepoprawnie zwracają identyfikator lub numer zamiast nazwy podmiotu.

 • FDB-2445: Wyczyszczenie filtra zdarzeń urządzenia powoduje błąd.

 • INTEL-10601: Uruchomienie raportów aplikacji zajmuje ponad 40 minut.

 • LOC-10486: Wyłączenie i ponowne uruchomienie w trybie zarządzania zbiorczego jest tłumaczone niepoprawnie.

 • RUGG-3483: Interfejs API generowania kodu kreskowego ma kilka problemów ze sprawdzaniem poprawności.

 • RUGG-6040: Wymuszenie ponownego przetworzenia urządzenia podrzędnego jako administratora podrzędnego dla produktu nadrzędnego na stronie Szczegóły urządzenia > Produkty nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

 • RUGG-6078: Operator LIKE w regule przypisania produktu generuje niespójne wyniki.

 • RUGG-6193: Polecenia kolejkowe dla wybranych produktów z Katalogu aplikacji nie działają na urządzeniach z systemem MacOS.

 • RUGG-6267: ContentServiceItem_GetNextRelayServerItems powoduje wzrost obciążenia procesora w bazie danych, ponieważ w tabeli RelayServer.ContentServiceItem znajduje się zbyt wiele elementów CSI.

 •  RUGG-6268: Informacje o atrybucie niestandardowym nie są wyświetlane w konsoli Workspace ONE UEM Console.

 • RUGG-6282: Ponowne przetwarzanie urządzenia nie działa zgodnie z oczekiwaniami i powoduje błąd „Identyfikator urządzenia nie może być zerowy ani pusty, gdy flaga wymuszenia jest ustawiona na wartość true”.

 • SINST-174983: Słabe listy kontroli dostępu w plikach aplikacji Windows Content Gateway pozwalają każdemu uwierzytelnionemu użytkownikowi uzyskać dostęp do wszystkich plików aplikacji.

 • SINST-175127: Instalacja AirWatch Cloud Connector zawodzi, jeśli nazwa grupy organizacyjnej zawiera znak specjalny.

 • AAPP-7936: Nie można usunąć hasła dla urządzeń zarejestrowanych w systemie iOS/iPadOS 13.

Poprawka 19.3.0.1 — rozwiązane problemy
 • AAPP-6795: Aplikacja Hub dla iOS jest nieprawidłowo czyszczona po konfiguracji SDK.

 • AAPP-6824: Po uwierzytelnieniu użytkownika wstępnej rejestracji urządzenie DEP nie pozwala na wymeldowanie urządzenia przez wstępnie zarejestrowanych użytkowników końcowych.

 • AAPP-6877: Aplikacja Hub dla iOS nie działa zgodnie z oczekiwaniami po konfiguracji SDK. 

 • AMST-15134: Nie można zastąpić czujników systemu Windows.

 • AMST-15185: Próbki czujnika wysłane w okresie harmonogramu są przesyłane do Intelligence, ale nie docierają na miejsce. 

 • CRSVC-5296: Ustawienia proxy SOCKs nie działają zgodnie z oczekiwaniami. 

Poprawka 19.3.0.2 — rozwiązane problemy
 • FDB-2551: Aktualizacje grupy Smart nie mogą zostać przetworzone po uaktualnieniu do Workspace ONE UEM 1903.

 • CMSVC-9974: Aktualizacja grupy Smart nie powiodła się.

Poprawka 19.3.0.3 — rozwiązane problemy
 • AAPP-6804: Nie można dodać/usunąć grupy Smart dla urządzeń VPP.

 • AAPP-6889: Dodanie skryptu niezależnego od wersji w celu wyczyszczenia poleceń w produkcji.

 • AMST-15527: Inicjacja Dell Command | Monitor jako aplikacja systemowa do sekwencjonowania instalacji profilu BIOS po zakończeniu instalacji Dell Command | Monitor zakończy instalację.

 • CMSVC-9974: Aktualizacje grupy Smart nie udają się.

 • CMSVC-9979: Aktualizacje grupy Smart nie są przetwarzane po uaktualnieniu do Workspace ONE UEM 1903.

 • CRSVC-5115: Usługa kolejki interrogatora zatrzymuje się automatycznie podczas wykonywania testów wydajności.

 • CRSVC-5219: Profil App Wrapping ze skonfigurowanym ładunkiem „Proxy” nie może przesyłać powiadomień Push do urządzeń i aplikacji, aby je uruchomić.

 • CRSVC-5330: Przekształcanie wielkości liter adresu URL w odpowiedzi CheckInEndpoint zabezpieczonego kanału

 • INTEL-11207: Niektóre pola aplikacji są wyświetlane okresowo jako puste podczas aktualizacji aplikacji.

 • INTEL-11350: Baza danych konsoli | Aplikacje na żądanie nie mogą zostać usunięte po cofnięciu przypisania.

 • INTEL-11428: Zdarzenie „Baza danych konsoli | Obsługa usuwania” podczas czyszczenia ma wysyłać wyłącznie rekordy należące do usuniętych urządzeń.

Poprawka 19.3.0.4 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-5460: Tworzona jest kopia zapasowa kolejek wiadomości niektórych pól usługi wiadomości.

Poprawka 19.3.0.5 — rozwiązane problemy
 • AMST-16300: Wyłącz automatyczną aktualizację dla zunifikowanego agenta systemu Windows.

Poprawka 19.3.0.6 — rozwiązane problemy
 • AMST-15909: Dane czujnika nie są raportowane w konsoli Intelligence.

 • AMST-15971: Uaktualnienie aplikacji Windows Intelligent Hub kończy się niepowodzeniem, a funkcja wycofywania usuwa usługę AirWatch Agent.

Poprawka 19.3.0.7 — rozwiązane problemy
 • FDB-2431: Stale zostaje przekroczony limit czasu procedury zapisu DeviceApplication VPP.

Poprawka 19.3.0.9 — rozwiązane problemy
 • RUGG-6338: Procedura składowana PolicyListSample_Save aktualizuje istniejące zadanie przy następnej próbce, nawet jeśli zadanie jest w stanie końcowym, co powoduje błąd. 

 • PPAT-5073: Nie można edytować/modyfikować reguł ruchu dla urządzenia.

 • CRSVC-5031: Ogranicza wywołania AD dla użytkownika katalogu łączące się z interfejsem API usługi AirWatch.

 • RUGG-6601: Próba zapisania próbki atrybutu niestandardowego kończy się ograniczeniem Primary Key. 

Poprawka 19.3.0.10 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-6024: Rejestracja przekracza limit czasu na urządzeniach z systemem Android i iOS.

Poprawka 19.3.0.11 — rozwiązane problemy
 • CMSVC-9076: Edytowanie lub tworzenie użytkownika rejestracji kończy się niepowodzeniem ze względu na przechowywanie wielu procedur używanych do aktualizacji autoryzowanych grup organizacyjnych.

 • CMSVC-10102: W skrypcie migracji użytkowników rejestracji brakuje autoryzowanych grup organizacyjnych. 

 • INTEL-11495 : Aplikacje z pustymi identyfikatorami nie są pomijane w wyniku zapamiętanych wywołań procedur.

Poprawka 19.3.0.12 — rozwiązane problemy
 • AGGL-5456: wywołanie API api/mam/apps/internal/xxx/assignments nie może skojarzyć profilu VPN AFW. 

 • AGGL-5523: Polecenia mapowania aplikacji nie są wysyłane z CICO wstępnej rejestracji wielu użytkowników w systemie Android dla aplikacji wewnętrznych. 

 •  AMST-16724: Pogorszenie wydajności spowodowane zależnościami linii bazowej użytkowania systemu Windows. 

 • AMST-16725: Obniżenie wydajności z powodu nieprawidłowej obsługi żądań kontroli systemu Windows. 

Poprawka 19.3.0.13 — rozwiązane problemy
 • ENRL-978: Po zakończeniu wymazywania danych firmowych nazwa użytkownika zostanie usunięta z rekordu urządzenia. 

 • ENRL-978: Hasło urządzenia CICO z systemem iOS nie jest czyszczone podczas ewidencjonowania urządzenia.

 • AGGL-5663: Polecenia VPN dla określonej aplikacji są kolejkowane wiele razy dla urządzeń. 

Poprawka 19.3.0.17 — rozwiązane problemy
 • FCA-190396: Administratorzy nie są w stanie zaakceptować warunków użytkowania po aktualizacji konsoli.

 • AAPP-7264: Po uaktualnieniu do systemu iOS 12.2 przełącznik szyfrowania wiadomości jest ustawiony na wartość Fałsz dla profili EAS systemu iOS.

 • AGGL-5715: Nieprawidłowy XML w profilu certyfikatu S/MIME SSP.

 • ENRL-1053: Wielostopniowe wyewidencjonowanie urządzenia nie działa zgodnie z oczekiwaniami, jeśli użytkownik wstępnej rejestracji został utworzony w grupie organizacyjnej kontenera.

 • ARES-8073: Nie można zarejestrować aplikacji w urządzeniu. 

Poprawka 19.3.0.19 — rozwiązany problem
 • CMSVC-10349: Nie można zsynchronizować grupy użytkowników z konsoli UEM do vIDM, gdy identyfikator ImmutableID jest zestawiony z identyfikatorem externalID.

 • CMSVC-10352: Nie można zsynchronizować użytkownika z konsoli UEM do vIDM, gdy konta administratora i użytkownika rejestracji współdzielą tę samą wartość klucza podstawowego w UEM.

 • AAPP-6408: Opcja czyszczenia urządzenia nie pozwala usunąć blokady aktywacji, jeśli urządzenie zostało przeniesione do podrzędnej grupy organizacji.

 • AMST-18272: Błędy połączenia z bazą danych mogą prowadzić do wyrejestrowania urządzeń z systemem Windows 10.

Poprawka 19.3.0.21 — rozwiązane problemy
 • AMST-18797: Synchronizacja metadanych Windows Update (WSUS) nie powiodła się z powodu wyjątku SOAP API.

 • ENRL-1279: Typ własności urządzenia jest ustawiany jako nieokreślony, mimo że domyślnie typ własności jest ustawiany jako przeznaczony dla firm.

 • FCA-191302: Metoda FetchTokenAsync z usługi VidmOAuthTokenService jest wywoływana nieprawidłowo. 

Poprawka 19.3.0.26 — rozwiązane problemy
 • PPAT-6095: Aplikacje obsługujące serwer Tunnel Proxy nie działają, jeśli certyfikaty serwera nie są zgodne z nowymi zasadami certyfikatu Apple TLS dla systemu iOS 13.

Poprawka 19.3.0.32 — rozwiązane problemy
 • AAPP-9906: Funkcja usuwania urządzenia nie usuwa danych z urządzenia w rzadkich przypadkach, gdy urządzenie melduje się tuż przed wydaniem polecenia. 

 • CRSVC-11197: Nie można usunąć profili urządzenia za pomocą interfejsu użytkownika konsoli. 

Poprawka 19.3.0.33 — rozwiązane problemy
 • AMST-27386: Stan rejestracji urządzenia jest zablokowany.

Znane problemy

 • AAPP-6795: Aplikacja Hub dla iOS zostaje wymazana po konfiguracji SDK.

  Zarejestrowanie urządzeń z systemem iOS 12.2 w kontenerach, a następnie wyrejestrowanie ich i zarejestrowanie w MDM powoduje wymazanie aplikacji Hub dla iOS. 

 • AGGL-4141: Numer zasobu urządzenia określony dla urządzenia z systemem Android nie zawiera informacji zawartych na stronie „Szczegóły urządzenia”.

  Numer zasobu na stronie „Szczegóły urządzenia” nie jest zgodny z numerem zasobu wprowadzanym podczas rejestracji urządzenia.

 • AGGL-4433: Podczas rejestracji zachowywane są nazwa użytkownika i domena z poprzedniej rejestracji, a wybór domeny jest pomijany.

  Nazwa użytkownika i domena są zachowywane podczas uwierzytelniania przez VIDM.

 • AGGL-4484: Nie można zainstalować profili sieciowych urządzenia ChromeOS z certyfikatami. 

  Nie można zainstalować profili sieciowych urządzenia ChromeOS z certyfikatami. Jednak instalacja profili użytkownika z taką samą konfiguracją przebiega pomyślnie.

 • AGGL-4694: Kontener Knox znika przy ponownym uruchomieniu w trybie podwójnym.

  Rejestracja urządzeń za pomocą aplikacji Knox Play for Work w trybie podwójnym usuwa kontener Knox z zarejestrowanego urządzenia po ponownym uruchomieniu urządzenia. 

 • AGGL-5159: Wywołanie API GET api/mdm/devices?searchby=serialnumber&id= po ponownej rejestracji urządzenia powoduje wyświetlenie błędu 404 zamiast szczegółów urządzenia.

  Ponowna rejestracja urządzenia za pomocą wywołania API GET api/mdm/devices?searchby=serialnumber&id= nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

 • AGGL-5291: Rejestracja SAML za pomocą konfiguracji vIDM nie działa, gdy funkcja SAML jest skonfigurowana w podrzędnej grupie organizacyjnej.

  Jeśli funkcję SAML skonfigurowano w podrzędnej grupie organizacyjnej podległej nadrzędnej grupy organizacyjnej klienta, rejestracja SAML w konfiguracji vIDM nie działa, gdy funkcja SAML jest skonfigurowana w podrzędnej grupie organizacyjnej.

  W celu rozwiązania problemu można przenieść konfigurację SAML do nadrzędnej grupy organizacyjnej.

 • AGGL-5310: Nie można wyszukać aplikacji publicznej w grupie aplikacji, jeśli nie skonfigurowano konta Google.

  W przypadku grupy organizacyjnej bez konta Google skonfigurowanego za pomocą strony integracji Google Play wyszukiwanie aplikacji z grupy aplikacji skutkuje wyświetleniem następującej strony błędu: „Aby używać tej funkcji, musisz zdefiniować konto Google w obszarze Ustawienia > Użytkownicy urządzeń > Android > Integracja Google Play”.

  W celu obejścia problemu można dodać aplikacje publiczne za pomocą łącza URL.

 • AGGL-5266: Aplikacja znika z katalogu po usunięciu nowszej wersji zarządzanej aplikacji wewnętrznej.

  Po odświeżeniu katalogu aplikacja nie pojawia się w nim, jeśli usunięto nowszą wersję zarządzanej aplikacji wewnętrznej.

  W celu obejścia problemu można ponownie opublikować aplikację.

 • AGGL: 5295: Przepływ CICO nie działa z SSO Android.

  Przepływ CICO nie działa z SSO Android, gdy profil VPN jest przypisany zarówno do rejestracji, jak i użytkownika końcowego oraz nie wydano ponownie certyfikatu użytkownika.

 • AGGL-5311: Niepowodzenie aktualizacji tabeli AL dla aplikacji publicznych, gdy ustawienie prywatności to „Nie zbieraj”.

  Aktualizowane są tylko wpisy aplikacji wewnętrznych i nie odzwierciedlają one aplikacji publicznych.

 • AMST-14947: Profil Windows Defender Exploit Guard nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

  Blokowanie wykonywania niezaufanych lub niepodpisanych plików wykonalnych wewnątrz wymiennego nośnika USB nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AMST-15013: Stan instalacji aplikacji wyświetla nieprawidłowy komunikat o stanie. 

  W przypadku niepowodzenia dezinstalacji aplikacji SFD stan może być wyświetlany jako „Nie zainstalowano/Niepowodzenie” lub „Zainstalowano/Zainstalowano przez użytkownika” zamiast „Zainstalowano/Usunięcie aplikacji nieudane”. 

 • ARES-6552: Podczas ładowania wielu wersji aplikacji menu „Inne wersje” w opcji „Więcej” nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

  Sortowanie wersji aplikacji nie działa zgodnie z oczekiwaniami, jeśli aplikacja ma wiele wersji. 

 • ARES-6830: Liczba aplikacji dla aplikacji Workspace ONE na konsoli UEM nie odpowiada bazie danych. 

  Liczba aplikacji ma niedopasowanie pomiędzy bazą danych a wynikiem interfejsu użytkownika.

 • ARES-6832: Punkt końcowy stanu aplikacji nieprawidłowo obsługuje aktualizacje wersji aplikacji. 

  Jeśli administrator doda wersję do aplikacji, punkt końcowy stanu aplikacji nieprawidłowo zwraca stan „nieprzypisany” dla starszej wersji aplikacji.

 • ARES-7946: Strona ustawień katalogu aplikacji nie ładuje się.

  Ze względu na wpisanie klucza do etykiety zduplikowanej kategorii, walidacja zawodzi i skutkuje komunikatem o błędzie „Wystąpił nieoczekiwany błąd".

 • CMSVC-9729: Rejestracja urządzenia Windows nie działa zgodnie z oczekiwaniami po nieudanym uwierzytelnianiu rejestracji wstępnej zastrzegania Dell w UEM Console w wersji 1902. 

  Dane użytkownika ulegają uszkodzeniu przy ponownym zapisie, jeśli prywatność jest włączona. Gdy dane są uszkodzone, proces rejestracji dla urządzeń Windows kończy się niepowodzeniem i następuje próba sprawdzenia na podstawie nieistniejącego adresu e-mail. 

 • CRSVC-5031:  API AirWatch odbiera nadmiarową liczbę wywołań API.

  Nadmierna liczba wywołań API w API AirWatch wydłuża czas ładowania strony.

 • CRSVC-5048: UEM Console nie resetuje nieprawidłowych prób logowania.

  Po odblokowaniu konta, pomyślnym zalogowaniu się do UEM Console po raz pierwszy i po próbie ponownego wprowadzenia nieprawidłowych poświadczeń wiadomość o zablokowaniu nie wyświetla się. Wiadomość o zablokowaniu wyświetla się w przypadku użycia przepływu odzyskiwania hasła w celu odblokowania konta.

 • CRSVC-5111: Filtry dziennika zdarzeń nie działają zgodnie z oczekiwaniami. 

  Filtry dziennika zdarzeń nie zwracają odpowiednich wyników na poziomie Global OG.

 • HW-96721: Klienci korzystający z systemu Windows 10 w wersji 1803 (17134) i na poziomie poprawki (17134.590) mogą doświadczyć awarii podczas próby uruchomienia katalogu aplikacji Workspace ONE.

  Katalog aplikacji Workspace ONE opiera się na bibliotekach DCOM systemu operacyjnego Windows 10. Klienci mogą doświadczyć awarii aplikacji, jeśli biblioteki są uszkodzone. Aby wyświetlić błędy w sekcji Biblioteki DCOM, należy przejść do sekcji Podgląd zdarzeń systemu Windows > System. Komunikat o błędzie zawiera opis „Nie można uruchomić serwera DCOM: AirwatchLLC.WorkspaceONE.xxx” (gdzie xxx to wersja).

  W ramach rozwiązania problemu należy wykonać następujące kroki, aby uruchomić plik DCOMCNFG.EXE, który zarejestruje brakującą klasę DCOM:

  1. Nacisnąć klawisze WIN+R w celu wywołania okna „Uruchamianie”, a następnie wpisać dcomcnfg
  2. Rozszerz sekcję Usługi składowe > Komputery > Mój komputer > Konfiguracja DCOM.
  3. Następnie możesz otrzymać wiadomości o niezarejestrowanych elementach. Wybierz „Tak” dla każdego z nich.
  4. Po zakończeniu pracy aplikacja Workspace ONE powinna zostać uruchomiona pomyślnie.
 • ENRL-987: Wyewidencjonowywanie urządzeń dla użytkowników AD nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

  Wyewidencjonowanie urządzenia nie powiedzie się w przypadku użytkowników AD, jeśli użytkownik nie jest częścią UG (grupa użytkowników) podczas mapowania UG-OG (mapowanie grup użytkowników w strukturze grupy organizacyjnej). 

 • ENRL-990: Zasady ograniczeń dla urządzeń nie blokują rejestracji urządzenia.

  Ograniczenie rejestracji nie działa zgodnie z oczekiwaniami, jeśli administrator utworzy własny szablon dla urządzenia zablokowanego przez ograniczenie rejestracji w modelu powiadomienia cyklu życia.

  W celu rozwiązania problemu administrator może wybrać domyślny szablon powiadomienia.

 • FCA-189523: Podgląd pliku PDF w pulpicie nawigacyjnym Monitor nie wyświetla wykresów poprawnie i ma kilka problemów z formatowaniem.

  Eksportowanie przeglądu pulpitu nawigacyjnego Monitor do formatu PDF wyświetla kilka problemów z formatowaniem, które powodują trudności w odczytywaniu informacji.

 • FCA-189553: Klienci z różnych poziomów grup organizacyjnych nie są w stanie wybrać innego ustawienia lokalnego niż ustawienie, które jest zdefiniowane w na poziomie globalnej grupy organizacyjnej.

  Na stronie Logowanie SSP wybór opcji listy rozwijanej języka powoduje automatyczne wybranie języka, który jest wybrany w ramach poziomu globalnego grupy organizacyjnej. 

  W celu rozwiązania problemu klienci lokalni mogą uwzględnić ustawienia lokalne na poziomie globalnym, a klienci SaaS mogą skontaktować się z administratorami, aby dodać ustawienia lokalne na poziomie globalnym.

 • FCA-189562: Nie można utworzyć grup organizacyjnych w wielu językach, jeśli użytkownik korzysta z przeglądarki Internet Explorer 11.

  Grupy organizacyjne z wielobajtowymi znakami w nazwie powodują błąd podczas korzystania z przeglądarki Internet Explorer 11. Zachowanie ma wpływ na języki takie jak japoński, koreański i chiński.

  W celu rozwiązania problemu można użyć dowolnej innej alternatywnej przeglądarki.

 • FCA-189572: Nie można wyeksportować przeglądu pulpitu nawigacyjnego Monitor w przeglądarce IE11.

  Eksportowanie przeglądu pulpitu nawigacyjnego Monitor w przeglądarce Internet Explorer 11 nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • RUGGG-6133: Aktywacja lub dezaktywacja serwera przekaźnikowego powoduje skok zużycia pamięci o 3000 MB w procesie roboczym IIS. 

  Jeśli środowisko posiada dużą liczbę urządzeń (ok. 200 000) i jeśli stan aktywacji serwera przekaźnikowego ulegnie zmianie, w IIS można zauważyć skok zużycia pamięci o wartości 3000 MB. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wszystkie 200 000 urządzeń pobieranych jest z bazy danych, a polecenie Profil tworzone jest dla wszystkich urządzeń, powodując tym samym skok zużycia pamięci. Niemniej jednak problem ten jest rozwiązywany automatycznie, gdy następuje usunięcie niepotrzebnych danych.

 • RUGG-6430: Aparat zasad zwraca błąd Primary Key Violation.

  Podczas wykonywania testu skalowalności funkcji Automatyczna ponowna próba, przetwarzanie aparatu zasad nie działa zgodnie z oczekiwaniami z powodu naruszenia ograniczenia PRIMARY KEY.

 • AMST-16107: Najnowsza obsługiwana wersja programu Dell Command Monitor jest automatycznie instalowana jako zależność na obsługiwanych urządzeniach firmy Dell podczas wdrażania profilu BIOS (pulpit systemu Windows). Wszystkie istniejące wersje programu Dell Command Monitor (w tym te, które zostały wcześniej wdrożone za pomocą konsoli Workspace ONE UEM) zostaną zaktualizowane.

  Profil BIOS pozostaje w stanie oczekiwania do momentu pomyślnego zainstalowania programu Dell Command Monitor jako zależności. Następnie, po zarejestrowaniu urządzenia w Workspace ONE UEM, ponawiana jest próba instalacji profilu BIOS. Może to spowodować kilkugodzinne opóźnienie między instalacją programu Dell Command Monitor jako zależności a zastosowaniem profilu BIOS.

  Aby obejść ten problem, administratorzy mogą zmusić urządzenie do zarejestrowania się do Workspace ONE UEM poprzez ręczną synchronizację z poziomu urządzenia lub dodanie urządzenia do kolejki z poziomu konsoli Workspace ONE UEM.

 • CRSVC-4391: Niepowodzenie wprowadzenia zmian w profilach VPN Bluecoat. Wyświetlany jest błąd „Zapisywanie nie powiodło się – nie można pobrać zaufanych certyfikatów”.

  Integracja między aplikacjami Workspace ONE UEM i Bluecoat korzysta z certyfikatu uwierzytelniania określonego w danych wejściowych w konsoli i identyfikatorze dzierżawcy „ID klienta” wprowadzonych przez administratora w ładunku VPN w celu rozpoczęcia integracji. Określony certyfikat uwierzytelnienia wygasł, co powoduje wyświetlenie błędu, gdy administrator usiłuje dokonać zmian w profilu Bluecoat.

  Poprosiliśmy już firmę Bluecoat o dostarczenie nowego certyfikatu wykorzystującego SHA-512 i zaleciliśmy udostępnienie certyfikatów na poziomie dzierżawcy lub certyfikatów wygenerowanych przez dostawców w celu zwiększenia bezpieczeństwa. 

 • AGGL-5447: Konfigurowanie Pulse Secure podczas wysyłania profilu VPN nie działa prawidłowo.

  Nie można skonfigurować Pulse Secure podczas wysyłania profilu VPN, jeśli uwierzytelnienie wymaga certyfikatu.

 • FCA-190396: Administratorzy nie są w stanie zaakceptować warunków użytkowania po aktualizacji konsoli.

  W przypadku niektórych kont administratora po pierwszym zalogowaniu się do usługi WS1 UEM po aktualizacji środowiska do wersji 1903 administratorzy nie będą mogli zaakceptować warunków korzystania i przejść do kolejnej strony, co spowoduje zablokowanie im dostępu do Console.

  Aby uniknąć tego problemu, usuń i ponownie utwórz konto administratora.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon