Workspace ONE UEM | 24 kwietnia 2019 r.

Te uwagi dot. wersji zawierają informacje o dodatkach i aktualizacjach.

Zawartość uwag dot. wersji

Zawartość uwag dot. wersji

Uwagi dot. wersji obejmują następujące tematy:

Nowe funkcje w tej wersji

Workspace ONE UEM Console

 • Pragniemy zapewnić lepszy komfort logowania.
  Administratorzy mogą teraz zapisywać swoją nazwę użytkownika i swoje hasła w pamięci podręcznej przeglądarki, by użyć ich do kolejnych logowań.
 • Łatwe identyfikowanie urządzeń. Dodaliśmy nowy identyfikator urządzenia o nazwie Publiczny adres IP w widoku Szczegóły urządzenia i Lista urządzeń.
  Dodaliśmy Publiczny adres IP do strony Szczegóły urządzenia, Widok listy urządzeń i Ustawienia prywatności, aby umożliwić ograniczanie dostępu do nich zgodnie z potrzebami firmy i użytkowników końcowych.
  Publiczny adres IP urządzeń można wyświetlić, przechodząc do sekcji Urządzenia > Widok listy, a następnie wybierając przycisk Układ i dostosowując wybór kolumn. W widoku Szczegóły urządzenia Publiczny adres IP można znaleźć na karcie Sieć. Ustawienia prywatności dla publicznych adresów IP urządzeń można zmienić, przechodząc do Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > Urządzenia i użytkownicy > Ogólne > Prywatność w sekcji Sieć.
 • Nowy selektor usług (My Services Selector) zapewnia dostęp do usług aplikacji Hub Services z poziomu UEM Console. 
  Teraz można uzyskać dostęp do usług aplikacji Hub Services z poziomu konsoli Workspace ONE UEM Console z selektorem usług. Selektor jest dostępny w menu nagłówka niemal każdej strony konsoli.
 • Teraz oferujemy uwierzytelnienie SAML dla konfiguracji wielodomenowych.
  Administratorzy (wyłącznie) mogą teraz używać uwierzytelniania SAML w środowiskach wielodomenowych dla Workspace ONE UEM, co zwiększa użyteczność zaufanego już protokołu uwierzytelniania poza konfiguracje jednodomenowe. Pomoc techniczna dla środowisk wielodomenowych jest domyślnie włączona i dokonywanie ustawień systemowych w tym zakresie nie jest wymagane.
 • Aplikacja AirWatch Express zapewnia teraz dodatkową opcję komunikacji z urządzeniami użytkownika przy użyciu wiadomości SMS.  
  Zacznij korzystać z wiadomości SMS w aplikacji AirWatch Express. Strona konfiguracji SMS jest teraz dostępna w aplikacji AirWatch Express. Aby korzystać z tej funkcji, wymagane jest konto z obsługiwanym dostawcą usług SMS. Obsługę wiadomości SMS można włączyć, przechodząc do Grupy i ustawienia > Konfiguracje > SMS, a następnie wypełniając opcje ustawień, w tym Typ bramy i Hasło.

Android 

 • Czas rozpocząć korzystanie z usługi Google Firebase Cloud Messaging.
  Firma Google ogłosiła, że począwszy od 10 kwietnia 2018 r. będzie wycofywać usługę Google Cloud Messaging na rzecz nowej platformy wiadomości w chmurze o nazwie Firebase Cloud Messaging (FCM). Po wycofaniu GCM klienci rejestrujący nowe urządzenia w środowiskach obsługujących GCM mogą doświadczyć znaczących opóźnień w komunikacji pomiędzy aplikacją Workspace ONE UEM Console a urządzeniami z systemem Android. 
  Wszystkich klientów zachęca się do uaktualnienia aplikacji VMware Workspace ONE UEM Console, Workspace ONE Intelligent Hub oraz Workspace ONE do wersji, które obsługują Firebase Cloud Messaging. 
  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami o nadchodzących zmianach w usługach przesyłania wiadomości w chmurze w środowiskach wykorzystujących urządzenia z systemem Android w portalu My Workspace ONE.

Zarządzanie zawartością

 • Nowa strategia buforowania zawartości „just-in-time”, która eliminuje duże użycie pamięci.
  W celu zwiększenia wydajności ponownie zaprojektowaliśmy pamięć podręczną zawartości. Nowa strategia buforuje tylko te foldery i rekordy zawartości, do których uzyskują dostęp użytkownicy. Foldery są buforowane indywidualnie, w przeciwieństwie do starej struktury, w której buforowano całe repozytorium.

Zarządzanie pocztą e-mail

 • Rozpocznij dostosowywanie atrybutów używanych w wywołaniach API do pakietu Google Suite.
  Obecnie oferujemy możliwość zmiany atrybutu użytkownika dla przydzielania zasobów w ramach pakietu Google Suite. Atrybuty używane w wywołaniach API do pakietu Google Suite można dostosować, określając atrybut alternatywny zamiast adresu e-mail użytkownika. 

iOS

 • Zablokuj użytkownikom możliwość modyfikacji ustawień osobistego hotspotu.
  Można teraz ograniczyć użytkownikom możliwość modyfikowania ustawień osobistego hotspotu i uniemożliwić Siri rejestrowanie danych z powrotem na serwerach usługi na urządzeniach z systemem iOS 12.2 lub nowszym.

macOS

 • Obsługujemy już usługi aplikacji Hub Services w macOS Intelligent Hub 19.04.
  Konsola UEM Console 1904 obsługuje funkcje macOS Intelligent Hub 19.04, które obejmują rozszerzony katalog, usługi People, powiadomienia i niestandardową kartę ekranu startowego. 
 • Nowy i udoskonalony profil szyfrowania FileVault.
  Profil szyfrowania dysku obsługuje obecnie odroczoną aktywację MDM. Aktualizacja profilu zapewnia również bardziej szczegółowe kontrole w zakresie zachowania aplikacji Hub w przypadku włączania szyfrowania i deponowania klucza odzyskiwania. 

Ragedyzowane

 • Popraw zabezpieczenia serwera przekazującego. Konfiguracja serwera przekazującego obsługuje obecnie protokół HTTPS.
  Podczas konfiguracji serwera przekazującego można teraz wybrać protokół HTTPS, włącznie z konfiguracją kodu kreskowego Stage Now. Skorzystaj z tej funkcji, konfigurując punkt końcowy HTTPS przy użyciu wybranego narzędzia konfiguracji serwera sieci Web (na przykład IIS). Należy również przejść do Urządzenia > Przydzielanie zasobów > Serwery przekazujące > Widok listy, wybrać Dodaj, potem Dodaj serwer przekazujący, a następnie na karcie Połączenie urządzenia jako Protokół należy wybrać „HTTPS”.

Windows

 • Zapewnij swoim urządzenia z systemem Windows ochronę przed szkodliwą komunikacją dzięki nowemu profilowi zapory.
  Nowy profil zapory zawiera nowe ustawienia dla urządzeń z systemem Windows 10. Teraz można skonfigurować różne zachowania dla połączeń z domenami oraz sieciami publicznymi i prywatnymi. Można również dodać własne niestandardowe reguły zapory.
 • Uprościliśmy konserwację pakietu zastrzegania Dell Provisioning for VMware Workspace ONE dzięki wykorzystaniu szablonów.
  Szablony pozwalają skonfigurować ustawienia pakietu zastrzegania, w tym aplikacji, i zapisać ustawienia do późniejszego użycia. Dodaliśmy również możliwość edycji i usuwania istniejących pakietów zastrzegania.
  Jeśli korzystasz z istniejących pakietów PPKG, po uaktualnieniu do wersji 1904 zostaną one usunięte, ponieważ nie będą już obsługiwały nowego przepływu pracy. Konieczne będzie ponowne utworzenie pakietów PPKG.
 • Daj użytkownikom ich aplikacje. Dodaj aplikacje kontekstowe użytkownika do pakietów zastrzegania oprogramowania Dell Provisioning for Workspace ONE UEM.
  Teraz możesz dodać aplikacje kontekstowe użytkownika do pakietów zastrzegania. Aplikacje te zostaną zainstalowane, gdy użytkownik po raz pierwszy zaloguje się do urządzenia.
 • Czasem linia bazowa wymaga lekkiego poprawienia.
  Teraz można dostosować domyślne ustawienia ADMX w liniach bazowych Windows Desktop Baselines. To dostosowanie jest również dodawane do dodatkowych zasad ADMX.

Rozwiązane problemy

Rozwiązane problemy są pogrupowane w następujący sposób:

1904 — rozwiązane problemy
 • AAPP-5436: Sortowanie wersji aplikacji dla urządzeń zarządzanych przez aplikację VPP nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AAPP-6190: W scenariuszu wielu użytkowników element docelowy używany do instalacji aplikacji VPP nie jest aktualizowany, jeśli zaloguje się nowy użytkownik.

 • AAPP-6390: Pakiet Bootstrap nie jest usuwany, gdy jest przypisany do grupy Smart z przynajmniej jednym urządzeniem.

 • AAPP-6408: Menu czyszczenia urządzenia nie może usunąć blokady aktywacji, jeśli urządzenie zostało przeniesione do podrzędnej grupy organizacji.

 • AAPP-6419: Konsola UEM Console nieprawidłowo wyświetla aktualizacje systemu operacyjnego Windows dla urządzenia z systemem iOS. 

 • AAPP-6617: Wersja aplikacji nie zapisuje czwartej cyfry i powoduje błąd niezgodności wersji skrótu.

 • AAPP-6634: Informacje o zarządzanych licencjach nie są wyświetlane w UEM Console

 • AAPP-6636: Urządzenia Apple nie obsługują opcji eksportu klucza prywatnego dla plików .p12, .pkcs, lub .cer.

 • AAPP-6642: Zakupiona książka w katalogu książek prowadzi do błędów globalizacji i wyświetla „description” jako „description.plural”.

 • AAPP-6748: Opublikowanie profilu ograniczenia systemu iOS i przypisanie go do 200 tysięcy urządzeń nie działa zgodnie z oczekiwaniami i powoduje błąd oczekiwania i impasu Async Network IO.

 • AAPP-6768: W katalogu aplikacji Hub wszystkie aplikacje VPP, które zostały wdrożone jako na żądanie, pojawiają się w sekcji „Zalecane” katalogu aplikacji Hub.

 • AAPP-6795: Aplikacja Hub dla iOS zostaje wymazana po skonfigurowaniu SDK.

 • AAPP-6801: Funkcja AllowAllAppsAccess nie jest dostępna dla profili kontekstu urządzenia.

 • AAPP-6824: Proces wstępnej rejestracji nie jest możliwy dla rejestracji DEP, jeśli w profilu włączone jest uwierzytelnianie.

 • AGGL-4679: Usunięcie aplikacji publicznej z urządzenia nie aktualizuje stanu aplikacji na konsoli.

 • AGGL-4694: Kontener Knox znika przy ponownym uruchomieniu w trybie podwójnym.

 • AGGL-4961: Aktualizacja przypisania aplikacji publicznej, która jest już dodana do konsoli UEM Console, nie uruchamia polecenia 98.

 • AGGL-5170: Ograniczenie rejestracji EMM systemu Android, które jest oparte na grupie Smart, nie działa zgodnie z oczekiwaniami dla integracji z pakietem G Suite.

 • AGGL-5218: Konsola UEM Console akceptuje tylko 32 znaki w polu UDID systemu Android.

 • AGGL-5227: Aplikacje publiczne nie są wyświetlane w obszarze Widok szczegółów urządzenia > Aplikacja, jeśli urządzenie profilu pracy ma takie samo przypisanie aplikacji wewnętrznej.

 • AGGL-5231: Polecenia mapowania VPN Per-App nie są generowane, gdy aplikacje są przypisane po zarejestrowaniu.

 • AGGL-5253: Nie można wyświetlić lub pobrać kodów QR, gdy język konsoli UEM Console jest ustawiony na francuski.

 • AGGL-5310: Nie można wyszukać aplikacji publicznej w grupie aplikacji, jeśli nie skonfigurowano konta Google.

 • AGGL-5311: Niepowodzenie aktualizacji tabeli AL dla aplikacji publicznych, gdy ustawienie prywatności to „Nie zbieraj”.

 • AGGL-5365: Profil ograniczeń Knox wyświetla zduplikowane wpisy w konsoli UEM Console dla funkcji „Zarejestruj Enterprise FOTA”.

 • AMST-13756: Strona „Aktualizacje cyklu życia” wyświetla: „Błąd — wystąpił nieoczekiwany problem”.

 • AMST-14384: Wersja systemu operacyjnego w konsoli UEM Console nie może być uaktualniona nawet po uaktualnieniu wersji urządzenia z systemem Windows.

 • AMST-14437: Nie można zainstalować certyfikatu SCEP na urządzeniach z systemem Windows 10.

 • AMST-14947: Profil Windows Defender Exploit Guard nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

 • AMST-15013: Aplikacja wyświetla przyczynę „Niepowodzenie” i stan instalacji jako „Niezainstalowany” dla wszystkich nieudanych prób odinstalowania aplikacji.

 • AMST-15224: Urządzenie nie rejestruje się zgodnie z oczekiwaniami i błędnie zgłasza status rejestracji jako zarejestrowane.

 • ARES-6661: Blob przesyłania aplikacji wewnętrznej sporadycznie kończy się niepowodzeniem.

 • ARES-6878: Katalog aplikacji nie jest lokalizowany zgodnie z oczekiwaniami.

 • ARES-7724: Konfiguracja aplikacji Boxer nie działa zgodnie z oczekiwaniami na urządzeniach z systemem Android.

 • ARES-8204: Nie można wybrać przycisku radiowego w przypadku aplikacji na stronie Szczegóły urządzenia.

 • CMCM-188068: SSP nie działa zgodnie z oczekiwaniami przy dodawaniu lub edycji repozytorium przy użyciu przeglądarki Microsoft Edge i Internet Explorer.

 • CMCM-188106: Kategoria zawartości zarządzanej przez AW nie sortuje listy w kolejności alfabetycznej.

 • CMCM-188107: Konsola UEM Console tworzy losowe, zduplikowane rekordy zawartości zarządzanej.

 • CMSVC-8806: Zgodność z czarną listą aplikacji nie działa zgodnie z oczekiwaniami na niektórych urządzeniach.

 • CMSVC-9119: Nie można załadować katalogu aplikacji Workspace ONE. 

 • CMSVC-9134: Tworzenie niestandardowych grup kwerend nie działa zgodnie z oczekiwaniami, gdy używa się tej samej logiki z inną niestandardową bazową nazwą wyróżniającą.

 • CMSVC-9144: Sprawdzanie zgodności IDM AirWatch nie działa na urządzeniach, które nie mają reguły zgodności.

 • CMSVC-9166: Uwierzytelnianie SAML kończy się niepowodzeniem, jeśli użytkownik ma skonfigurowanych wiele domen.

 • CMSVC-9434: API punktów końcowych api/system/users/{UUID} usuwa wartości atrybutów niestandardowych, które nie są określone w wywołaniu API.

 • CMSVC-9466: Dodanie roli administratora w UEM Console przy użyciu przeglądarki Internet Explorer 11 nie działa zgodnie z oczekiwaniami i powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie „Nie znaleziono strony”.

 • CMSVC-9472: Wiadomość e-mail dotycząca aktywacji użytkownika jest zniekształcona, gdy wiadomość e-mail zostanie wysłana przy użyciu importu zbiorczego.

 • CMSVC-9549: Administratorzy nie mogą zaktualizować „nazwy użytkownika e-mail” z wartością zerową przy użyciu wywołania API.

 • CMSVC-9714: Gdy profil zostanie przesłany do urządzenia, zamiast adresu e-mail użytkownika do urządzenia wysyłana jest wartość „Private”.

 • CMSVC-9729: Dell Provisioning zawodzi podczas uwierzytelniania wstępnej rejestracji, a urządzenia z systemem Windows nie są rejestrowane zgodnie z oczekiwaniami.

 • CRSVC-4971: Opcja automatycznego odnowienia nie jest wyświetlana na szablonie certyfikatu CA, w którym typ wystawcy to ADCS, a protokół to SCEP.

 • CRSVC-5048: UEM Console nie resetuje nieprawidłowych prób logowania.

 • ENRL-813: Urządzenia z systemem iOS nie mogą zakończyć rejestracji w Workspace ONE UEM w przypadku korzystania z funkcji automatycznego wykrywania vIDM.

 • ENRL-889: Limit urządzeń dla użytkownika nie jest honorowany, jeśli ograniczenie urządzenia dotyczy wersji systemu operacyjnego. 

 • ENRL-904: Urządzenia z systemem iOS nie są rejestrowane w trybie niezarządzanym, jeśli w polu Monit opcjonalny sekcji Wszystkie ustawienia > Urządzenia i użytkownicy > Ogólne > Rejestracja włączony jest komunikat „Wyświetl instalację MDM”.

 • ENRL-946: Etap sprawdzania poprawności identyfikatora użytkownika zwraca komunikat o błędzie „Grupa organizacyjna nie jest autoryzowana”.

 • ENRL-1010: Czarna i biała lista dla wartości oddzielonych przecinkami tworzą jeden rekord, nawet w przypadku wartości zbiorczych.

 • ENRL-1059: Zasady ograniczeń dla urządzeń nie blokują rejestracji urządzenia, jeśli ustawienia regionalne szablonu wiadomości różnią się od ustawień użytkownika/grupy organizacji.

 • FBI-178022: Raport Szczegóły aplikacji wg urządzeń nie może pobrać informacji o urządzeniach, w których zainstalowano poprzednią wersję.

 • FBI-178087: Strona subskrypcji raportów nie działa zgodnie z oczekiwaniami i skutkuje wyświetleniem komunikatu błędu „Wystąpił nieoczekiwany problem. Jeśli będzie się powtarzał, skontaktuj się z administratorem systemu”.

 • FDB-2480: Zasady zgodności nie są przypisywane do urządzeń zgodnie z oczekiwaniami.

 • FDB-2481: Strona Zarządzaj urządzeniami nie wyświetla żadnych urządzeń dla określonych aplikacji VPP.

 • HUBM-53: Agent MacOS nie może pobrać interfejsów sieciowych skonfigurowanych na urządzeniu MacOS. 

 • HUBM-60: Agent nie może rozpocząć szyfrowania po odszyfrowaniu urządzenia za pomocą polecenia diskutil.

 • HUBM-68: Klucz odzyskiwania nie działa zgodnie z oczekiwaniami, gdy aplikacja FDErecoveryagent jest załadowana na urządzeniach z system macOS w wersji starszej niż 10.13.

 • HUBM-146: Agent MacOS zawiesza się w przypadku niektórych wstępnie wdrożonych aplikacji, które nie mają rekordu znacznika czasowego.

 • HUBM-156: Aplikacja systemu MacOS w konsoli Workspace ONE UEM Console wyświetla nieprawidłowy komunikat o stanie instalacji.

 • HUBM-157: Usługa dystrybucji oprogramowania MacOS wyświetla niespójności ze stanami instalacji aplikacji.

 • HUBM-246: AirWatch ulega awarii, jeśli identyfikator SSID zawiera apostrof w nazwie.

 • HUBM-407: Wprowadzenie adresu e-mail vmware.com w Hub powoduje wyświetlenie komunikaty błędu „Nieprawidłowy adres e-mail”.

 • HUBM-428: Hub nie monituje użytkownika o ponowne uruchomienie po zainstalowaniu aktualizacji macOS 10.14.3.

 • HUBM-429: Komunikat o aktualizacji oprogramowania w Hub nieprawidłowo przekierowuje użytkownika do sklepu App Store w systemie MacOS Mojave.

 • HUBM-429: Komunikat o aktualizacji oprogramowania w Hub nieprawidłowo przekierowuje użytkownika do sklepu App Store w systemie MacOS Mojave.

 • HUBM-525: Szyfrowanie dysku w urządzeniu z systemem MacOS 10.14.3 nie jest inicjowane pomimo zainstalowania w urządzeniu profilu szyfrowania przechowalni plików.

 • HUBM-795: Hub wykonuje polecenie wyłącznie w nowym profilu i nie raportuje zmienionego stanu poprzez wykonanie starego profilu.

 • RUGG-5576: UEM Console nieprawidłowo aktywuje produkt, nawet jeśli produkt ma datę lub czas dezaktywacji odwołujący się do przeszłości.

 • RUGG-6232: Aplikacja Linear Barcode generuje nieprawidłowe informacje podczas dodawania niektórych profili Wi-Fi jako profil wstępnej rejestracji do pakietu wstępnej rejestracji.

 • RUGG-6262: Pliki usunięte z sekcji Zastrzeganie>Pliki/Działanie nie powodują usunięcia rekordu blob.

Poprawka 19.4.0.1 — rozwiązane problemy
 •  RUGG-6338: Procedura sproc PolicyListSample_Save aktualizuje istniejące zadanie przy następnej próbce, nawet jeśli zadanie jest w stanie końcowym, co nieprawidłową generuje liczbę nieudanych prób. 

 • CMEM-185163: Pakiet G z zachowaniem hasła nie może zastrzec hasła, gdy użytkownik został utworzony przy użyciu rejestracji SSP.

 • FDB-2431: Stale zostaje przekroczony limit czasu procedury zapisu DeviceApplication VPP.

 • RUGG-6601: Próba zapisania próbki atrybutu niestandardowego kończy się błędem ograniczenia primary key.

 • AAPP-7058: Workspace ONE Intelligent Hub w wersji 19.04.1 nie może przesyłać danych do Workspace ONE UEM Console.

Poprawka 19.4.0.4 — rozwiązane problemy
 • FCA-189665: W aplikacji AirWatch Express wprowadzono kilka udoskonaleń konfiguracji, które mają wpływ na zbieranie lokalizacji, katalog aplikacji i tryb utracony urządzeń z systemem iOS.

 • AGGL-5459: Ograniczenia rejestracji w systemie Android Enterprise w oparciu o grupy użytkowników nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

 • AMST-16425: Instalacja profili zapory systemu Windows kończy się niepowodzeniem po skonfigurowaniu reguł połączenia.

 •  

  CRSVC-5499: W pliku licencji AirWatch Cloud Connector brakuje informacji o pakietach open source używanych w 1904.

Poprawka 19.4.0.5 — rozwiązane problemy
 • AMST-16724: Pogorszenie wydajności spowodowane zależnościami linii bazowej użytkowania systemu Windows.

 • AMST-16725: Obniżenie wydajności z powodu nieprawidłowej obsługi żądań kontroli systemu Windows.

Poprawka 19.4.0.6 — rozwiązane problemy
 • AAPP-7183: Urządzenia macOS spamują bazę danych zdarzeniami CompromisedStatusReported i DeliveryCheckIn.

Poprawka 19.4.0.7 — rozwiązane problemy
 • INTEL-11495: Nie udało się wyeksportować rekordów z pustymi identyfikatorami aplikacji podczas eksportowania danych do Intelligence. 

 • ENRL-1155: Dodaj wpisy dziennika debugowania dla przepływu pracy zasad ograniczeń rejestracji. 

 • AAPP-7130: Tworzenie kopii zapasowej APNSOutbound MSMQ z powodu pogorszenia wydajności klienta HTTP/2 APNs. 

 • CRSVC-6093: Częste kontrole urządzenia powodują duże użycie pamięci na serwerze usług urządzenia.

 • CRSVC-6094: SystemCodeBusiness tworzy nową instancję SystemCodeBusiness.

Poprawka 19.4.0.8 — rozwiązane problemy
 • CMSVC-10102: W skrypcie migracji użytkowników rejestracji brakuje autoryzowanych grup organizacji.

 • CMSVC-9306: Podczas dodawania użytkowników katalogowych na konsoli UEM tworzone są duplikaty użytkowników.

 • CMSVC-10180: Integracja Lotus Domino nie może zsynchronizować grupy użytkowników katalogowych.

 • AGGL-5662: Serwer aplikacji UEM doświadcza wysokiego obciążenia procesora, gdy system Memcached nie jest skonfigurowany. 

Poprawka 19.4.0.9 — rozwiązane problemy
 • FCA-190396: Administratorzy nie są w stanie zaakceptować warunków użytkowania po aktualizacji konsoli.   

 • AAPP-7264: Po uaktualnieniu do systemu iOS 12.2 przełącznik szyfrowania wiadomości jest ustawiony na wartość Fałsz dla profili EAS systemu iOS.

Poprawka 19.4.0.10 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-6253: Rejestracja urządzenia kończy się niepowodzeniem, jeśli nazwa użytkownika jest taka sama jak adres e-mail, z powodu problemu z dekodowaniem w IIS.

 • INTEL-12724: Eksport danych poprawki Windows powoduje przetrzymanie wątków ETL. 

 • INTEL-12761: Eksport danych aplikacji w środowiskach z obsługą zasad przechwytywania nie honoruje ustawienia prywatności Zbieraj, ale nie wyświetlaj.

Poprawka 19.4.0.14 — rozwiązane problemy
 • AMST-18797: Synchronizacja metadanych Windows Update (WSUS) nie powiodła się z powodu wyjątku SOAP API.

 •   AMST-15945: Urządzenia z systemem Windows 10 nie są w stanie zaktualizować danych lokalizacji w konsoli. 

Poprawka 19.4.0.18 — rozwiązane problemy
 •   AAPP-7936: Nie można usunąć hasła dla urządzeń zarejestrowanych w systemie iOS/iPadOS 13.

Poprawka 19.4.0.19 — rozwiązane problemy
 • PPAT-6095: Aplikacje obsługujące serwer Tunnel Proxy nie działają, jeśli certyfikaty serwera nie są zgodne z nowymi zasadami certyfikatu Apple TLS dla systemu iOS 13. 

 • RUGG-6964: Wstrzymane polecenia nie są prawidłowo zwalniane z powodu naruszenia klucza podstawowego. 

Poprawka 19.4.0.22 — rozwiązane problemy
 • AGGL-6888: Łącze EFRP w konsoli służące do uzyskania identyfikatora użytkownika Google jest uszkodzone.

Poprawka 19.4.0.23 — rozwiązane problemy
 • AAPP-9905: Funkcja usuwania urządzenia nie usuwa danych z urządzenia w rzadkich przypadkach, gdy urządzenie melduje się tuż przed wydaniem polecenia. 

Poprawka 19.4.0.25 — rozwiązane problemy
 • AMST-27385: Stan rejestracji urządzenia jest zablokowany.

Znane problemy

 • AAPP-6843: Wartość numeru zasobu z pliku importu zbiorczego nie jest stosowana w przypadku rejestracji DEP.

  Rekord urządzenia na stronie stanu rejestracji zawiera wartość numeru zasobu z załadowanego pliku CSV, ale po zarejestrowaniu urządzenia wartość ta zostaje zastąpiona numerem UDID urządzenia. 

 • AAPP-6811: Użytkownicy końcowi korzystający z katalogu macOS Hub widzą pakiety w kategorii „Zalecane”.

  Pakiety katalogów aplikacji Hub, które zwykle nie są przeznaczone do interakcji z użytkownikami końcowymi, są wyświetlane w kategorii „Zalecane” w katalogu Hub w systemie macOS.

 • AGGL-5456: Aplikacje wewnętrzne dla firm systemu Android nie mogą skojarzyć profilu VPN Android for Work przy użyciu interfejsu API.

  Skojarzenie aplikacji wewnętrznej z profilem VPN w urządzeniu z systemem Android Enterprise w trybie właściciela nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

  Ponieważ jest to jednokrotne skojarzenie za pomocą aplikacji wewnętrznej, należy zakończyć skojarzenie z konsolą UEM Console i wypchnąć aplikację przy użyciu interfejsu API.

 • AMST-15223: Instalacja certyfikacji SCEP wyświetla błąd na ekranie OOBE.

  Jeśli użytkownik loguje się za pomocą przepływu OOBE, a data i godzina urządzenia są niepoprawne, instalacja certyfikatów wyświetla błąd.

  Można obejść ten problem poprzez ustawienie daty i godziny po rejestracji.

 • AMST-1544: Dzienniki rozwiązywania problemów dla próbek urządzeń HoloLens nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

  Próbki, które są wysyłane do urządzenia HoloLens, nie działają zgodnie z oczekiwaniami. Administratorzy mogą zobaczyć błędy próbek spowodowane przez urządzenia HoloLens używające całej próbki.

 • AMST-15198: Nie można zezwolić na tworzenie użytkowników lokalnych w przepływie AAD Premium.

  Gdy użytkownik tworzy nienadzorowany plik XML, istnieje możliwość utworzenia użytkownika lokalnego. W przypadku wybrania tej opcji nie będzie można wprowadzić poświadczeń platformy Azure w celu zalogowania się po raz pierwszy.

  Aby uniknąć nieporozumień, zaleca się usunięcie tego przepływu przez administratorów.

 • AMST-16054: Klient nie może wysłać profilu systemu BIOS w trybie „push”, jeśli w urządzeniu nie ma DCM.

  Przed wysłaniem profilu systemu BIOS w trybie „push” klient musi upewnić się, że w urządzeniu jest DCM.

  Aby obejść ten problem, należy zainstalować na urządzeniu najnowszą wersję modułu DCM firmy Dell za pośrednictwem dystrybucji oprogramowania przed wysłaniem profilu systemu BIOS w trybie „push”.

 • ARES-7989: Użytkownik może zapisać nieprawidłową parę wartości klucza konfiguracji aplikacji, ponieważ brak walidacji. 

  Podczas dodawania pustego wpisu na końcu nie jest sprawdzana walidacja konfiguracji aplikacji dla aplikacji Boxer. 

 • ARES-7986: Administratorzy nie są w stanie rozpoznać wartości z typem danych tablicy w konfiguracji aplikacji Boxer dla wartości wyszukiwania.

  Wartości te nie są wyświetlane w pliku XML konfiguracji aplikacji dla wartości wyszukiwania typu tablica.

  W celu obejścia tego problemu administratorzy mogą wysyłać dane bez wartości wyszukiwania.

 • CMEM-185163: Wdrożenie usługi przydzielania haseł Google ma negatywny wpływ na przepływ poczty e-mail.

  Jeśli klient doda użytkownika przy użyciu SSP, funkcja przydzielania haseł Google nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami, co będzie miało negatywny wpływ na przepływ poczty e-mail.

  W celu obejścia tego problemu należy dodać użytkowników, korzystając z funkcji synchronizacji usługi Active Directory.

 • CRSVC-5465: Nie można zatrzymać rejestrowania docelowego z poziomu szczegółów urządzenia, jeśli więcej niż jedno urządzenie jest oznaczone do rejestrowania docelowego w środowisku. 

  Nie można wyłączyć rejestrowania docelowego na stronie „Szczegóły urządzenia”, gdy rejestrowanie docelowe jest włączone dla więcej niż jednego urządzenia.

  Aby obejść ten problem, na stronie rejestrowania docelowego (Administrator -> Diagnostyka -> Rejestrowanie) należy usunąć wpis dotyczący urządzenia, w przypadku którego chcesz zatrzymać rejestrowanie docelowe, i zapisać ustawienia. Rejestrowanie docelowe zostanie wyłączone dla jednego, wybranego urządzenia.

 • CRSVC-5457: Rejestrowanie docelowe może zakończyć się niepowodzeniem na poziomie szczegółów urządzenia w zupełnie nowym środowisku.

  Rejestrowanie docelowe dla pojedynczego urządzenia nie działa zgodnie z oczekiwaniami, jeśli strona ustawień rejestrowania globalnej grupy organizacyjnej nie była nigdy używana.

  Dzięki zapisaniu ustawień rejestrowania na poziomie globalnej grupy organizacyjnej w obszarze Wszystkie grupy i ustawienia -> Administrator -> Diagnostyka -> Rejestrowanie zostanie utworzony zamiennik kodu dla 127, a rejestrowanie docelowe będzie działało z poziomu szczegółów urządzenia.

 • FCA-189523: Plik PDF pulpitu nawigacyjnego Monitor nie jest w pełni czytelny.

  Wystąpiły problemy z formatowaniem eksportowanego pliku PDF przeglądu pulpitu nawigacyjnego Monitor.

 • FCA-189553: Użytkownicy nie mogą zresetować ustawień regionalnych w ustawieniach języka SSP.

  Menu rozwijane wyboru języka na stronie logowania SSP wybiera języki zaznaczone na poziomie globalnym, ale nie na poziomie grupy organizacyjnej, a przycisk Reset nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

  W ramach obejścia 

  • klienci modelu On Prem mogą uwzględniać ustawienia regionalne na poziomie globalnym.
  • klienci SaaS mogą skontaktować się z administratorami w celu dodania ustawień regionalnych na poziomie globalnym.
 • FDB-2516: Ponieważ najpierw usuwamy, a następnie wstawiamy atrybuty niestandardowe (CA) podczas zapisywania próbki CA, następuje usunięcie, ale wstawienie kończy się niepowodzeniem. W związku z tym do urządzenia nie zostanie przypisany atrybut CA.

  Jeśli produkt został utworzony z regułami przypisania, a te atrybuty CA zostały użyte w regule przypisania, produkt będzie niezgodny. Problem ten występuje, gdy Agent wysyła wiele atrybutów CA z tą samą parą CustomAttribute-ApplicationGroup. Tabela niestandardowego atrybutu urządzenia nie działa, ponieważ identyfikator CA jest kluczem podstawowym i otrzymujemy ten sam identyfikator CA dla tej samej pary CustomAttribute-ApplicationGroup.

 • PPAT-4820: Zastąpienie konfiguracji Tunnel w podrzędnej grupie organizacyjnej skutkuje odłączeniem VPN.

  Gdy administrator zastąpi konfigurację Tunnel i zapisze te ustawienia, nowy urząd certyfikacji nie zostanie utworzony, a konfiguracja Tunnel w obiekcie podrzędnym będzie używać certyfikatu VPN nadrzędnej grupy organizacyjnej w celu wystawienia certyfikatu klienta.

 • PPAT-4844: Konsola UEM zezwala na użycie tego samego portu dla konfiguracji funkcji Per App Tunnel i proxy.

  Jeśli ten sam serwer jest używany zarówno dla serwera proxy, jak i funkcji Per App Tunnel, należy przeprowadzić walidację w celu uniemożliwienia dostępu do tych samych portów.

  Aby obejść ten problem, należy skonfigurować funkcję Per-App Tunnel i proxy Tunnel za pomocą różnych portów.

 • PPAT-4972: Podrzędna grupa organizacyjna może zastąpić nadrzędną konfigurację Tunnel, gdy ustawienie uprawnień grup podrzędnych nadrzędnej grupy organizacyjnej jest ustawione na „Tylko dziedzicz”. 

  Gdy nadrzędna grupa organizacyjna definiuje uprawnienia grup podrzędnych na stronie proxy Tunnel, podrzędne grupy organizacyjne nie uwzględniają skonfigurowanych ustawień.

  W ramach obejścia można ustawić dziedziczenie w konfiguracji proxy podrzędnej grupy organizacyjnej w celu dopasowania go do ustawień w nadrzędnej grupie organizacyjnej.

 • PPAT-3982: NSX klienta może być skonfigurowane jednorazowo tylko dla jednej grupy organizacyjnej.

  Synchronizacja NSX w drugiej grupie organizacyjnej usunie ustawienia grupy zabezpieczeń z pierwszej grupy organizacyjnej.

 • RUGG-6570: Starsza wersja i usługa dotnetcore Pull nie pobierają zawartości w środowisku o zrównoważonym obciążeniu.

  Ten problem występuje tylko w środowisku z modułem równoważenia obciążenia, w którym znajduje się wiele serwerów Content Pull i żądanie jest przesyłane do jednego serwera w celu uzyskania manifestu, a do drugiego w celu pobrania danych pliku.

 • CRSVC-4391: Niepowodzenie wprowadzenia zmian w profilach VPN Bluecoat. Wyświetlany jest błąd „Zapisywanie nie powiodło się – nie można pobrać zaufanych certyfikatów”.

  Integracja między aplikacjami Workspace ONE UEM i Bluecoat korzysta z certyfikatu uwierzytelniania określonego w danych wejściowych w konsoli i identyfikatorze dzierżawcy „ID klienta” wprowadzonych przez administratora w ładunku VPN w celu rozpoczęcia integracji. Określony certyfikat uwierzytelnienia wygasł, co powoduje wyświetlenie błędu, gdy administrator usiłuje dokonać zmian w profilu Bluecoat.

  Poprosiliśmy już firmę Bluecoat o dostarczenie nowego certyfikatu wykorzystującego SHA-512 i zaleciliśmy udostępnienie certyfikatów na poziomie dzierżawcy lub certyfikatów wygenerowanych przez dostawców w celu zwiększenia bezpieczeństwa. 

 • AGGL-5447: Konfigurowanie Pulse Secure podczas wysyłania profilu VPN nie działa prawidłowo.

  Nie można skonfigurować Pulse Secure podczas wysyłania profilu VPN, jeśli uwierzytelnienie wymaga certyfikatu.

 • FCA-190396: Administratorzy nie są w stanie zaakceptować warunków użytkowania po aktualizacji konsoli.

  W przypadku niektórych kont administratora po pierwszym zalogowaniu się do usługi WS1 UEM po aktualizacji środowiska do wersji 1903 administratorzy nie będą mogli zaakceptować warunków korzystania i przejść do kolejnej strony, co spowoduje zablokowanie im dostępu do Console.

  Aby uniknąć tego problemu, usuń i ponownie utwórz konto administratora.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon