Workspace ONE UEM | 30 maja 2019 r.

Te uwagi dot. wersji zawierają informacje o dodatkach i aktualizacjach.

Zawartość uwag dot. wersji

Zawartość uwag dot. wersji

Uwagi dot. wersji obejmują następujące tematy:

Nowe funkcje w tej wersji

Workspace ONE UEM Console

  Dowiedz się, jak lepiej wykorzystać możliwości AirWatch Express dzięki nowym konfiguracjom domyślnym.
  • Zbieranie lokalizacji jest teraz domyślnie włączone dla nowych wdrożeń AirWatch Express. . Użytkownicy końcowi otrzymają teraz monit potwierdzenia swoich urządzeń z prośbą o pozwolenie na zbieranie danych o lokalizacji. Jeśli pozwolenie zostanie udzielone, dane lokalizacji będą pojawiać się w sekcji Szczegóły urządzenia w konsoli UEM Console.
  • Katalog aplikacji jest teraz domyślnie włączony dla nowych wdrożeń AirWatch Express. Po zarejestrowaniu na ekranie startowym urządzenia zostanie wyświetlony wycinek sieciowy katalogu aplikacji, umożliwiający użytkownikom końcowym wyświetlenie wszystkich przypisanych aplikacji.
  • Szybkie odblokowywanie urządzeń z systemem iOS w trybie utraconym z paska narzędzi działania w widoku szczegółów urządzenia.
 • W aplikacji AirWatch Express wprowadzono kilka udoskonaleń konfiguracji, które mają wpływ na zbieranie lokalizacji, katalog aplikacji i tryb utracony urządzeń z systemem iOS.
 • Pobieraj konta i grupy użytkownika za pomocą nowego interfejsu API SCIM.
  Nowy interfejs API SCIM umożliwia pobranie wszystkich grup, do których należy użytkownik. 
 • Automatycznie zatwierdzaj aplikacje z kreatora Wprowadzenie do Office 365.
  Kreator Wprowadzenie do Office 365 umożliwia automatyczne zatwierdzenie aplikacji pakietu Office 365 dla systemu Android Enterprise. Jest to teraz normalny przepływ.
 • Eksportuj raporty do plików XLSX tak jak do plików CSV.
  Oprócz eksportowania plików CSV można teraz eksportować widoki list i raportów jako pliki XLSX. Dzięki temu można uniknąć problemów z formatowaniem plików w formacie CSV.

Workspace ONE Intelligent Hub

 • Łatwa aktywacja usług Hub Services dla klientów korzystających już z programów VMware Identity Manager i Workspace ONE UEM.
  Teraz możesz łatwo włączyć usługi Hub Services, jeśli korzystasz już z programów VMware Identity Manager i Workspace ONE UEM.
  Wprowadź istniejący adres URL programu VMware Identity Manager, aby aktywować usługi Hub Services. Nie ma potrzeby ponownego wprowadzania poświadczeń administratora. Użyjemy tych podanych wcześniej do połączenia VMware Identity Manager i Workspace ONE UEM.

iOS

 • Raportuj o fizycznych kartach SIM i kartach eSIM za pomocą nowej funkcji obsługi dwóch kart SIM.
  Administratorzy mogą teraz raportować zarówno o fizycznych kartach SIM, jak i kartach eSIM skonfigurowanych na obsługiwanych urządzeniach z systemem iOS, takich jak iPhone XR, XS i XS Max.

Zarządzanie zawartością mobilną

 • Dodaj wartości wieloznaczne, aby uniemożliwić użytkownikom tworzenie ręcznych repozytoriów i podfolderów.
  Można teraz korzystać z symboli wieloznacznych (*) na początku i końcu ścieżki pliku, aby uniemożliwić użytkownikom tworzenie ręcznych repozytoriów i podfolderów przy użyciu szablonu ręcznego.

Ragedyzowane

 • Skorzystaj z udogodnienia automatyzacji, aby dodać aplikacje do profilu modułu uruchamiania.
  Możesz teraz tworzyć reguły dynamiczne, aby automatycznie umieszczać na białej liście aplikacje dodane do profilu modułu uruchamiania. Reguły te umożliwiają stosowanie symboli wieloznacznych w polu Aplikacja. Po dodaniu symbolu wieloznacznego ikona aplikacji jest wyświetlana jako zbiór aplikacji i pojawia się w dostępnym miejscu na ekranie. Nie musisz ponownie publikować aplikacji przy każdym dodaniu nowej aplikacji.
 • Rozszerzyliśmy sieć dostarczania zawartości (CDN) na moduł uruchamiania platformy VMware Workspace ONE.
  Sieć dostarczania zawartości (CDN) jest teraz rozszerzona o moduł uruchamiania platformy VMware Workspace ONE.Podczas rejestracji moduł uruchamiania jest wypychany do urządzenia przy użyciu usługi CDN zamiast usług urządzenia. Zwiększa to wydajność dostarczania modułu uruchamiania do urządzeń i zmniejsza obciążenie serwera po wdrożeniu nowej wersji modułu uruchamiania.

Windows

 • Wykorzystaj w pełni urządzenia Dell dzięki zaktualizowanemu profilowi systemu BIOS i integracji programu Dell Command | Monitor.
  Nie jest już konieczne ręczne wypychanie Dell Command | Monitor do urządzeń z systemem Windows, aby korzystać z profilu systemu BIOS. Po wypchnięciu profilu do urządzeń Workspace ONE UEM automatycznie wypycha do urządzeń program Dell Command | Monitor.
 • Przekaż wiedzę użytkownikom. Włącz wyświetlanie postępu dla stacjonarnych urządzeń z systemem Windows rejestrowanych przy użyciu przepływu pracy w gotowym środowisku pracy (OOBE, Out-Of-Box-Experience).
  Nowy podgląd postępu informuje użytkownika o tym, co dzieje się za ekranem podczas rejestracji OOBE. Możesz również zezwolić użytkownikom na pomijanie OOBE po upływie określonego limitu czasu.

 • Urządzenia użytkowników końcowych nie wymagają już korzystania z profilu antywirusowego Windows przez Intelligence Hub.
  Utrzymanie bezpieczeństwa urządzeń stacjonarnych z systemem Windows za pomocą programu Windows Defender jest teraz niezwykle łatwe, ponieważ dla urządzeń z systemem Windows nie jest już wymagany agent ze zaktualizowanym profilem antywirusowym.

 • Urządzenia mają ogromną liczbę skojarzonych atrybutów. Wykorzystaj moc czujników, aby dotrzeć do konkretnych urządzeń.
  Urządzenia z systemem Windows Desktop mają ogromną ilość atrybutów do zapamiętania, takich jak sprzęt, system operacyjny, certyfikaty, poprawki, aplikacje i wiele innych. Aby śledzić wszystkie te atrybuty, utworzyliśmy Czujniki. Można teraz utworzyć czujnik dla określonego atrybutu i wyświetlać zebrane dane w Workspace ONE Intelligence, tworząc wizualizacje na pulpity nawigacyjne i dostosowując raporty.

Rozwiązane problemy

Rozwiązane problemy są pogrupowane w następujący sposób:

1905 — rozwiązane problemy
 • AAPP-2103: Typ wartości tablicy jest niedostępny dla konfiguracji aplikacji VPP.

 • AAPP-5525: Administratorzy nie mogą opublikować profilu sieci bezprzewodowej macOS.

 • AAPP-6094: Czyszczenie blokady aktywacji nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AAPP-6108: Urządzenia DEP, które mają więcej niż jeden istniejący rekord tokenu rejestracji, tworzą rozbieżność w rzeczywistej liczbie urządzeń DEP. 

 • AAPP-6140: publiczna aplikacja iOS dodana za pośrednictwem adresu URL nie jest wyświetlana na karcie aplikacji na stronie szczegółów urządzenia. 

 • AAPP-6744: Aplikacja zintegrowana z SDK nie ładuje się na urządzeniach z systemem iOS po wysłaniu jako zarządzana aplikacja VPP.

 • AAPP-6843: Numer zasobu z importu zbiorczego nie jest stosowany do rejestracji DEP.

 • AAPP-6845: Odnawianie profilu aprowizacji dla systemu iOS nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AAPP-6859: Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania dla aplikacji VPP nie została zaktualizowana.

 • AAPP-6882: Nie można zmienić przypisania profilu DEP dla urządzenia, które zostało zarejestrowane za pośrednictwem wywołania API, a nie importu zbiorczego.

 • AAPP-6886: Wywołania API wyszukiwania urządzenia oraz wywołania, które zwracają próbkę sieci, nie działają w przypadku urządzeń macOS.

 • AAPP-6903: Niestandardowe aplikacje VPP B2B nie są wyświetlane w podanej kategorii.

 • AAPP-6905: UEM niewłaściwie odpowiada na komunikaty uwierzytelniania użytkownika sieci, gdy urządzenie jest zarejestrowane na użytkownika końcowego.

 • AAPP-6969: Pliki na żądanie lub produkty działania nie zostały wdrożone z katalogu macOS Intelligent Hub.

 • AAPP-7020: Odinstalowanie pakietu API zakupionej aplikacji kończy się niepowodzeniem, ponieważ aplikacja lub użytkownik nie mają dostępu.

 • AGGL-192: Interfejs API serwera „system/users/enrolleddevices/search” nie zwraca grupy organizacyjnej.

 • AGGL-4544: Urządzenia z systemem Android Enterprise nie uwzględniają ustawień ograniczeń rejestracji. 

 • AGGL-4940: Wyłączenie FRP podczas inicjowania wymazania danych zarządzanych urządzeń służbowych nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AGGL-5024: Aplikacje systemowe urządzeń z systemem Android for Work nie są automatycznie zarządzane, gdy są przypisane przez konsolę po rejestracji.

 • AGGL-5306: Nie można wyszukać aplikacji Android w grupie aplikacji, gdy AFW jest włączone.

 • AGGL-5363: Wartości wyszukiwania na podstawie urządzenia używane w konfiguracji aplikacji nie są przekazywane do urządzeń.

 • AGGL-5366: Aplikacja systemowa (Chrome) nie może pobrać profilu VPN po zarejestrowaniu przez Android for Work.

 • AGGL-5411: Nie można kliknąć wartości wyszukiwania konfiguracji aplikacji w przypadku urządzeń z systemem Android Enterprise.

 • AGGL-5447: Nie można skonfigurować Pulse Secure podczas wysyłania profilu VPN, jeśli uwierzytelnienie wymaga certyfikatu.

 • AGGL-5456: Aplikacje wewnętrzne dla firm systemu Android nie mogą skojarzyć profilu VPN Android for Work przy użyciu interfejsu API.

 • AGGL-5459: Rejestracja w systemie Android Enterprise nie uwzględnia ograniczeń na podstawie grup użytkowników.

 • AGGL-5501: Wartości wyszukiwania numerów seryjnych nie są wypełniane w konfiguracji aplikacji Android for Work.

 • AMST-14774: Dane nieoczekiwane w sekcji „Kiedy zainstalować” nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

 • AMST-14843: Profil Windows Desktop VPN nie działa z powodu błędu nieprawidłowego serwera DNS.

 • AMST-15004: InterrogatorDataHandler powoduje błąd OverflowException.

 • AMST-15094: Jeśli profil systemu BIOS firmy Dell jest już zainstalowany na urządzeniu Win-10, należy ponownie wypchnąć profil po dokonaniu zmian w profilu systemu BIOS.

 • AMST-15198: Tworzenie użytkowników lokalnych jest dozwolone w przepływie AAD Premium.

 • AMST-15203: Profile są nieprawidłowo stosowane w aplikacjach pakietu Dell Command Suite.

 • AMST-15744: Dzienniki rozwiązywania problemów dla próbki urządzeń HoloLens nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

 • AMST-16054: Klient nie może wysłać profilu systemu BIOS w trybie „push”, jeśli w urządzeniu nie ma DCM.

 • AMST-16345: Aplikacja DCM nie jest kolejkowana, gdy wypychany jest nowy profil automatyczny systemu BIOS dla już zarejestrowanych urządzeń.

 • ARES-2791: Menu Zarządzaj urządzeniami umożliwia usuwanie odrzuconych aplikacji i niewłaściwie wyświetla stan jako „Zainstalowano”.

 • ARES-2831: Lista zarządzanych aplikacji wyświetla nieprawidłowe dane.

 • ARES-6830: Liczba aplikacji dla aplikacji Workspace ONE na konsoli UEM nie odpowiada bazie danych.

 • ARES-6832: W starszych wersjach aplikacji punkt końcowy stanu aplikacji zwraca wynik „Nieobsługiwany” lub „Nieprzypisany”.

 • ARES-6859: Gdy aplikacja publiczna jest nieaktywna, na ekranie Zarządzaj urządzeniami jako „Zainstalowane urządzenia” wyświetlany jest komunikat „Nie znaleziono żadnych rekordów”.

 • ARES-7989: Użytkownik może zapisać nieprawidłową parę wartości klucza konfiguracji aplikacji z powodu braku walidacji. 

 • ARES-8162: Pole wyszukiwania w katalogu aplikacji Workspace ONE nie wyszukuje według opisu aplikacji dla natywnych aplikacji, co jest niezgodne z komunikatem wyświetlanym użytkownikowi końcowemu.

 • ARES-8171: Niezgodność nazwy aplikacji w sekcji Urządzenia i użytkownicy / Apple / Apple iOS / Ustawienia aplikacji Intelligent Hub.

 • CMCM-187739: System plików rozproszonych nie jest zgodny z usługą Content Gateway.

 • CMEM-185163: Instalacja pakietu G Suite z przechowywaniem hasła na urządzeniu z SSP kończy się niepowodzeniem.

 • CMSVC-9154: Ostatnie powiadomienie wiadomości e-mail o wygaśnięciu ważności hasła wysyłane jest nieprawidłowo w oparciu o czas UTC.

 • CMSVC-9155: Nie można wstawić wartości NULL do kolumny „UserName”.

 • CMSVC-9624: Wiadomość e-mail z powiadomieniem nie jest wysyłana podczas aktualizacji elementu administratora przy użyciu interfejsu REST API.

 • CMSVC-9933: Administratorzy podrzędni nie mogą edytować grupy użytkownika.

 • CMSVC-9974: Aktualizacja grupy Smart nie udaje się i nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • CMSVC-10016: Obrazy i przykłady usługi Azure AD w UEM Console są stare. 

 • CMSVC-10037: Edycja przypisania grupy Smart nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Kliknięcie pustego miejsca obok pól wyboru 
  umożliwia włączenie lub wyłączenie zaznaczenia.

 • CRSVC-4729: Zaznaczenia OCSP dokonane w certyfikacie zwracają niepoprawny stan, jeśli numer seryjny rozpoczyna się od zera.

 • CRSVC-5465: Nie można zatrzymać rejestrowania docelowego z poziomu szczegółów urządzenia, jeśli więcej niż jedno urządzenie jest oznaczone do rejestrowania docelowego w środowisku. 

 • ENRL-308: Ustawienia systemowe mapowania grup użytkownika nie zezwalają administratorowi na wyłączenie grup użytkownika z konfiguracji.

 • ENRL-1084: Jeśli klient uruchomi skrypt, aby usunąć urządzenia z bazy danych bez pozostawiania śladu, urządzenia nie zostaną zarejestrowane i będą nadal się meldować. Ponieważ urządzenia nie są wówczas śledzone, trudno je zidentyfikować i zarejestrować ponownie.

 • ENRL-1119: Rejestracje kończą się niepowodzeniem po aktualizacji środowiska.

 • ENRL-1193: Logowanie użytkownika nie działa w przypadku akceptacji umowy EULA, jeśli domena jest poprzedzona nazwą użytkownika.

 • ENRL-1120: Wdrażanie urządzenia nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • FBI-178092: Raport stanu zabezpieczeń urządzenia przedstawia błędne dane dla kolumny Poziom poprawki zabezpieczeń.

 • FBI-178093: Podczas generowania raportu „Szczegóły aplikacji znajdujących się na czarnej liście lub nieznajdujących się na białej liście według urządzeń” dotyczącego aplikacji nieobecnych na białej liście nieprawidłowo obejmuje on aplikacje z białej listy.

 • FCA-186959: Znaki wielobajtowe w wyeksportowanym pliku CSV są zniekształcone, jeśli zostanie on otwarty za pomocą programu Excel działającego w japońskich systemach operacyjnych Windows.

 • FCA-188925: Eksport widoku listy urządzeń nie działa zgodnie z oczekiwaniami, jeśli niestandardowy filtr Monitor ma ponad 1000 urządzeń.

 • FCA-189086: Wprowadzono ulepszenia bezpiecznego dostępu do stron ustawień. 

 • FCA-189092: Niezgodność numerów wersji aplikacji w konsoli UEM i bazie danych.

 • FCA-189523: Wystąpiły problemy z formatowaniem eksportowanego pliku PDF przeglądu pulpitu nawigacyjnego Monitor.

 • FCA-189839: Łącze „VMware Identity Connector Installer” nie wskazuje na pobranie instalatora.

 • FCA-189930: Gdy jako język konsoli UEM ustawiony jest język francuski, rejestracja nie jest zapisywana i wyświetlany jest komunikat o błędzie.

 • FCA-189969: Administratorzy nie mogą usunąć grupy organizacyjnej.

 • FCA-190245: Aplikacja prywatności wyświetla nieprawidłową kolekcję danych telekomunikacyjnych dla urządzeń z systemem iOS i Android.

 • FDB-2326: Nie można wstawić zduplikowanego wiersza klucza w obiekcie mobileManagement.EnrollmentUser z unikatowym indeksem IX_EnrollmentUserID.

 • FDB-2497: Ładowanie strony monitorowania zajmuje więcej czasu niż ładowanie innych stron w konsoli.

 • INTEL-11312: Aplikacje publikowane przy użyciu produktów nie są odbierane w celu eksportu danych. 

 • INTEL-11730: Usługa Workspace ONE Intelligence wyświetla nieprawidłową liczbę zarejestrowanych urządzeń.

 • PPAT-4887: Ponowne skonfigurowanie serwera proxy Tunnel po usunięciu konfiguracji Tunnel nie czyści starego certyfikatu SSL.

 • PPAT-5073: Nie można edytować ani modyfikować reguł ruchu dla urządzenia.

 • PPAT-5305: Aplikacje wewnętrzne dla systemu Android nie są wyświetlane w regułach ruchu urządzenia.

 • RUGG-5615: Pakiet wstępnej rejestracji jest nieprawidłowo przenoszony do wszystkich grup organizacyjnych.

 • RUGG-5857: Administratorzy mogą nieprawidłowo zapisać godzinę, która jest wcześniejsza niż czas rozpoczęcia.

 • RUGG-5965: Usuwanie plików z serwera przekazującego Brick FTP nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

 • RUGG-6231: Nazwa produktu zawierająca znaki dwubajtowe jest zapisywana pomyślnie, choć wyświetla błąd. 

 • RUGG-6373: Podczas generowania kodu kreskowego profil wstępnej rejestracji nie wyświetla na liście profili sieci Wi-Fi.

 • RUGG-6430: Aparat zasad zwraca błąd Primary Key Violation.

 • RUGG-6525: Pole wyboru blokady orientacji nie jest zapisane w profilu modułu uruchamiania.

 • RUGG-6601: Ograniczenie primary key w zapisie próbki atrybutów niestandardowych.

 • RUGG-6626: Niezarządzany przycisk włączania ochrony przed usunięciem danych dla systemu Android i wzmocnionej platformy nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

 • AGGL-4492: Pole Ostatnio widziane w karcie Podsumowanie okna Szczegóły urządzenia zostało udoskonalone i podaje obecnie dokładniejsze sygnatury czasowe.

Poprawka 19.5.0.1 — rozwiązane problemy
 • AGGL-5662: Serwer aplikacji UEM doświadcza wysokiego obciążenia procesora, jeśli system Memcached nie jest skonfigurowany.

Poprawka 19.5.0.2 — rozwiązane problemy
 • ARES-8588: Wybranie opcji „Wycofaj poprzednią wersję” podczas przekazywania nowej wersji wewnętrznej aplikacji prowadzi do wycofania ostatniej wersji.

Poprawka 19.5.0.3 — rozwiązane problemy
 • CMSVC-10004: Urządzenia wyświetlone w widoku listy użytkowników nieprawidłowo wyświetlają urządzenia z równorzędnych grup organizacyjnych. 

   

Poprawka 19.5.0.4 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-6253: Rejestracja urządzenia kończy się niepowodzeniem, gdy nazwa użytkownika jest adresem e-mail. 

 •  AAPP-7264: Po uaktualnieniu do systemu iOS 12.2 przełącznik szyfrowania wiadomości jest ustawiony na wartość Fałsz dla wszystkich profili EAS systemu iOS.

 • CRSVC-6002: Interfejs API SystemCode nie jest zgodny z BG (niebieska/zielona).

 • INTEL-12761: ETL | Wyeksportowanie aplikacji CDC nie uwzględnia ustawień prywatności aplikacji osobistych.

 • INTEL-12724: Baza danych Console | Dane poprawki systemu Windows nie zawierają wątku ETL.

Poprawka 19.5.0.5 — rozwiązane problemy
 • RUGG-6799: Nie można pobrać modułu uruchamiania po migracji do wersji 1905.

 • PPAT-5317: Grupa organizacyjna odziedziczyła rejestr DTR z podwójnie nadrzędnej grupy organizacyjnej, a nie nadrzędnej. 

 • AGGL-5663: Polecenia VPN dla określonej aplikacji są kolejkowane wiele razy dla urządzeń.

 •  AMST-18272: Błędy połączenia z bazą danych mogą prowadzić do wyrejestrowania urządzeń z systemem Windows 10.

 •  AAPP-7487: Urządzenia są zarejestrowane tylko dla jednego konta użytkownika.

 • INTEL-12509: Kategoria produktów jest eksportowana do listy typów obiektów.

Poprawka 19.5.0.6 — rozwiązane problemy
 • AAPP-7561: Podczas uruchamiania aplikacji sieci Web w wersji 19.5 z poprawką 5 na system iOS i włączoną w zestawie SDK funkcją SSO pojawia się błąd „Nie można pobrać stanu aplikacji”.

Poprawka 19.5.0.7 — rozwiązane problemy
 • RUGG-6900: Katalog aplikacji Hub nieprawidłowo przedstawia czarne ikony wszystkich aplikacji.

 • AAPP-7543: Urządzenia z systemem Mac są rejestrowane tylko dla jednego konta użytkownika. 

Poprawka 19.5.0.8 — rozwiązane problemy
 • CMSVC-10349: Nie można zsynchronizować grupy użytkowników z konsoli UEM do vIDM, gdy identyfikator ImmutableID jest zestawiony z identyfikatorem externalID.

 • CMSVC-10352: Nie można zsynchronizować użytkownika z konsoli UEM do vIDM, gdy konta administratora i użytkownika rejestracji współdzielą tę samą wartość klucza podstawowego w konsoli UEM.

 •   CMSVC-10460: Integracja konsoli UEM z katalogiem IDM umożliwia synchronizację tylko 20 grup użytkowników.

 • ARES-8700: Punkt końcowy AppStatus nie honoruje standardowego formatu odpowiedzi JSON.

Poprawka 19.5.0.9 — rozwiązane problemy
 •  AMST-18797: Synchronizacja metadanych Windows Update (WSUS) nie powiodła się z powodu wyjątku SOAP API.

Poprawka 19.5.0.10 — rozwiązane problemy
 • RUGG-6750: Kopiowanie pliku/działań i usuwanie pliku ze skopiowanego pliku/działań ma wpływ na działania wykonywane na oryginalnym pliku. 

 • INTEL-13179: Aplikacje niezarządzane są wyświetlane w raportach, gdy urządzenie jest wyrejestrowane. 

Poprawka 19.5.0.12 — rozwiązane problemy
 • AAPP-7936: Nie można usunąć hasła dla urządzeń zarejestrowanych w systemie iOS/iPadOS 13.

Poprawka 19.5.0.13 — rozwiązane problemy
 • PPAT-6095: Aplikacje obsługujące serwer Tunnel Proxy nie działają, jeśli certyfikaty serwera nie są zgodne z nowymi zasadami certyfikatu Apple TLS dla systemu iOS 13

Poprawka 1905 — rozwiązane problemy
 • AAPP-9904: Funkcja usuwania urządzenia nie usuwa danych z urządzenia w rzadkich przypadkach, gdy urządzenie melduje się tuż przed wydaniem polecenia. 

Poprawka 19.5.0.15 — rozwiązane problemy
 • AMST-27384: Stan rejestracji urządzenia jest zablokowany.

Poprawka 19.5.0.16 — rozwiązane problemy
 • AAPP-10087: Komunikuj się z urządzeniami Apple za pośrednictwem protokołu zarządzania urządzeniami HTTP/2 i dostarczania powiadomień push do aplikacji biurowych VMware

Znane problemy

 • PPAT-3982: NSX klienta może być skonfigurowane jednorazowo tylko dla jednej grupy organizacyjnej.

  Synchronizacja NSX w drugiej grupie organizacyjnej usunie ustawienia grupy zabezpieczeń z pierwszej grupy organizacyjnej.

 • PPAT-4817: Konfiguracja aplikacji Tunnel nie jest wyświetlana prawidłowo podczas przełączania grup organizacyjnych.

  Podczas przełączania grup organizacyjnych interfejs użytkownika pokazuje nieprawidłową konfigurację aplikacji Tunnel. Interfejs użytkownika wyświetla konfigurację z oryginalnej grupy organizacyjnej.

 • PPAT-5382: Reguły ruchu urządzenia dla aplikacji Workspace ONE są duplikowane, jeśli użytkownik ustawi reguły ruchu urządzenia dla aplikacji Workspace ONE, a następnie uruchomi kreatora mobilnego jednokrotnego logowania (SSO) ze ścieżki Wprowadzenie.

  Reguły dotyczące ruchu urządzeń dla usługi Workspace ONE są powielane, a nie pomijane. 

  W celu obejścia tego problemu można usunąć zduplikowany wpis. 

 • PPAT-5388: Reguły ruchu urządzenia mogą wprowadzać w błąd w podrzędnej grupie organizacyjnej, która nie została zastąpiona, jeśli występują jakiekolwiek reguły dla aplikacji na poziomie nadrzędnym.

  Aplikacje nie są wyświetlane, ponieważ są zarządzane przez grupę nadrzędną.

 • PPAT-4844: Konsola UEM zezwala na użycie tego samego portu dla konfiguracji funkcji Per App Tunnel i proxy.

  Jeśli ten sam serwer jest używany zarówno dla serwera proxy, jak i funkcji Per App Tunnel, należy przeprowadzić walidację w celu uniemożliwienia dostępu do tych samych portów.

  Aby obejść ten problem, należy skonfigurować funkcję Per-App Tunnel i proxy Tunnel za pomocą różnych portów.

 • AMST-17342: Nie można usunąć reguł FW. 

  Klienci nie są w stanie usunąć reguł FW z urządzeń podczas edycji.

  W celu obejścia tego problemu należy usunąć wszystkie profile z regułami w celu usunięcia konfiguracji z urządzeń.

 • ARES-6552: Sortowanie wersji aplikacji nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

  Polecenie Inne wersje -> Sortowanie według numeru wersji w konsoli UEM nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • CMEM-185217: Funkcja SEG MemConfig jest wyświetlana w obszarze Monitor -> Panel administratora.

  Konfiguracja SEG nie powinna być wyświetlana w panelu administratora.

 • CMEM-184489: Wyskakujące okno stanu synchronizacji skrzynek pocztowych nie jest wyświetlane prawidłowo w interfejsie użytkownika. 

  Wyskakujące okno stanu jest odcinane od interfejsu użytkownika. 

 • AMST-17297: Klienci nie mogą edytować kryteriów rejestru, ponieważ status aplikacji pozostaje w stanie „polecenie instalacji zostało wysłane”. 

  Polecenie instalacji jest przetwarzane, gdy kryteria rejestru mają wartość hkey_local_machine, a nie HKLM. W takich przypadkach zwykle oczekuje się, że polecenie instalacji nie powiedzie się.

  W celu obejścia tego problemu należy usunąć aplikację z konsoli UEM i dodać ją ponownie, stosując odpowiednie kryteria wykrywania.

 • AMST-17107: Harmonogram zadań SFD nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

  Harmonogram zadań SFD pozostaje w stanie roboczym po uaktualnieniu klienta. Wszelkie aplikacje, które zostaną umieszczone w kolejce po uaktualnieniu, nie będą przetwarzane do momentu ponownego uruchomienia harmonogramu zadań SFD.

  W celu obejścia tego problemu należy zamknąć i ponownie uruchomić harmonogram zadań SFD. Ten konkretny problem nie jest zbyt powszechny, ponieważ nie wszystkie aplikacje blokują się w trakcie pobierania.

 • AMST-17391: Ekran blokowania OOBE nie przechodzi automatycznie do następnej strony w przypadku urządzeń RS3.

  Ekran blokowania OOBE nie może automatycznie przejść do następnej strony w przypadku urządzeń RS3. Jednak użytkownicy mogą kliknąć przycisk Rozumiem, aby kontynuować przepływ pracy. Ustawienie „Zastrzegaj jednostki w rejestracji w Windows OOBE” w obszarze „Monit opcjonalny” także nie działa w przypadku urządzeń RS3.

 • FCA-190511: Kreator mobilnego jednokrotnego logowania (SSO) wyświetla stan ustawień VMware Tunnel jako „konfiguracja” zamiast „Edytuj ustawienia”. 

  Mimo że kreator mobilnego jednokrotnego logowania (SSO) kończy całą konfigurację związaną z aplikacją Tunnel, status zadania na stronie podsumowania nie jest pokazywany jako „Edytuj ustawienia”.

 • FCA-190415: Zakładki nie działają zgodnie z oczekiwaniami. 

  Ikona Ulubione pomyślnie dodaje stronę do listy zakładek, ale strona nie pojawia się na liście rozwijanej. 

  W celu obejścia tego problemu należy odświeżyć stronę. 

 • FCA-190417: Nawigacja z poziomu kafelków przeglądu Blueprint nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

  Administrator zostaje przeniesiony do nieprawidłowej sekcji z kafelków przeglądu Blueprint AW Express.

  W celu obejścia tego problemu należy przejść do żądanej strony ze strony przeglądu za pomocą śladu z okruszków.

 • AAPP-7212: SeedScript urządzenia z systemem operacyjnym iOS nie wyświetla numeru generacji.

  Urządzenia są wyświetlane jako „iPad mini” lub „iPad Air” i nie jest widoczny numer generacji.

 • AAPP- 7000: Strona DEP umożliwia administratorom wybranie domyślnego użytkownika wstępnej rejestracji zarządzanego w grupie organizacyjnej klienta.

  Podczas konfigurowania funkcji DEP administratorzy mogą zobaczyć zarówno domyślnego nadrzędnego, jak i podrzędnego użytkownika wstępnej rejestracji i nieświadomie wybrać niewłaściwego użytkownika. 

  W celu obejścia tego problemu należy zmienić grupę organizacyjną wszystkich urządzeń, których dotyczy problem, lub ponownie zarejestrować urządzenie.

 • AAPP- 6997: Niestandardowe aplikacje VPP B2B nie są wyświetlane w ramach promocji. 

  Funkcja wyszukiwania w interfejsie API nie pokazuje wyników dla niestandardowych aplikacji B2B.

 • CRSVC-4391: Niepowodzenie wprowadzenia zmian w profilach VPN Bluecoat. Wyświetlany jest błąd „Zapisywanie nie powiodło się – nie można pobrać zaufanych certyfikatów”.

  Integracja między aplikacjami Workspace ONE UEM i Bluecoat korzysta z certyfikatu uwierzytelniania określonego w danych wejściowych w konsoli i identyfikatorze dzierżawcy „ID klienta” wprowadzonych przez administratora w ładunku VPN w celu rozpoczęcia integracji. Określony certyfikat uwierzytelnienia wygasł, co powoduje wyświetlenie błędu, gdy administrator usiłuje dokonać zmian w profilu Bluecoat.

  Poprosiliśmy już firmę Bluecoat o dostarczenie nowego certyfikatu wykorzystującego SHA-512 i zaleciliśmy udostępnienie certyfikatów na poziomie dzierżawcy lub certyfikatów wygenerowanych przez dostawców w celu zwiększenia bezpieczeństwa. 

 • FCA-190396: Administratorzy nie są w stanie zaakceptować warunków użytkowania po aktualizacji konsoli.

  Administratorzy nie są w stanie zalogować się do Console.

 • PPAT-5730: Nieprawidłowe domeny Safari uniemożliwiają instalację profilu na urządzeniu.

  Utworzenie profilu zawierającego tylko spację lub przecinek jako regułę, wynikowy kod XML profilu nie jest instalowany na urządzeniach. 

  W celu obejścia tego problemu, dodaj prawidłowe domeny Safari do ładunku profilu.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon