Workspace ONE UEM | 18 lipca 2019 r.

Te uwagi dot. wersji zawierają informacje o dodatkach i aktualizacjach.

 

Zawartość uwag dot. wersji

1907 dla klientów lokalnychWorkspace ONE UEM 1907 dla klientów lokalnych zawiera wszystkie funkcje i rozwiązania problemów występujących w poprzednich wersjach SaaS. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji i rozwiązanych problemów w tych wersjach, zobacz Informacje o wersji VMware Workspace ONE UEM 1904 i Informacje o wersji VMware Workspace ONE UEM 1905.

Uwagi dot. wersji obejmują następujące tematy:

Nowe funkcje w tej wersji

Workspace ONE UEM Console

 • Usprawniono logowanie do konsoli po przekroczeniu limitu czasu sesji.
  Konsola zapamiętuje teraz, czy jesteś użytkownikiem SAML, czy innym niż SAML. Po przekroczeniu limitu czasu sesji użytkownicy SAML mogą zalogować się ponownie bez żadnych kliknięć. Użytkownicy inni niż SAML posiadający zapamiętaną nazwę użytkownika i hasło zobaczą swoje dane logowania wypełnione automatycznie na ekranie i mogą się ponownie zalogować za pomocą jednego kliknięcia. To ulepszenie jest domyślnie włączone.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Logowanie do konsoli UEM
   
 • Sprawdź, czy Twoje certyfikaty APN są połączone za pośrednictwem protokołu HTTP/2.
  Dodaliśmy opcję ręcznego przeprowadzenia testu i sprawdzania, czy Twoje certyfikaty APNs łączą się przez protokół HTTP/2. 
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Sprawdzanie łączności APN za pośrednictwem protokołu HTTP/2.
   
 • W znacznikach urządzenia nie jest już wyświetlany kolor znacznika i typ znacznika w konsoli.
  Opcje dla koloru znacznika urządzenia i typ znacznika urządzenia zostały usunięte z konsoli.
   
 • Cofanie przypisania znacznika urządzenia z wielu urządzeń jednocześnie.
  Możesz teraz cofnąć przypisanie znaczników urządzenia z wielu urządzeń jednocześnie.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Cofanie przypisania znaczników z wielu urządzeń.
   
 • Oferujemy uproszczoną integrację z serwerem Adaptiva w celu obsługi wdrożeń dystrybucji oprogramowania równorzędnego.
  Workspace ONE UEM obsługuje nową wersję serwera Adaptiva. Dla wszystkich istniejących klientów Workspace ONE UEM nadal obsługuje poprzednią wersję serwera Adaptiva. Aby korzystać z nowej integracji, zaktualizuj swój serwer Adaptiva i AirWatch Cloud Connector do wersji 1907.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfigurowanie ustawień oprogramowania do dystrybucji równorzędnej z serwerem Adaptiva
   
 • Aplikacja AirWatch Express otrzymała nową nazwę. Nosi teraz nazwę Workspace ONE Express.
  Workspace ONE Express posiada wszystkie funkcje aplikacji AirWatch Express, ale pod nową nazwą. 
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Wprowadzenie do Workspace ONE Express.
   
 • Ulepszyliśmy prywatność przez dodanie zapytania danych lokalizacji do Workspace ONE Express.
  Ochrona prywatności jest ważna dla naszych klientów. Po wybraniu opcji Tak w ankiecie z menu Wprowadzenia na urządzeniu użytkownika wyświetla się monit z pytaniem o zezwolenie na udostępnianie danych lokalizacji. Jeśli użytkownik odmówi, dane lokalizacji nie będą zbierane.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Ankieta dotycząca konfiguracji aplikacji Express.
   
 • Uzyskaj lepszy widok stanu zadania importowania partii w Workspace ONE Express.
  Możesz teraz wyświetlać stan zadań importowania partii. Wybierz kolejno opcje Konto > Użytkownicy > Stan partii, aby zobaczyć stan zainicjowanych już zadań importu partii.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Użytkownicy lub urządzenia funkcji importu partii.
   
 • Maksymalnie wykorzystuj możliwości strony widoku listy telekomunikacji dzięki nowej opcji eksportu.
  Dodaliśmy opcję eksportowania szczegółowych informacji o użyciu i danych roamingu w formatach CSV i XLSX. Wyeksportowany plik jest dostępny do pobrania na stronie Monitorowanie > Raporty i analizy > Eksporty
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Szczegóły użycia planu dla zasobów telekomunikacyjnych.
   
 • Ulepszyliśmy logikę synchronizacji stanu użytkowników katalogu.
  Stan kont administratorów i użytkowników rejestracji w konsoli UEM synchronizuje się teraz prawidłowo z dezaktywacjami dokonanymi w usłudze Active Directory pod następującymi warunkami. Użytkownik wskazany w opcji Nazwa użytkownika BIND, znajdującej się w sekcji Grupy i ustawienia > Wszystkie ustawienia > System > Integracja systemowa firmy > Usługi katalogowe na karcie Serwer musi mieć uprawnienia administratora usługi Active Directory. Kosz musi również zostać włączony przy użyciu Centrum administracyjnego usługi Active Directory.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Synchronizacja stanu użytkowników katalogu.
   
 • MDM - Weryfikacja konfiguracji LDAP jest teraz bardziej ujednolicona. Weryfikacja LDAP bezpośrednio w konsoli. 
  Administratorzy mogą teraz podczas konfiguracji usług katalogowych weryfikować użytkowników i grupy użytkowników katalogu oraz ich atrybuty, nawet przed dodaniem ich do konsoli UEM. Ulepszona funkcja pomaga uniknąć niepoprawnych konfiguracji, które mogą powstać wskutek nieprawidłowych ustawień usług katalogowych.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Mapowanie informacji użytkownika dotyczących usług katalogowych.
   
 • Karta Ustawienia została usunięta z globalnych wyników wyszukiwania w celu przyspieszenia wyszukiwania.
  Jeśli zdecydujesz się wyszukać ustawienia, rozpocznij wyszukiwanie na stronie Konfiguracja. Wybierz kolejno Grupy i ustawienia > Konfiguracje i wprowadź słowo kluczowe w polu tekstowym wyszukiwania.

Android

 • Proces konfiguracji dla publicznych aplikacji systemu Android umożliwia teraz ustawienie zaawansowanych konfiguracji obsługiwanych przez producenta OEM.
  Nowe aktualizacje obejmują:
  • Obsługę zagnieżdżonych tablic pakietów.
  • Lepszy, uproszczony układ z przydatnymi etykietami narzędzi. 
  • Możesz pozostawić nieużywane opcje konfiguracji aplikacji jako puste zamiast usuwać je z interfejsu.
   Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Przypisywanie aplikacji dla systemu Android.
 • Dodaliśmy przepływy pracy migracji programowej w celu przenoszenia urządzeń wyposażonych w starsze wersje administrowania urządzeniem do profilu roboczego.
  Przeprowadzanie migracji z wdrożenia systemu Android (w starszej wersji) do systemu Android Enterprise (dawniej Android for Work), aby zyskać większą kontrolę i spójność wszystkich urządzeń OEM przy większym bezpieczeństwie i lepszym komforcie użytkowania dla pracowników z urządzeniami BYOD.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Migracja administratora urządzenia z systemem Android (dla starszych wersji)
   
 • Udoskonalony profil hasła zapewnia lepszą obsługę natywnych funkcji systemu Android.
  Profil Hasło dla systemu Android został zaktualizowany w celu obsługi natywnych funkcji dla systemu Android 9,0. Aktualizacja obejmuje następujące ulepszenia: 
  • Wymuszanie oddzielnego hasła w celu służbowego i osobistego użytkowania urządzenia.
  • Zwiększono maksymalną ilość dni na wygaśnięcie hasła ze 180 do 9999.
  • Określanie dodatkowych opcji hasła biometrycznego. 
   Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Ustawienia wymuszania hasła (Android).
 • Zachowaj bezpieczeństwo urządzeń zarządzanych w miejscu pracy i urządzeń firmowych przeznaczonych do użytku osobistego (COPE) za pomocą hasła początkowego.
  Korzystając z opcji Określ hasło początkowe w profilu hasła, możesz teraz skonfigurować hasło początkowe na poziomie urządzenia na wszystkich wdrożonych urządzeniach. Po wdrożeniu można zresetować hasło na poziomie urządzenia.
  Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w temacie Ustawienia wymuszania hasła (Android).
   
 • Kreator kodu QR zapewnia teraz większą elastyczność dla aplikacji systemowych podczas rejestracji urządzenia. 
  W przypadku wszystkich urządzeń zarządzanych w miejscu pracy zezwól aplikacjom systemowym na zachowanie zainstalowanych niekrytycznych aplikacji systemowych w urządzeniu zarządzanym w miejscu pracy lub wybierz opcję Wyłącz, aby usunąć te aplikacje.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Generowanie kodu QR za pomocą Kreatora konfiguracji rejestracji.

Chrome OS

 • Zapewnianie wersji beta lub deweloperskiej systemu operacyjnego Chrome oraz przetestowanie wersji przedpremierowej, zanim stanie się ogólnodostępna.
  Określanie, czy urządzenia otrzymają system operacyjny Chrome w wersji beta, rozwojowej lub produkcyjnej za pomocą pola kanału dystrybucji w profilu aktualizacji systemowych. Jest to przydatne przy testowaniu wersji oprogramowania przed rozpoczęciem aktualizacji całej floty urządzeń.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfiguracja profilu aktualizacji systemowych (Chrome OS).

iOS

 • Włączanie ochrony danych urządzeń w dowolnie wybranym czasie. 
  Zapewniamy teraz możliwość wyczyszczenia hasła urządzenia podczas meldowania urządzenia współdzielonego.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfiguracja urządzeń współdzielonych

macOS

 • Rotacja kluczy odzyskiwania na żądanie w celu zapewnienia lepszej zgodności zabezpieczeń.
  Dodano nowe ulepszenie zabezpieczeń do Szczegółów urządzenia i portalu samoobsługowego — automatycznie rotujące osobiste klucze odzyskiwania FileVault po upływie 15 minut od uzyskania dostępu przez użytkownika lub administratora.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Rotacja osobistych klucze odzyskiwania
   
 • Kontrolowanie ograniczeń parowania kart inteligentnych w urządzeniach z systemem macOS w wersji 10.12.4 i nowszych.
  Dodaliśmy teraz nowy ładunek profilu w celu konfiguracji ustawień i ograniczeń dotyczących użycia karty inteligentnej.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfiguracja profilu karty inteligentnej
   
 • Ograniczanie lub zezwalanie na przechwytywanie nagrań ekranu i zrzutów ekranu.
  Dodaliśmy nowy klucz ograniczeń, który uniemożliwia użytkownikowi wykonywanie zrzutów ekranu lub przechwytywanie nagrań ekranu.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfiguracja profilu ograniczeń

Zarządzanie zawartością mobilną

 • Możliwe jest wybranie wielu plików i ich jednoczesne usunięcie z poziomu widoku listy zawartości zarządzanej aplikacji AirWatch.
  Widok listy zawartości zarządzanej aplikacji AirWatch obsługuje teraz zbiorcze usuwanie plików.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Widok listy zarządzania zawartością.
   

Tunnel

 • Przygotowujemy coś nowego. Nadchodząca wersja aplikacji Workspace ONE Tunnel dla systemu Windows wymaga nowej oprawy i dodatkowych ustawień.
  W konsoli UEM pojawią się nowe ustawienia odnoszące się do aplikacji Workspace ONE Tunnel dla systemu Windows. Wstrzymaj się z korzystaniem z tych dodatkowych ustawień do czasu, gdy nowa aplikacja będzie dostępna.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Konfiguracja funkcji Per-App Tunnel dla aplikacji systemu Windows.

Windows

 • Chcesz, aby Twoje urządzenia z systemem Windows 10 były skonfigurowane zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi? Funkcja linii bazowych jest teraz dostępna dla wszystkich klientów.
  Linie bazowe umożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń i dostosowanie ich do standardów branżowych, takich jak testy porównawcze CIS. Dla linii bazowych ustawić można preferowane konfiguracje i zarządzać nimi w całości zdalnie, bez żadnych zależności od sieci VPN lub domeny. Można również tworzyć niestandardowe linie bazowe przy użyciu obiektu zasad grupy. Nowe ulepszenia linii bazowych obejmują edycję i usuwanie niestandardowych linii bazowych.
  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Korzystanie z linii bazowych

Rozwiązane problemy

Rozwiązane problemy są pogrupowane w następujący sposób:

1907 — rozwiązane problemy
 • AAPP-6661: Interfejs API używany do pobierania „użyj flagi VPN” zwraca wartość false (fałsz) dla wszystkich aplikacji VPP.

 • AAPP-6868: Określone urządzenia DEP są usuwane ze stanu rejestracji. 

 • AAPP-6884: Rejestracja DEP zawiesza się podczas oczekiwania na konfigurację urządzeń macOS w różnych sytuacjach, w których występuje połączenie użytkownika procesu wstępnej rejestracji i użytkownika katalogu.

 • AAPP-6992: Niepoprawny kod XML jest przekazywany do profilu, który zawiera więcej niż jedno urządzenie drukujące w ładunku drukarki.

 • AAPP-7087: Certyfikaty użytkownika/SMIME przekazywane do urządzeń macOS nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

 • AAPP-7129: Wewnętrzna instalacja aplikacji w urządzeniach nadzorowanych wyświetla nieprawidłowy monit.

 • AAPP-7130: Klient APNs HTTP/2 nie działa prawidłowo i skutkuje powstawaniem kolejki APNSOutbound.

 • AAPP-7138: Funkcja ustawień zarządzanych przez Bluetooth nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AAPP-7212: Urządzenie iOS SeedScript nie wyświetla się w urządzeniach iPad 5 i iPad Air 3.

 • AAPP-7228: Klient APNs HTTP/2 zgłasza błąd wyjątku uwierzytelniania.

 • AAPP-7264: Urządzenia z systemem iOS 12.2 nie mogą włączać ani wyłączać szyfrowania dla poszczególnych wiadomości. 

 • AAPP-7279: Aplikacje nie instalują się w urządzeniach z systemem macOS, jeśli użytkownik utworzy profil Fusion.

 • AAPP-7551: Instalacja i usuwanie aplikacji nie działa zgodnie z oczekiwaniami na urządzeniach zaewidencjonowania/wyewidencjonowania iOS. 

 • AGGL-5025: Profil użytkownika ChromeOS nie aktualizuje przypisań urządzenia.

 • AGGL-5500: Nie można wyczyścić danych aplikacji w urządzeniach Samsung.

 • AGGL-5579: Wewnętrzne aplikacje systemu iOS nie uwzględniają ustawień VPN dla poszczególnych aplikacji po uaktualnieniu 1904.

 • AGGL-5605: DeviceManagement-> HmacAuthenticationHandler.TryValidate nie rozpoznaje typu IAndroidWorkWebAppBusiness. 

 • AGGL-5609: Podczas przypisywania profili Android Enterprise strona podglądu urządzeń nieprawidłowo wyświetla starsze urządzenia.

 • AGGL-5662: Serwer aplikacji UEM doświadcza wysokiego obciążenia procesora, jeśli system Memcached nie jest skonfigurowany.

 • AGGL-5694: Zapisywanie konfiguracji aplikacji nie działa w przeglądarce Chrome w przypadku wybrania kilku opcji z menu rozwijanego.

 • AGGL-5698: Ponowna rejestracja tych urządzeń wywołuje błąd „Rejestracja zablokowana. Nie masz uprawnień do rejestracji swojego urządzenia”. 

 • AGGL-5715: Konsola UEM nie generuje XML profilu z danymi certyfikatu S/MIME po załadowania certyfikatu za pośrednictwem SSP.

 • AGGL-5732: Konfiguracja proxy przy użyciu adresu URL PAC jest stosowana niepoprawnie w przeglądarce Chrome dla systemu Android.

 • AGGL-5745: Wysyłanie powiadomienia push o rozmiarze większym niż 256 znaków nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AMST-14538: Zresetowanie systemu Windows nie powoduje usunięcia starych certyfikatów.

 • AMST-15491: Profil ograniczeń dla systemu Windows Desktop nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AMST-16332: Agent Protection Agent systemu Windows wielokrotnie rejestruje błąd „Rejestrowanie HttpRequest dla niepowodzenia HMAC”.

 • AMST-16344: Profil konfiguracji systemu BIOS firmy Dell skonfigurowany przy użyciu niestandardowych atrybutów systemu BIOS nie konfiguruje atrybutów w urządzeniach.

 • AMST-16369: Strona szczegółów urządzenia nie wyświetla wskazówki dotyczącej zainstalowanych opisów stanu.

 • AMST-16548: Instalacja profilu BitLocker kończy się niepowodzeniem w urządzeniach. 

 • AMST-16577: Flagi funkcji czujników Win10 są wyłączone po aktualizacji UEM współdzielonej aplikacji SaaS i dedykowanej aplikacji SaaS. 

 • AMST-16590: Próbka potwierdzenia kondycji dla urządzeń z systemem Windows nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AMST-16714: Widok szczegółów urządzenia konsoli nie jest aktualizowany o przyjazną nazwę urządzenia w systemie Windows 10.

 • AMST-16819: Nowy profil zapory, uruchomiony przy użyciu konsoli UEM w wersji 1904 nie usuwa reguł zapory.

 • AMST-17054: Nie można otworzyć lub edytować profilu ładunku aplikacji Windows Data Protection.

 • AMST-17058: Usługa zaświadczeń o kondycji urządzeń systemu Windows nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

 • AMST-17081: BaseLineAdapter nie rozpoznaje odwołania do lokalizatora usługi.

 • AMST-17082: WindowsCheckInRequestProcessor nie rozpoznaje WindowsProfilePayloadBusiness.

 • AMST-17102: Profil aplikacji Windows Data Protection (stacjonarnej) zawierający aplikacje komputerowe ze ścieżkami plików nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AMST-17106: Wysyłanie profilu usługi Windows Update do urządzenia 1607 przy wykorzystaniu 365 dni nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AMST-17398: Nie można zainstalować aplikacji BSP w urządzeniach z architekturą x86. 

 • AMST-17560: Dane czujnika systemu Windows nie są raportowane w konsoli Intelligence.

 • AMST-17617: Usługi urządzenia doświadczają wysokiego obciążenia procesora po aktualizacji 1903.

 • ARES-2524: Widok siatki wewnętrznej aplikacji i karta urządzeń wyświetlają niespójne liczby aplikacji.

 • AMST-18356: Błędy połączenia z bazą danych mogą powodować wyrejestrowywanie urządzeń z systemem Windows 10. 

 • ARES-2791: Menu Zarządzaj urządzeniami umożliwia usuwanie odrzuconych aplikacji i niewłaściwie wyświetla stan jako „Zainstalowano”.

 • ARES-2831: Lista zarządzanych aplikacji wyświetla nieprawidłowe dane.

 • ARES-5063: Aplikacja przypisana do urządzenia za pośrednictwem znacznika urządzenia nie wyzwala polecenia instalacji.

 • ARES-6830: Liczba aplikacji dla aplikacji Workspace ONE na konsoli UEM nie odpowiada bazie danych.

 • ARES-6859: Gdy aplikacja publiczna jest nieaktywna, na ekranie Zarządzaj urządzeniami jako „Zainstalowane urządzenia” wyświetlany jest komunikat „Nie znaleziono żadnych rekordów”.

 • ARES-7065: Metoda GetEulaContent() nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • ARES-7895: Zdarzenia w obszarze Szczegóły aplikacji -> Więcej -> Zdarzenia nie są wyświetlane.

 • ARES-7905: Konsola UEM nieprawidłowo wyświetla „VMware Browser” w zasadach zabezpieczeń aplikacji.

 • ARES-7946: Ustawienie katalogu w konsoli UEM nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • ARES-7986: Wartość wyszukiwania nie działa zgodnie z oczekiwaniami dla wszystkich typów wartości innych niż ciąg.

 • ARES-8284: Wewnętrzna aplikacja Android ustawiona jako na żądanie jest instalowana automatycznie, gdy włączona jest sieć VPN dla określonej aplikacji.

 • ARES-8381: Podczas przesyłania nowych wersji aplikacji rejestrowane jest niespójne zachowanie.

 • ARES-8384: Ustawienia DLP dla „Listy dozwolonych aplikacji” nie pobierają aplikacji.

 • ARES-8414: Użycie AL w celu określenia stanu instalacji nie obejmuje przypadku aplikacji zarządzanych przez użytkownika w przypadku niektórych przepływów.

 • ARES-8579: Podczas tworzenia nowego profilu iOS hasło nie jest wyświetlane jako znaki.

 • ARES-8588: Opcja „Wycofaj poprzednią wersję” podczas przekazywania nowej wersji wewnętrznej aplikacji niepoprawnie wycofuje ostatnią wersję.

 • CMCM-188173: Nie można wyświetlić usuniętych plików lub folderów na stronie kosza SSP.

 • CMCM-188185: Kategorie POST/PUT lub klasa AwContents nie działają prawidłowo, jeśli parametr zawiera dwubajtowy znak.

 • CMCM-188204: Diagram historii magazynowania pulpitu zawartości pokazuje różny podział magazynu firmowego i prywatnego. 

 • CMEM-184489: Stan synchronizacji skrzynek pocztowych nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • CMSVC-9924: Liczba członkostw grup użytkowników nieprawidłowo wyświetla 0 w podrzędnej grupie organizacyjnej dla użytkownika katalogu.

 • CMSVC-10004: Urządzenia wyświetlone w widoku listy użytkowników nieprawidłowo wyświetlają urządzenia z równorzędnych grup organizacyjnych. 

 • CMSVC-10178: Program Lotus Domino nie może zsynchronizować grup użytkowników.

 • CMSVC-10250: Nie można edytować grup przypisania.

 • CMSVC-10268: Strona przypisywania znacznika nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • CRSVC-3888: Etykieta narzędzia rejestrowania w profilu SDK nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • CRSVC-4672: Ustawienia niestandardowego profilu SDK są stosowane do przeglądarki, gdy urządzenie podlega zastąpionej podrzędnej grupie organizacyjnej.

 • CRSVC-4906: Wstępne ładowanie ładunku podczas edycji niestandardowego profilu SDK systemu iOS przypisanego dla sieci Web nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • CRSVC-5154: Urządzenia z systemem Android/iOS nieprawidłowo wyświetlają CertificateGuid w nazwie podmiotu szablonu certyfikatu.

 • CRSVC-5272: Wymazywanie danych urządzenia nie może odwołać certyfikatów dostępu klienta aplikacji Boxer.

 • CRSVC-5472: Stan meldowania zgodności powoduje błąd wyjątku SQL.

 • CRSVC-5525: Ustawienia prywatności danych Bluetooth i danych USB nieprawidłowo wyświetlają trzy gwiazdki.

 • CRSVC-6000: Nie można zlokalizować ikony prywatności zgodnie z oczekiwaniami.

 • CRSVC-6024: Rejestracja przekracza limit czasu w urządzeniach z systemem Android i iOS.

 • CRSVC-6094: Częste meldowanie urządzenia powoduje duże użycie pamięci na serwerze usług urządzenia.

 • CRSVC-6253: Rejestracja urządzenia kończy się niepowodzeniem, gdy nazwa użytkownika jest adresem e-mail. 

 • CRSVC-6270: Bezstanowe tokeny BlobHandler przekazywane w adresie URL nie przerywa żądania po niepowodzeniu tokenu.

 • ENRL-1057: Nieprawidłowa nazwa grupy organizacyjnej jest automatycznie wypełniana w polu rejestracji grupy organizacyjnej podczas rejestracji urządzenia ze strony stanu rejestracji.

 • ENRL-1135: Ustawienia rejestracji konsoli UEM nie wyświetlają nazwy produktu VMware Identity Manager.

 • ENRL-1147: Logowanie użytkownika końcowego nie akceptuje umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania, jeśli domena jest poprzedzona nazwą użytkownika.

 • ENRL-1172: Branding nie ładuje się zgodnie z oczekiwaniami po przekierowaniu do zarządzania urządzeniem przez aplikację Intelligent HUB.

 • ENRL-1222: Rejestracja urządzeń z systemem Android M Zebra TC51 i TC56 za pośrednictwem aplikacji Hub 19.05.0.14 w konsoli 9.3.0.31 powoduje błąd „Rejestracja zablokowana”.

 • FBI-178096: Raport szczegółów aplikacji urządzenia nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • FBI-178097: Raport ról użytkowników będących administratorami wyświetla nieprawidłową datę ostatniego logowania.

 • FBI-178100: Raport „Szczegóły aplikacji zapisanych na czarnej liście lub niezapisanych na białej liście według urządzeń” błędnie załącza aplikacje z białej listy.

 • FCA-189553: Opcja Wybierz język z listy rozwijanej na stronie logowania SSP nie pozwala na wybór języków wybranych dla określonej grupy organizacyjnej.

 • FCA-189746: Pola tekstowe zasobów Grupy i ustawienia wyświetlają uprawnienia pomocy technicznej w konsoli w wersji 19.02 i nowszych.

 • FCA-189973: Nie można uzyskać dostępu do dziennika urządzenia współdzielonego.

 • FCA-190033: Strona widoku listy profili nie zezwala na przeniesienie niektórych etykiet i strona nie wraca oryginalnej lokalizacji.

 • FCA-190204: Wywołanie API /API/mdm/devices/search nie wypełnia informacji o nazwie użytkownika, jeśli użytkownik nie wprowadził wartości imienia w usłudze Active Directory.

 • FCA-190396: Administratorzy nie są w stanie zaakceptować warunków użytkowania po aktualizacji konsoli.

 • FCA-190542: Przekazywanie łącza odzyskiwania zapomnianego hasła za pośrednictwem wiadomości e-mail-nie akceptuje uwierzytelniania dwuskładnikowego.

 • FCA-190589: Przykład interfejsu API oprogramowania Swagger wyświetlany dla /system/groups/id jest niepoprawny.

 • FCA-191283: Usuwanie wyników z grupy organizacyjnej wywołuje błąd klucza obcego.

 •  FDB-2639: Nie można załadować strony Szczegóły urządzenia dla kilku urządzeń.

 • PPAT-4820: Handshake TLS nie działa w przypadku zastąpienia konfiguracji Tunnel.

 • PPAT-4825: Aplikacje podlegające regułom ruchu urządzenia nie są widoczne po zastąpieniu.

 • PPAT-5248: Aplikacje wewnętrzne dla systemu Android z AFW Tunnel nie są wyświetlane w regułach ruchu urządzenia.

 • PPAT-5454: Sprawdzanie listy dozwolonych serwera proxy kończy się niepowodzeniem, jeśli ciąg nazwy hosta konsoli zawiera „VPN”.

 • RUGG-6698: Konsola UEM nieprawidłowo obsługuje edycje stanu produktu.

 • RUGG-6718: Zakładki nie są wyświetlane w opcji Zakładki w aplikacji Launcher. 

Znane problemy

 • AGGL-5484: Data rejestracji jest aktualizowana do czasu ostatniej synchronizacji dla urządzeń z systemem Chrome OS.

  Data i czas rejestracji są aktualizowane do czasu ostatniej synchronizacji dla urządzeń z systemem Chrome OS, gdy urządzenia są pobierane z usługi Google Cloud. Zamiast tego wartości te powinny odpowiadać rzeczywistemu czasowi rejestracji urządzenia udostępnionemu w odpowiedzi Google Cloud.

 • AGGL-5725: Nie można zapisać przypisań aplikacji, gdy opcja NSX jest włączona.

  Gdy opcja NSX jest włączona, nie można zapisywać grup zabezpieczeń przypisania aplikacji.

  W celu obejścia tego problemu wyłącz opcję NSX, dodaj przypisania aplikacji i ponownie włącz opcję NSX.

 • AGGL-5744: Zatwierdzonych aplikacji ze sklepu Play Store nie można tymczasowo instalować w urządzeniach Xiaomi.

  Zatwierdzone aplikacje na serwerze UEM nie są tymczasowo wyświetlane w dla urządzeń Xiaomi po zarejestrowaniu w Android Enterprise. 

 • AGGL-5906: Urządzenie z systemem Android Enterprise tworzy hasło urządzenia zamiast hasła profilu roboczego.

  Powód, dla którego aplikacja Hub pokazuje powiadomienie, aby skonfigurować hasło urządzenia po wysyłaniu hasła do profilu roboczego wynika z faktu, że profilu XML dotyczą zarówno zasady hasła urządzenia (com.airwatch.android.androidwork.passwordpolicy), jak i zasady hasła roboczego (com.airwatch.android.androidwork.apppasswordpolicy)

  Wybieranie powiadomienia „Zmień hasło aplikacji roboczej” i konfiguracja hasła dla urządzenia zarejestrowanego do użytku roboczego.

 • AMST-17019: Nie można edytować kontekstu instalacji i kryteriów wykrywania w nowej wersji MSP, jeśli poprzednia wersja jest wdrożona. 

  Jeśli MSP dodano do już wdrożonego MSI, nie można edytować kontekstu instalacji i kryteriów wykrywania po zapisie, mimo że jest to nowa wersja w nieznanym stanie. 

 • AMST-17022: Niepowodzenia instalacji aplikacji nie są aktualizowane w konsoli UEM.

  Selektywna próbka listy aplikacji nie jest umieszczona w kolejce z powodu błędów instalacji aplikacji i dlatego potrzebuje próbki list aplikacji w celu aktualizacji stanu. 

 • AMST-17581: Stan aplikacji na karcie Aplikacje zmienia się na „Niezainstalowana” i „Instalowanie”. Po nieudanej dezinstalacji aplikacji stan zmienia się na „Niezainstalowana” i operacja kończy się niepowodzeniem.

  Klient SFD wysyła wartość zerową w próbce, gdy w kolejce znajduje się zadanie odinstalowania aplikacji. Powoduje to, że stan aplikacji w konsoli zostaje zmieniony na „Niezainstalowana”, a w konsekwencji na „Niepowodzenie instalacji”, a nie ”Niepowodzenie dezinstalacji”.

 • AMST-17591: Kryterium „Plik o istnieje” wyświetla nieprawidłowy numer wersji.

  Kryterium „Plik istnieje” wyświetla informacje o wersji należące do kryteriów „Aplikacja istnieje”.

 • AMST-17881: Modyfikacja ładunku profilu nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

  Jeśli wszystkie konfiguracje w nowych ładunkach są ustawione jako Nieskonfigurowane, ładunek musi powrócić do stanu nieskonfigurowanego. Obecnie nadal wyświetlamy ładunek podświetlony na zielonym pasku, ikonie edycji, ikonie kosza itd.

 • AMST-18107: Kryterium wdrażania aplikacji działa niepoprawnie, jeśli w konfiguracji używane są cudzysłowy.

  Użycie kryteriów rejestru lub nieoczekiwanych danych ze znakami cudzysłowu zawartymi w konfiguracji powoduje niepowodzenie wdrożenia aplikacji.

 • AMST-18160: Nagłówek „Dodaj nieoczekiwane” wyświetla się jako „Dodaj kryteria”.

  Przy dodawaniu danych nieoczekiwanych tekst nagłówka/typu odnosi się do „kryteriów”. Prawidłowo nagłówek powinien brzmieć „Dodaj nieoczekiwane dane”, a opis typu – „Typ nieoczekiwanych danych”.

 • AMST-18221: Profil ograniczeń blokuje wszystkie pliki cookie innych firm, nawet jeśli dany profil zezwolił na pliki cookie. 

  Gdy użytkownik ustawi zasadę ograniczeń i umożliwi dostęp do plików cookie przeglądarki, przeglądarka Edge nadal blokuje pliki cookie pochodzące z innych źródeł. 

  W celu rozwiązania problemu można użyć dowolnej innej przeglądarki.

 • AMST-18762: Aplikacje zarządzane wyświetlają nieprawidłową wiadomość o stanie. 

  Należy przyjąć, że aplikacje zarządzane po nieudanej dezinstalacji pozostają w stanie „Oczekiwanie na usunięcie”. 

 • ARES-8578: Ostatnio podjęte działanie nie aktualizuje się w przypadku usunięcia aplikacji Microsoft Store for Business z włączoną funkcją flagi zliczania MAM.

  Stan aplikacji nie jest aktualizowany dla aplikacji BSP.

 • ARES-8427: Wstępna rejestracja pojedynczego użytkownika nie działa zgodnie z oczekiwaniami z powodu błędów HMAC.

  Wstępna rejestracja pojedynczego użytkownika nie działa zgodnie z oczekiwaniami z powodu błędów HMAC.

 • CMCM-188249: Pobieranie zawartości zarządzanej AirWatch nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

  Odpowiedź contentavailable_search trwa zbyt długo.

 • CMCM-188259: Zawartość przypisana do podrzędnej grupy organizacyjnej nie jest stosowana w urządzeniu, jeśli kategoria została utworzona na poziomie równorzędnej grupy organizacyjnej.

  Zawartość AW nie może być przypisana do równorzędnej grupy organizacyjnej z kategoriami utworzonymi w innych równorzędnych grupach organizacyjnych.

  W celu obejścia tego problemu przypisz zawartość do innych równorzędnych grup organizacyjnych lub utwórz kategorię na przypisanej grupie organizacyjnej.

 • CMEM-185217: Konfiguracja SEG jest wyświetlana w panelu administratora

  Funkcja SEG MemConfig jest wyświetlana w obszarze Monitor -> Panel administratora.

 • ENRL-1292: Powiadomienie o zdarzeniu API nie jest wyzwalane po zmianie atrybutu urządzenia.

  Subskrypcja powiadomień o zdarzeniu nie jest wyzwalana w przypadku skonfigurowania w celu zmiany atrybutów urządzenia lub podczas zmiany grupy organizacyjnej urządzenia

 • FCA-190413: Warunki korzystania z usługi dzierżawcy chmury żądanie konfiguracji aplikacji Hub nie ładują się lub ładują się z opóźnieniem.

  Plik PDF z warunkami korzystania z usługi dzierżawcy chmury żądanie konfiguracji aplikacji Hub nie ładuje się w przeglądarce Firefox i ładuje się bardzo długo w przeglądarce Chrome

  W celu obejścia tego problemu skorzystaj z przeglądarki Chrome, aby zapoznać się z warunkami korzystania z usługi.

 • PPAT-5464: Strona serwera proxy ruchu wychodzącego w STR nie jest odświeżana automatycznie.

  Usunięcie serwera proxy ruchu wychodzącego z listy STR tworzy powielony wpisu w interfejsie użytkownika.

  W celu obejścia problemu zamknij stronę i załaduj ją ponownie.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon