Workspace ONE UEM | Wrzesień 2019 r.

Te uwagi dot. wersji zawierają informacje o dodatkach i aktualizacjach.

Zawartość uwag dot. wersji

Zawartość uwag dot. wersji

1909 dla klientów lokalnych: Workspace ONE UEM 1909 dla klientów lokalnych zawiera wszystkie funkcje i rozwiązania problemów występujących w poprzednich wersjach SaaS. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji i rozwiązanych problemów w poprzedniej wersji SaaS, zobacz Informacje o wersji VMware Workspace ONE UEM 1908

Nowe funkcje w tej wersji

Workspace ONE UEM Console

 • Weź udział w Programie poprawy jakości obsługi klienta VMware (CEIP).
  Workspace ONE UEM jest teraz uczestnikiem Programu poprawy jakości obsługi klienta (CEIP) firmy VMware, którego celem jest udoskonalenie produktów i usług, rozwiązywanie problemów i doradzanie w kwestii najlepszego wdrożenia i korzystania z naszych produktów. Ten program jest dostępny tylko dla wdrożeń Workspace ONE On-Premise.
  W ramach programu CEIP firma VMware regularnie gromadzi informacje techniczne na temat użytkowania przez Twoją organizację produktów i usług firmy VMware zgodnie z kluczami licencyjnymi VMware wykorzystywanymi przez tę organizację.  Dane te nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych osób. Szczegółowe informacje dotyczące programu CEIP znajdują się w Centrum pewności i zaufania pod adresem https://www.vmware.com/pl/solutions/trustvmware/ceip.html.
 • Automatyczne ponawianie próby zapewnia ulepszoną obsługę instalacji profilu. 
  Dodaliśmy nową logikę ponownych prób dla profili, których instalacja na urządzeniach nie powiodła się. Nowa logika ponawia próbę zainstalowania profili po zameldowaniu urządzeń.
 • Zapoznaj się z nowo opracowanymi szablonami wiadomości.
  Przeprojektowane szablony wiadomości zapewniają teraz lepszą globalną obsługę. W nowym systemie administratorzy korzystający z szablonów wiadomości widzą tylko szablony dla aktywnego języka. Na przykład, jeśli administrator używa Workspace ONE UEM Console w języku japońskim, zobaczy tylko szablony wiadomości w języku japońskim.
 • Zachowuj swoje karty na współdzielonych urządzeniach, korzystając z powiadomień o zdarzeniu API do meldowania i wymeldowywania.
  Dodaliśmy powiadomienie o zdarzeniu API, które pozwala zobaczyć, kiedy urządzenia współdzielone zostają zameldowane lub wymeldowane. Powiadomienie o zdarzeniu umożliwia rozpoznanie wzorców użytkowania i pomaga zachować karty na współdzielonych urządzeniach. 
 • Powiadomienia UEM dostępne jako wiadomości w aplikacji Intelligent Hub są teraz dostępne w menu Powiadomienia. 
  Jeśli aktywowano usługi Workspace ONE Intelligent Hub i włączono powiadomienia, powiadomienia UEM, takie jak powiadomienia o problemach ze zgodnością, będą wysyłane za pośrednictwem usługi powiadomień. To ulepszenie pozwoli pracownikom na pobieranie wszystkich powiadomień ze strony aplikacji Intelligent Hub, co zapewni spójność pracy. Nie jest już konieczne przechodzenie do strony Konta > To urządzenie > Wiadomości w aplikacji Intelligent Hub, aby wyświetlić powiadomienia z UEM.

Chrome

 • Przedstawiamy nowy profil Dell dla określonych funkcji zarządzania firmy Dell. 
  Po wprowadzeniu na rynek serii Dell Enterprise Chromebook, firma Dell przedstawiła specyficzne dla siebie funkcje zarządzania z nowym profilem Dell (Chrome OS)

iOS

 • Popraw swoje bezpieczeństwo, korzystając z nowych elementów sterujących dostępem do dysku USB.
  Możesz teraz uniemożliwić dostęp do dysku USB i plików w profilu ograniczeń w urządzeniach z systemem iOS 13 lub nowszym. 
 • Korzystając z profilu VPN, określ, w jaki sposób urządzenia z systemem iOS 13 lub nowszym mają obsługiwać ruch sieciowy.
  Możesz teraz ustawiać domeny, z którymi automatycznie łączą się konta poczty, kontaktów i kalendarza. Możesz również określić, jak klient wirtualnej sieci prywatnej (VPN) uwzględnia lub wyklucza lokalny ruch sieciowy.
 • Zarządzaj funkcją sterowania głosowego w urządzeniach z systemem iOS 13 lub nowszym uruchomionych w trybie pojedynczej aplikacji.
  Blokuj lub zezwalaj na funkcje kontroli głosowej w urządzeniach z systemem iOS 13 lub nowszym podczas konfiguracji profilu trybu pojedynczej aplikacji
 • Przenieś funkcję SSO do swoich aplikacji razem z profilem rozszerzenia SSO.
  Nowy profil rozszerzenia jednokrotnego logowania dla urządzeń z systemem iOS 13 lub nowszym umożliwia dostarczenie docelowych adresów URL zarówno dla przekierowania, jak i poświadczeń SSO.
 • Dostosuj obsługę rejestracji dla urządzeń zsynchronizowanych za pomocą aplikacji Apple Business Manager. 
  Urządzenia zsynchronizowane za pomocą aplikacji Apple Business Manager (wcześniej DEP) można wdrożyć przy użyciu zestawu konfigurowalnych i oznakowanych ekranów sieciowych. Ekrany te oferują niestandardową rejestrację z zaawansowanymi działaniami rejestrowania, takimi jak nowoczesne uwierzytelnianie, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i akceptacja umowy EULA.
 • Obsługujemy nową, skupioną na ochronie prywatności metodę rejestracji, która chroni dane osobowe użytkowników, jednocześnie zapewniając dostęp do zasobów przedsiębiorstwa.
  Zarejestruj wszystkie urządzenia z systemem iOS 13 lub nowszym przy użyciu zarządzanych identyfikatorów Apple utworzonych w aplikacji Apple Business Manager za pośrednictwem federacji i platformy Azure AD. Zarejestrowane urządzenia użytkownika zapewniają ulepszą ochronę prywatności, która oddziela dane zarządzane od osobistych, zapewniając jednocześnie podstawowe funkcje zarządzania, takie jak instalowanie aplikacji, konfigurowanie sieci Wi-Fi i wymogi hasła.
 • Odśwież konfigurację karty eSIM.
  Zażądaj od urządzeń z systemem iOS 13 lub nowszym odświeżenia konfiguracji karty eSIM dla określonego operatora poprzez wprowadzenie zmian na stronie szczegółów urządzenia.  

macOS

 • Usprawnij korzystanie z funkcji asystenta konfiguracji dzięki nowym opcjom dostosowywania głównego konta użytkownika. 
  Dostosuj podstawowe informacje o koncie użytkownika utworzone w Asystencie konfiguracji na urządzeniach z systemem macOS 10.15 Catalina podczas automatycznej rejestracji za pośrednictwem aplikacji Apple Business Manager. Wprowadź te zmiany podczas tworzenia lub edycji profilu rejestracji DEP
 • Synchronizuj SSO oraz hasła AD na swoich urządzeniach razem z profilem rozszerzenia SSO. 
  Skonfiguruj rozszerzenia aplikacji, które korzystają z funkcji jednokrotnego logowania przy użyciu rozszerzenia SSO podstawowego lub Kerberos na urządzeniach z systemem macOS 10.15 Catalina za pomocą ładunku rozszerzenia SSO

 • Uprość doświadczenia użytkownika poprzez automatyzację zatwierdzania nowych rozszerzeń systemu. 
  Kontroluj ograniczenia i ustawienia aplikacji korzystających z rozszerzeń systemu, konfigurując profil rozszerzeń systemowych

 • Zapobiegaj wyciekom danych dzięki nowym ograniczeniom usługi Handoff.
  Ogranicz możliwość korzystania z funkcji ciągłości usługi Handoff na komputerach z systemem Mac w wersji 10.15, konfigurując klucz tej usługi w profilu ograniczeń

 • Monitoruj stany bezpiecznego i zewnętrznego rozruchu, aby upewnić się, że działają tylko zatwierdzone systemy operacyjne. 
  Wyświetl stan bezpiecznego i zewnętrznego rozruchu urządzeń Mac z systemem 10.15 Catalina na stronie szczegółów urządzenia

Zarządzanie zawartością mobilną

 • Funkcja Content Locker otrzymuje nową nazwę. Przedstawiamy aplikację Workspace ONE Content.
  Workspace ONE Content posiada wszystkie funkcje aplikacji Content Locker, ale pod nową nazwą. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat VMware Workspace ONE Content

Ragedyzowane

 • Zachowaj prostotę rejestracji urządzenia Honeywell z systemem Android dzięki rejestracji z użyciem kodu kreskowego.
  Możesz uprościć obsługę rejestrowania dzięki funkcji rejestracji urządzeń Honeywell z systemem Android za pomocą kodu kreskowego. Aby zarejestrować urządzenie, wystarczy zeskanować kod kreskowy

Windows

 • Wszystko jest lepsze dzięki firmie Dell i nowemu zaświadczeniu o systemie BIOS firmy Dell.
  Chroń swoje urządzenia stacjonarne firmy Dell z systemem Windows, korzystając z nowego zaświadczenia o systemie BIOS firmy Dell. Ta usługa analizuje system BIOS urządzeń firmy Dell i przekazuje stan systemu BIOS do aplikacji Workspace ONE UEM. Korzystając z zasad zgodności Workspace ONE UEM, można szybko podjąć działania w celu zmniejszenia ryzyka, jakie zagrożone urządzenia mogą spowodować w sieci.

Workspace ONE Express

 • Dowiedz się więcej o uaktualnianiu do Workspace ONE UEM.  
  Teraz masz jasny obraz korzyści, jakie to uaktualnienie do Workspace ONE UEM może przynieść Twojej organizacji. Uzyskaj dostęp do przydatnych filmów, demonstracji na żywo i dokumentacji wszystkich funkcji Workspace ONE UEM, nie wspominając o prostej obsłudze samego uaktualnienia.
 • Ułatwiliśmy migrację starszych urządzeń z systemem Android do systemu Android Enterprise. Wypróbuj nasze nowe narzędzie migracji Android w aplikacji Express.
  Narzędzie migracji systemu Android przeprowadzi Cię przez ten proces krok po kroku. Po zarejestrowaniu aplikacji Workspace ONE Express jako dostawcy usług zarządzania mobilnością przedsiębiorstw w Google możesz migrować starsze urządzenia z systemem Android. 
 • Rozwiązywanie problemów z urządzeniami stało się łatwe dzięki wprowadzeniu karty Rozwiązywanie problemów w Szczegółach urządzenia. 
  Karta Rozwiązywanie problemów zawiera dziennik zdarzeń i wykaz poleceń, a także oferuje funkcje filtrowania i wyszukiwania, które umożliwiają rozwiązywanie problemów na urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz kartę Rozwiązywanie problemów w Szczegółach urządzenia.

Rozwiązane problemy

Rozwiązane problemy są pogrupowane w następujący sposób:

Rozwiązane problemy
 • AAPP-6228: Profil iOS z niestandardowym typem VPN i konfiguracją ADCS dla certyfikatu nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AAPP-6922: Nie można zapisać ustawień przyjaznej nazwy urządzenia, gdy trwa rejestracja urządzenia. 

 • AAPP-6997: Niestandardowe aplikacje VPP B2B nie są wyświetlane w podanej kategorii.

 • AAPP-7000: Podczas konfigurowania funkcji DEP administratorzy mogą zobaczyć zarówno domyślnego nadrzędnego, jak i podrzędnego użytkownika wstępnej rejestracji i nieświadomie wybrać niewłaściwego użytkownika. 

 • AAPP-7088: Korekta certyfikatów macOS, których brakuje w pęku kluczy logowania. 

 • AAPP-7272: Wiadomości APN nie są kolejkowane dla urządzeń z systemem macOS, jeśli przynajmniej jedno z urządzeń w partii nie ma tokena APN użytkownika.

 • AAPP-7430: Nie można wysłać certyfikatu APNS do aplikacji zintegrowanej z SDK.

 • AAPP-7686: Hasło uwierzytelniania zostaje usunięte podczas edycji profilu filtra zawartości.

 • AAPP-7695: Profil proxy macOS nie uwzględnia wyjątków domeny.

 • AAPP-7728: Etykietka narzędzia zbierania danych lokalizacji w ustawieniach Intelligent Hub nie jest wyświetlana zgodnie z oczekiwaniami. 

 • AAPP-7848: Ograniczenia linii papilarnych w interfejsie użytkownika wyświetlają nieprawidłową wartość domyślną.

 • AAPP-7885: Ładunek niestandardowego profilu XML w systemie iOS nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AAPP-7936: Usuń kod dostępu w przypadku urządzeń zarejestrowanych w systemie iOS/iPadOS 13, które nie działają zgodnie z oczekiwaniami. 

 • AAPP-7962: Rejestracja urządzenia macOS lub iOS za pomocą DEP nie zostaje ukończona, a urządzenia zostają zablokowane w stanie „Rejestracja w toku”.

 •  AAPP-8024: Instalacja profilu przy użyciu nowych preferencji prywatności ustawienia ładunku dla urządzeń z systemem macOS Catalina nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AAPP-8099: Ograniczenia linii papilarnych w ładunku MacOS Security & Privacy wyświetlają nieprawidłową wartość domyślną. 

 • AGGL-3270: Szczegóły aplikacji nie wyświetlają informacji ze Sklepu Play w aplikacji Hub.

 • AGGL-4484: Nie można zainstalować profili sieciowych urządzenia ChromeOS z certyfikatami. 

 • AGGL-5046: Docelowa instalacja lub wstępne sprawdzenie poprawności aplikacji wewnętrznych dla systemu Android Enterprise dostarczone za pośrednictwem Google Play for Work nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AGGL-5341: Integracja Google dla wyszukiwania grupy aplikacji nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

 • AGGL-5984: Łącze sieciowe dla starszej wersji systemu Android wyświetla typ konfiguracji jako „Praca” na stronie Podsumowanie informacji o urządzeniu > Profil > Typ konfiguracji.

 • AGGL-6014: Wstępna rejestracja pojedynczego użytkownika nie zostaje zakończona z powodu błędów HMAC.

 • AGGL-6015: Nie można dodać więcej wyjątków adresów URL (elementów na białej liście) niż 16 w profilu kontroli dostępu do adresów URL opartym na użytkowniku Chrome.

 • AGGL-6017: Konfiguracja aplikacji Citrix SSO nie jest przekazywana do urządzeń. 

 • AGGL-6065: Podczas importowania wyszukiwania aplikacji lub wyszukiwania ze sklepu play źródło starszej aplikacji systemu Android nie aktualizuje się zgodnie z oczekiwaniami. 

 • AGGL-6141: Błąd wywołania GB konsoli UEM podczas próby ściągnięcia publicznych aplikacji systemu Android na urządzenia. 

 • AGGL-6163: Źródło uwierzytelnienia dla Intelligent Hub zmienia się z VIDM na UEM podczas zmiany kart w ustawieniach rejestracji podrzędnej grupy organizacyjnej. 

 • AGGL-6166: Podczas rejestracji nowego urządzenia w konsoli konfiguracja aplikacji nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

 • AGGL-6209: Nie można wyczyścić klucza licencyjnego KNOX z ustawień aplikacji Hub.

 • AMST-17591: Po wysłaniu aplikacji kryterium „Plik istnieje” wyświetla informacje o wersji, które należą do kryterium „Aplikacja istnieje”. 

 • AMST-18902: Polecenia instalacyjne aplikacji są umieszczane w kolejce konsoli.

 • AMST-18862: Wymazanie danych urządzenia nie usuwa danych PPKG. 

 • AMST-19365: Funkcja linii bazowych nie jest widoczna w podrzędnej grupie lokalizacyjnej.

 • AMST-19371: Urządzenie z białej listy pozostaje w stanie „Rejestracja w toku” podczas rejestracji przy użyciu użytkownika wstępnego.

 • AMST-19972: Zmiana hasła urządzenia dla maszyn z systemem Windows 10 z podstawowymi kontami użytkowników nie zmienia hasła urządzenia.

 • AMST-20054: ApplicationTransforms nie zostają załadowane podczas wyszukiwania aplikacji przy braku aplikacji w grupie organizacyjnej. 

 • ARES-8483: Zachowana w bazie danych procedura devicecommandqueue.threshhold_updatedevicequeuestatusbythreshholdid przekracza limit czasu dla dużej liczby urządzeń. 

 • ARES-8601: Przy próbie zapisania ustawień samodzielnego katalogu występuje obniżenie wydajności, co powoduje, że użytkownik nie jest w stanie zapisać ustawień i wyświetlany jest błąd przekroczenia limitu czasu.

 • ARES-8803: Aplikacje wewnętrzne blokują się podczas oczekiwania na wydanie i nie tworzą żadnych zadań zbiorczych. 

 • ARES-9392: Harmonogramy profilu nie uwzględniają przyrostów „Cały dzień”. 

 • ARES-9680: Nie można uzyskać dostępu do widoku listy zależności systemu Windows Desktop. 

 • CMSVC-10167: Błąd synchronizacji atrybutu użytkownika z powodu błędnej analizy atrybutu czasu blokady. 

 • CMSVC-10436: Interfejsy API administratora nie zwracają poprawnej wartości LastLoginTimeStamp.

 • CMSVC-10665: Wyłączona wartość Stan w usłudze katalogowej jest niezgodna z wynikiem bazy danych.

 •  CMSVC-10697: Nieprawidłowe zarejestrowanie urządzenia w podrzędnej grupie organizacyjnej ze znacznikiem powiązanym z nadrzędną grupą organizacyjną powoduje utworzenie znacznika. 

 • CMSVC-10732: Błąd wyjątku „Szczegóły bazowej nazwy wyróżniającej grupy domyślnej lub dodanej są nieprawidłowe” jest wyświetlany podczas wyszukiwania grup użytkowników przy połączeniu testowym. 

 • CRSVC-6126: Po załadowaniu szablonu dodawana jest wartość „CN=”.

 • CMSVC-10799: Usługi katalogowe z OpenLDAP nie testują połączenia.

 • CRSVC-6503: Procedura konserwacji DuplicateCertificate_Purge napotyka błąd duplikatu klucza. 

 • CRSVC-6548: Hasło urzędu certyfikacji nie akceptuje znaku „<”.

 • CRSVC-7042: Podczas wysyłania wiadomości SMS za pomocą usługi SMSGlobal nie można przeanalizować znaków Unicode z powodu braku kodowania potrójnego.

 • CRSVC-7066: Usługa Interrogator Queue Monitor ulega awarii we wszystkich polach DS. 

 • CRSVC-7353: Dane syslog są wysyłane tylko w postaci komunikatu o testowaniu połączenia. 

 • ENRL-1437: Wpisy urządzenia z białej listy ze stanem rejestracji Zarejestrowany i statusem zgodności Zgodny są usuwane.

 • ENRL-1445: Mapowanie grupy użytkowników z użytkownikiem procesu wstępnej rejestracji nie działa zgodnie z oczekiwaniami po uaktualnieniu konsoli.

 • FCA-190387: Tytuł i dane Breadcrumbs strony HTML zmieniają się podczas otwierania nowej karty przy użyciu skrótu klawiaturowego.

 • FCA-191290: Urządzenia nie przenoszą się do odpowiedniej grupy organizacyjnej, gdy wykonywane jest odpowiednie wywołanie API zamiany grupy organizacyjnej.

 • FCA-191504: Nie udało się załadować grupy organizacyjnej klienta dla warunków użytkowania EULA. 

 • FCA-191343: Karta Lokalizacja na stronie Szczegóły urządzenia czasami wyświetla komunikat „Wystąpił nieoczekiwany błąd”, gdy dla okresu wybrano wartość inną niż ostatnia znana.  

 • FCA-191402: Przekroczenie limitu czasu EnrollmentLocationGroupUsers_List_IncludeChildLGs przy uruchomieniu testu interfejsu konsoli.

 • FCA-191455: Konsola UEM nie wyświetla danych dla podrzędnej grupy organizacyjnej w lokalizacji Monitor > Przegląd > Zgodność > Urządzenia bez wymaganych aplikacji.

 •  FCA-191468: Polecenie Admin_LocationGroupEdit Proc prowadzi do wzajemnej blokady.

 • FCA-191537: Zarządzanie zbiorcze nie działa w przypadku wybrania ponad 400 urządzeń. 

 • FCA-191549: Nie można zbiorczo usunąć urządzeń z poziomu widoku listy urządzeń.

 • FCA-191637: Nie można zbiorczo usunąć urządzeń z poziomu widoku listy urządzeń. 

 • FCA-191664: Podczas korzystania z przeglądarki Google Chrome nie można przesuwać w górę ani w dół rankingów reguł ruchu urządzeń i reguł ruchu serwera. 

 • PPAT-5730: Dodawanie pustych linii lub linii z przecinkiem w regułach ruchu urządzenia skutkuje błędem instalacji profilu.

 • PPAT-5903: Pole domen Safari jest ukryte w ładunku profilu VPN VMware Tunnel.

 • PPAT-6009: Na konsoli wyświetlany jest certyfikat serwera proxy AirWatch z informacją Upłynął okres ważności.

 • PPAT-6095: Aplikacje obsługujące serwer Tunnel Proxy nie działają, jeśli certyfikaty serwera nie są zgodne z nowymi zasadami certyfikatu Apple TLS dla systemu iOS 13.

 • RUGG-5722: Usuwanie plików lub działań z konsoli bez żadnej interakcji ze strony użytkownika końcowego.

 •  RUGG-7000: Lista aplikacji nie wyświetla się w rozwijanym menu Zainstaluj aplikację w trybie edycji manifestu.

Poprawka 19.9.0.1 – uwagi dot. wydania
 • AAPP-8270: Naprawia błędy w UAT

Poprawka 19.9.0.2 — rozwiązane problemy
 • AMST-20890: Urządzenia nie mogą dynamicznie zmieniać przypisanych grup Smart po uaktualnieniu do wersji systemu Windows.

 • AAPP-8178: Obsługa „apns-push-type” dla APN za pośrednictwem protokołu HTTP/2. 

 • INTEL-14177: ETL | Błąd zadań CDC z powodu niezgodności typów danych 

Poprawka 19.9.0.3 — rozwiązane problemy
 • AAPP-8223: Akceptacja Umowy licencyjnej nie jest honorowana w przypadku niestandardowej rejestracji DEP. 

 • FCA-191842: Jednostki SKU nie są ładowane dla grupy organizacyjnej klienta, jeśli w hierarchii nadrzędnej znajdują się numery SKU o wyższym numerze identyfikacyjnym.

 • CRSVC-7628: Włączono SampleJobImprovementsFeatureFlag w konsoli UEM. 

Poprawka 19.9.0.4 — rozwiązany problem
 • AMST-21454: Stan rejestracji urządzenia nie jest zsynchronizowany ze stanem dodawania urządzenia. 

 • AMST-21525: Podczas rejestracji OOBE Hub wyświetla monit o dostęp na poziomie administratora podczas instalacji.

Poprawka 19.9.0.5 — rozwiązane problemy
 • INTEL-13876: ETL | Ponowna synchronizacja nie likwiduje usuniętych jednostek z EntityList. 

 •  AGGL-6067: Zdarzenie urządzenia SoftResetConfirmedUser nie jest wysyłane do Syslog w środowiskach powyżej 9.6. 

 • AGGL-6055:  Wyjątek „polecenie nie jest autoryzowane lub niedostępne” jest wyświetlany z myślą o zbiorczym wymeldowaniu wzmocnionych urządzeń z systemem Android. 

Poprawka 19.9.0.6 — rozwiązane problemy
 • FCA-191865: Próbki GPS zostały odebrane i zapisane prawidłowo przez konsolę. Jednak wystąpił problem z ładowaniem interfejsu Bing maps. 

 • CRSVC-7487: Zasady zgodności ostatnio widzianego urządzenia nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

 • INTEL-15395: ETL | Zadanie odświeżania jednostek zostaje wyłączone po uaktualnieniu bazy danych. 

Poprawka 19.9.0.8 — rozwiązane problemy
 •  ENRL-1568: Użytkownik nie został utworzony w czasie rzeczywistym za pośrednictwem rejestracji HUB, a rejestracja zakończyła się niepowodzeniem. 

 • ATL-2674: Brakująca nazwa AirWatch w kolumnie opisu bazy danych może spowodować problem ze stworzeniem UDID. 

 •  SINST-175472 : Zaktualizuj WSZYSTKIE instalatory (Linux + Windows), aby korzystać z języka Java 8u231. 

 • INTEL-15395: ETL | Zadanie odświeżania jednostek zostaje wyłączone po uaktualnieniu bazy danych. 

 • CRSVC-7878: Zadanie próbkowania nie wybiera oczekiwanych urządzeń do zameldowania w interwałach próbkowania.

 • CRSVC-7780: Wycinek witryny internetowej nie wyświetla danych na urządzeniu (iOS i Android).

Poprawka 19.9.0.10 — rozwiązane problemy
 • CMEM-185462: Nie można wczytać strony panelu administratora.

 • CRSVC-8135: Usługa urządzenia w puli aplikacji przestaje działać. 

 • ENRL-1605: Konkretne modele urządzenia nie są uzupełniane w Organiczeniach rejestracji.

Poprawka 19.9.0.12 — rozwiązane problemy
 • AMST-22485: Urządzenia z systemem Windows nie uwzględniają ustawień automatycznego wylogowywania.

 • AMST-22528: Ręczna synchronizacja kanału OMA-DM powoduje błąd „Nie można rozpocząć synchronizacji ( 0x82ac0008)”. 

 • ARES-10888: Nie można ukryć komentarzy w starszym katalogu aplikacji.

 • CMEM-185464: Niepowodzenie strażnika w GoogleTokenRevocationBusiness związane z enrollmentUserId. 

Poprawka 19.9.0.14 — rozwiązane problemy
 • AAPP-8705: Usunięcie zarejestrowanego użytkownika ze skojarzonym rekordem rejestracji DEP powoduje nieprawidłowe usunięcie rekordu rejestracji. 

 • CMSVC-12675: Łącze do zapomnianego hasła nie ma metody silnego uwierzytelniania.

 • RUGG-7421: Dodatkowy parametr z wartością zerową jest właśnie wysyłany dla wszystkich typów poleceń.

Poprawka 19.9.0.15 — rozwiązane problemy
 • AAPP-8828: Urządzenia DEP otrzymują niepoprawny token z niższej grupy organizacyjnej.

 • AMST-23028: Rejestracja jest zablokowana na etapie W trakcie, gdy włączone są ustawienia zastrzegania w trybie OOBE.

 • AMST-23064: Polecenia są przetwarzane po wylogowaniu się przez użytkownika.

Poprawka 19.9.0.17 — rozwiązane problemy
 • AAPP-8972: Aplikacje VPP nie są zainstalowane na urządzeniu, które jest zarejestrowane niestandardowo. 

 • ARES-11203: Nie można zainstalować profili, ponieważ polecenia nie są generowane ze względu na limit int32. 

 • CRSVC-8915: Nie można wstawić DeviceComplianceStatus_InitializeByDevice z powodu blokady. 

Poprawka 19.9.0.18 — rozwiązane problemy
 • PPAT-6574: Usługa Tunnel nie może dodać nowego klucza szyfrowania do rejestru w celu odszyfrowania ciągu połączenia

Poprawka 19.9.0.19 — rozwiązane problemy
 • AAPP-8974: Żądanie zameldowania AppleMDM trwa 160 sekund podczas rejestrowania DEP

Poprawka 19.9.0.20 — rozwiązane problemy
 • CONSVR-1723: Skrypt do usuwania elementów ContentCache FF zastępuje podrzędną grupę organizacyjną

Poprawka 19.9.0.21 — rozwiązane problemy
 • AGGL-6919: Zarejestrowanie urządzenia ze starym rekordem na konsoli nie powoduje zmiany nowej daty rejestracji.

 • CRSVC-9196: Szablon wiadomości specyficzny dla platformy nie jest wybierany podczas rejestracji urządzeń.

 • SINST-175559: Zaktualizuj WSZYSTKIE Instalatory systemu Windows do wersji JRE 8u241.

Poprawka 19.9.0.22 — rozwiązane problemy
 • AAPP-9164: Synchronizacja urządzenia jest wywoływana, gdy aplikacja zostanie usunięta oraz wykonana zostanie kwerenda aplikacji dla urządzeń z systemem iOS.

 • AAPP-9165: Certyfikat kierownika i członka Apple School Manager naruszają wytyczne opisane przez firmę Apple.

 • CRSVC-9338: Wysyłanie wielu powiadomień pocztą e-mail dla planowanych zasad zgodności ze względu na jednoczesne przetwarzanie w wątkach.

Poprawka 19.9.0.24 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-9641 Pierwsze wiadomości dziennika systemu UDP są wyświetlane przez Winsock. 

 • AAPP-9325: Brakuje numeru zasobu, a przyjazna nazwa zostaje zastąpiona dla DEP, gdy włączona jest rejestracja niestandardowa.

Poprawka 19.9.0.26 — rozwiązany problem
 • AGGL-7140: CommandID 49 do przekazywania zaktualizowanych konfiguracji aplikacji zarządzanych nie występuje w kolejce dla aplikacji wewnętrznych na zarządzanych urządzeniach firmowych z systemem Android.

 • ARES-11561: usunięcie mapowania Outlook ExternalAppAssignment w systemie iOS nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

Poprawka 19.9.0.27 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-10011: Procedura sproc Zapisz stan zgodności urządzenia nie zapisze stanu ze względu na zmianę identyfikatora współbieżności.

Poprawka 19.9.0.28 — rozwiązane problemy
 • CMSVC-13403: Niespójne zachowanie między konsolą i interfejsem API podczas usuwania użytkownika.

Poprawka 19.9.0.29 — rozwiązane problemy
 • AAPP-9767: Funkcja usuwania urządzenia nie usuwa danych z urządzenia w rzadkich przypadkach, gdy urządzenie melduje się tuż przed wydaniem polecenia. 

 • AMST-26442: Trwa ocena zasad zgodności dla urządzeń z systemem Windows 10.

Poprawka 19.9.0.32 — rozwiązane problemy
 • CMSVC-13621: Aktualizacje grupy Smart nie działają z powodu przekroczenia limitu czasu SQL dla SmartGroupDeviceMap.

Poprawka 19.9.0.34 — rozwiązane problemy
 • AAPP-10084: Komunikuj się z urządzeniami Apple za pośrednictwem protokołu zarządzania urządzeniami HTTP/2 i dostarczania powiadomień push do aplikacji biurowych VMware.

 • AMST-27381: Stan rejestracji urządzenia jest zablokowany. 

Poprawka 19.9.0.36 — rozwiązane problemy
 • CRSVC-12661: Aktualizuj harmonogram zgodności wg oceny zasad. 

Poprawka 19.9.0.40 — rozwiązane problemy
 • ARES-14101: Wprowadź tworzenie zbiorowe w procedurze składowania InternalAppAssignment_ReconcileByApp, aby utworzyć przypisania w partiach.

   

Poprawka 19.9.0.42 — rozwiązane problemy
 • RUGG-8892: Nie można pobrać istniejącej aplikacji aprowizacji produktów, gdy usługa FileStorage jest włączona.

Znane problemy

 • ARES-9588: Aplikacja niezarządzana może wysłać polecenie instalacji aplikacji. 

  System Windows nie obsługuje wdrażania aplikacji publicznych, bezpłatnych lub płatnych, za pośrednictwem konsoli. Jednakże, gdy licznik MAM jest włączony, administratorzy mają możliwość wdrożenia bezpłatnej aplikacji publicznej za pośrednictwem konsoli. 

 • ARES-9890: Rejestracja samodzielnego katalogu na urządzeniach z systemem Android 9 wskazuje niepoprawny system operacyjny w konsoli UEM po rejestracji. 

  Na urządzeniach z systemem Android 9, takich jak Samsung S10, S8, OnePlus 7 Pro, konsola UEM wskazuje wersję systemu operacyjnego jako 10 zamiast 9 podczas samodzielnej rejestracji katalogu. 

 • FCA-191677: Resetowanie koloru marki nie przywraca domyślnego „koloru podświetlenia” #007CBB.

  Resetowanie kolorów marki do domyślnych na stronie marki w Ustawienia → System → Branding, nie przywraca „koloru podświetlenia” do wartości #007CBB. Ustawiany kolor to #1270cd. Jednak pozostałe ustawienia kolorów marki, takie jak „kolor nagłówka”, „kolor nawigacji”, są przywracane do wartości domyślnych.

  W celu obejścia tego problemu ręcznie zaktualizuj kod szesnastkowy koloru do wartości #007CBB dla „koloru podświetlenia”. 

 • AMST-20261: Aplikacje nie wyświetlają poprawnego stanu, gdy użytkownik jest wylogowany. 

  Gdy aplikacja użytkownika zostanie wysłana do urządzenia i użytkownik jest wylogowany, próbka wysłana do stanu konsoli jest wyświetlana jako zarządzana, ale odinstalowana.

  W celu obejścia tego problemu należy zbadać próbkę ręcznie, gdy użytkownik jest zalogowany.

 • AGGL-6181: Strona profilu sieciowego ulega awarii przy próbie dodania certyfikatu bez CA.

  Profil systemu Chrome OS nie jest zapisywany, jeśli certyfikat został dodany bez CA. 

  W celu obejścia tego problemu należy dodać szczegóły CA. 

 • AGGL-6275: Łącza pomocy na stronie profilu Dell są łączami do nieprawidłowej strony dokumentacji. 

  Łącze do dokumentacji dostarczone na stronie profilu Dell jest niepoprawne. 

  Aby obejść ten problem, wyszukaj dokumentację na stronie docs.vmware.com.

 • AGGL-6284: Migracja Android starszego typu nie postępuje, jeśli grupa Smart utworzona do migracji ma więcej niż 200 urządzeń. 

  Migracja nie działa zgodnie z oczekiwaniami podczas migracji ze starszej wersji systemu Android do profilu roboczego systemu Android Enterprise za pośrednictwem narzędzia migracji, jeśli wybrana grupa Smart ma więcej niż 200 urządzeń. 

  W celu obejścia tego problemu można tworzyć grupy Smart z mniej niż 200 urządzeniami na raz i powoli zwiększać liczbę partiami. 

 • RUGG-7199: Produkt, który jest zgodny z regułą przypisania z operatorami >,>=,<,<= i pomiędzy w przypadku wersji agenta, nie uwzględnia urządzenia jako odpowiednie.

  Jeśli wersja agenta zgłoszona przez urządzenie to „19.08.0.30”, a produkt ma regułę stosowalności, która pokazuje wersję agenta > 19.07, mimo że urządzenie jest odpowiednie, produkt nie jest przypisany do urządzenia.

  Aby obejść ten problem, należy dodać regułę stosowalności przy użyciu operatorów „=” lub „<>”, a następnie określić dokładne wersje agenta.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon